Digitalizacija matičnih knjig

Dragi obiskovalci Škofijskega arhiva v Kopru, zlasti tisti, ki vas veseli iskanje podatkov o vaših prednikih!
Prve krstne, poročne in mrliške knjige župnij Škofije Koper so odslej na voljo tudi na spletu (https://data.matricula-online.eu/sl/slovenia/koper/).
To bo olajšalo raziskovalno delo in naredilo rodoslovne podatke dostopnejše.
Seznam matičnih knjig na spletu bomo sproti in ob zadostnih denarnih sredstvih širili. Tako bodo matične knjige, ki jih hranimo v Škofijskem arhivu v Kopru in katerih podatki so javno dostopni, po več letih čakanja končno objavljene na medmrežju.
Velika zahvala vsem, ki so in še bodo omogočili izvajanje digitalizacije arhivskega gradiva in objavo le-tega na spletnih straneh.