Mašniško posvečenje

V  soboto, 29. junija ob 17. uri bosta v koprski stolnici Marijinega Vnebovzetja v duhovnika posvečena

Luka Jesenko, roj. 30. novembra 1999, iz župnije Godovič, ter
Mel Kovic, roj. 14. decembra 1998, iz župnije Miren pri Gorici.