Nagovor novega koprskega škofa Jurija Bizjaka

Spoštovani gospod kardinal, cenjeni gospod apostolski nuncij, dragi bratje v škofovski in duhovniški ter diakonski službi, bratje redovniki in sestre redovnice, bogoslovci in posvečeni verniki, predstavniki bratskih Cerkva in verskih skupnosti ter predstavniki civilnih oblasti. Prisrčno vas vse pozdravljam, milost in mir naj bo v obilju z vami vsemi! – Najprej z veseljem izrekam štiri zahvale:

Svetemu očetu se danes zahvaljujem za očetovsko zaupanje, ki mi ga s svojim imenovanjem izkazuje, in mu izražam svojo globoko predanost.

Gospodu apostolskemu nunciju se zahvaljujem za dostavo in predstavitev papeške bule in za izročitev pastirske palice.

Našemu škofu Metodu se zahvaljujem za dolgoletno vodenje koprske škofije in za brezštevilne milosti, prejete po njegovih rokah.

Vsemu Božjemu ljudstvu se zahvaljujem za vse dosedanje molitve in se priporočam zanje tudi v prihodnje.

Na današnji dan se pripravljamo na praznik rojstva Janeza Krstnika in se veselimo njegovega poslanstva in njegovega pričevanja. Njegov poklic je tudi naš poklic in njegovo poslanstvo je tudi naše poslanstvo. Zato so današnji odlomki Božje besede dobre smernice tudi za naše poti in sveži navdihi za naše načrte. Naj Janez Krstnik danes stopi pred nas in naj nas navdahne z Elijevim duhom in njegovim vetrom.


Prvo berilo: Odkrijmo ponovno vsak svoje poslanstvo

Prerok Jeremija nam v prvem berilu odkriva svoj izvor in svoje korenine, ki so korenine tudi vsakega človeka: »Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega krila, sem te posvetil« (Jer 1,5). Nihče ni sad slučaja in naključja, kajti Gospod pozna in kliče vsakega človeka po imenu. Vsak človek je sad in nosilec brezštevilnih čudežev, po Božji podobi zgneten, z Gospodovim duhom oživljen.

Vsakdo, ki se tega spominja, se vedno znova lahko razveseli samega sebe in svojega življenja, svojega značaja in svojih darov, svojega poklica in svojega poslanstva, svojega dela in ljudi okrog sebe. Kakor poje v svojem psalmu kralj David: »Hvalim te, ker sem tako čudovito ustvarjen, tvoja dela so čudovita in to dobro vé moja duša« (Ps 139,14). In podobno v nekem drugem psalmu: »Naredil si človeka malo nižjega od Boga, s slavo in častjo si ga ovenčal« (Ps 8,5).


Evangelij: Odkrijmo ponovno in okrepimo vlogo družine

V današnjem evangeliju smo slišali: »Obrnil bo srca očetov k otrokom« (Lk 1,17). Evangelist Luka navaja preroka Malahija, ki pravi: »Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom (Mal 3,24). To je zadnja vrstica zadnjega preroka stare zaveze in hkrati geslo vseh prerokov. Prenova naj se začne v družini: starši naj prisluhnejo otrokom in otroci staršem! Iz tega zbliževanja in sodelovanja bo izšel nov rod, ljudstvo, voljno za Gospoda.

Ne samo svetopisemski človek, temveč tudi svetopisemska družina je ustvarjena po Božji podobi in kljub spreminjajočim se razmeram ohranja v temeljnih obrisih vedno svojo ceno in svojo vrednost. In kakor vsak posameznik za zdravo rast potrebuje toplo gnezdo svoje družine, tako tudi vsaka družina za zdravo rast potrebuje toplo gnezdo drugih družin in zanesljivo varstvo in zaščito družbe.


Drugo berilo: Sprejmimo in izpolnimo naloge sedanjega časa

Apostol Peter razlaga svojim sodobnikom, kako so se prejšnji rodovi prerokov trudili in si prizadevali za milosti in za zveličanje, ki jih zdajšnji rod prejema in uživa, in pravi: »Prerokom je bilo razodeto, da niso zase, ampak za vas pripravljali zveličanje« (1 Pt 1,12). Tako gre svet naprej: »Iz veka v vek, iz roda v rod krvi gre tek, duh išče pot« (Župančič). Znano je pravilo: »Ljubezen staršev je za otroke, ljubezen otrok je za njihove otroke.«

Apostol Pavel piše: »Niso namreč otroci dolžni za starše nabirati zaklade, temveč starši za otroke« (2 Kor 12,14). Tako smo tudi mi v tem času poklicani, da dvignemo kvišku oči in pogledamo naprej, da se oziramo proti obzorju in čez, da prodiramo v presežno in brezkončno. Naj vsi naši mladi začutijo in spoznajo, da je v družbi mogoče vzpostaviti prostost in pravičnost, urejenost in varnost, in najti poti v svetlejšo prihodnost.


Nagovor v italijanskem jeziku

Fratelli e sorelle! Stiamo alla vigilia della festa della nascita di San Giovanni Battista e ci rallegriamo della sua missione e della sua testimonianza. La sua vocazione è anche la nostra vocazione e la sua missione è anche la nostra missione. Le letture odierne dunque ci danno delle direttive utili anche per i nostri progetti e per il nostro cammino. Il Predecessore di Messia allora ci stia oggi davanti e ci ispiri con il suo spirito e con il suo vento.


Sklep

Bratje in sestre. Na dan, ko sprejemam v upravo Škofijo Koper, jemljem za svoje besede preroka Izaija, ki jih je ob svojem nastopu oznanjal tudi Janez Krstnik: »Pripravite pot Gospodovo, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsak hrib in grič naj se poniža. Kar je krivo, naj bo ravno, in kar je razrito, naj bodo gladke poti, in vse človeštvo bo videlo Božjo rešitev!« (Lk 3,4–6). In ponavljam besede preroka Ageja: »Pogum, vse ljudstvo v deželi! Na delo! Kajti jaz sem z vami, govori Gospod nad vojskami« (Ag 2,4). Amen.


msgr. dr. Jurij Bizjak
koprski škof