Diakonsko posvečenje

Diakonsko posvečenje bo 25. junija ob 10.00 v koprski stolnici. V diakona bo posvečen Tilen Kocjančič iz župnije Bertoki.

Tri stopnje zakramenta sv. reda v Katoliški cerkvi

1. Diakonat
Je prva stopnja svetega reda. Običajno diakonsko posvečenje prejmejo  kandidati za duhovništvo, Cerkev pa je po drugem vatikanskem cerkvenem  zboru (1962–1965) kot samostojno službo, ki jo lahko prejmejo samski ali  že poročeni možje, ponovno vzpostavila tudi stalni diakonat. Diakonska  služba je predvsem služba služenja. Diakoni lahko berejo in oznanjajo  Božjo besedo, prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona, delijo  blagoslove ter vodijo krščanski pogreb.

2. Prezbiterat (duhovništvo)
Duhovniško posvečenje diakoni prejmejo po polaganju rok škofa, ki jih  postavlja v polno službo Cerkvi. Mašniki v občestvu s škofom in Cerkvijo  v zakramentu sv. reda obhajajo evharistijo in podeljujejo druge  zakramente (krst, obhajilo, spoved in bolniško maziljenje) ali kot  zastopniki Cerkve prisostvujejo pri sklenitvi zakramenta sv. zakona. V  izrednih primerih z dovoljenjem škofa lahko podelijo tudi zakrament sv.  birme.

3. Episkopat (škofovstvo)
Škofje s škofovskim posvečenjem po rokah škofa posvečevalca in drugih  navzočih škofov prejmejo polnost duhovniškega posvečenja. Škofom je  pridržano podeljevanje dveh zakramentov, ki jih duhovniki ne podeljujejo  – to sta sv. birma in sv. mašniško posvečenje (sv. red). Zanje so  značilne tri službe: učiteljska, posvečevalna in vodstvena. Učiteljska  služba je povezana predvsem z oznanjevanjem evangelija, posvečevalna z  delitvijo zakramentov, vodstvena pa z vodenjem krajevnih Cerkva (škofij)  in njim zaupanega občestva.

Prim. Katekizem Katoliške Cerkve (KKC), 1554–1571 in Zakonik cerkvenega prava (ZCP), kann. 1008–1054.