Komisija za orgle

Komisija za orgle(KZO) je komisija Škofije Koper, ki škofu, duhovnikom in sodelavcem na župnijah, pomaga, svetuje in skrbi za kvalitetno in ustrezno delovanje in vzdrževanju cerkvenih orgel in izdaja soglasje ob naročilu, nakupu, prodaji, zamenjavi ali popravilu župnijskih orgel na področju Škofije Koper.

Člani komisije

  • Martin Šuštar
  • Lojze Furlan
  • Matej Lazar

S komisijo za orgle se posvetujte v primeru nakupa, prodaje, zamenjave ali popravila župnijskih orgel. Vlogo za pomoč in nasvet v zvezi z orglami naslovite na voditelja komisije g. Martina Šuštarja.