Nagovor škofa Jurija Bizjaka pri blagoslovu pastoralnega doma Morska zvezda

Dragi oče Bojan, župnik strunjanski, in vsi bratje mašniki in diakoni, dragi bratje redovniki in sestre redovnice, dragi bogoslovci, dragi župljani Župnije Strunjan in vseh drugih župnij, dragi gradbinci in vsi, ki ste hišo opremili, dragi gostje in domači, milost vam in mir od našega Gospoda in njegove svete Matere Marije! Pozdrav po italijansko!

Za geslo blagoslovitve Pastoralnega doma Morska zvezda smo vzeli Gospodove besede: ‘Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije!’ (Jn 7,37). Navedene besede je naš Gospod izrekel na šotorski praznik, zadnje dni septembra ali prve dni oktobra. Šotorski praznik, praznik kolib ali koč, je bil najbolj vesel praznik v letu: vsi pridelki so bili pod streho, žito v shrambah, olje v kamnitih posodah, vino v mehovih, vsega dovolj in na pretek. Hkrati se je že čakalo na jesenski prvi ali zgodnji dež. – Tudi naš pridelek in izdelek je pod streho, zato se danes veselimo in izročamo obnovljeno hišo njenemu poslanstvu in namenu. 

Pastoralnemu domu smo dali ime Morska zvezda, ker stoji ob Marijinem svetišču in ker ime Marija, po aramejsko Marjam, pomeni tudi ‘Gospodarica morja.’ Zato je Marija tudi zavetnica ribičev in pomorščakov. Gospodarica morja pa je tudi zvezda Severnica, ki ribičem in pomorščakom blagohotno kaže zemeljsko razdaljo in nebeško stran. Zato je Marija, Gospodarica morja, upravičeno tudi Morska zvezda.

Pri prenovi Pastoralnega doma Morska zvezda so naši dragi izvajalci naleteli tudi na številna presenečenja, od katerih so nekatera bila tudi manj ugodna, druga pa zelo koristna in uporabna. Med temi koristnimi in ugodnimi je prav gotovo tudi najdba obilnih zalog vode v kar štirih vodnjakih: Četrti in zadnji je v bližini velike ciprese južno od oltarja. Srednja dva, drugi in tretji, sta pred glavnim vhodom v dom in stojita tam kot dva točaja, ki vabita goste v hišo na pijačo, prvi in največji vodnjak pa zbira vodo vseh notranjih streh in je v atriju. 

Navedeni vodnjaki namreč prav lepo ponazarjajo tudi namembnost in poslanstvo hiše, ki smo jo prenovili in opremili: Vodnjak, bogastvo svetopisemskih očakov, kraj prijaznih srečanj in počitka, kraj prvih srečanj in spoznanj mladeničev in mladenk, bodočih zaročencev ter ženinov in nevest, poznejših mož in žena in očetov in mater, težko pričakovana oaza nomadov in popotnih karavan, od daleč sta ga zavohala žival in človek in se spuščala v dir proti njemu. Znana je pesem o studencu: ‘Izviraj, studenec, prepevajte mu! Studenec, ki so ga izkopali knezi, ki so ga izvrtali prvaki ljudstva z žezlom, s svojimi drogovi’ (4 Mz 21,17-18).

Vodnjak je najprej znamenje Gospoda samega: ‘Mene, studenec žive vode, so zapustili, da si izkopljejo kapnice …!’ (Jer 2,13). ‘Kakor jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog!’ (Ps 42). Voda je znamenje Božjega razodetja: Štiri reke v raju (1 Mz 2,10), ki prinašajo življenje, pomenijo štiri evangelije! Božja beseda je kakor dež in sneg izpod neba (Iz 55,10). Voda je znamenje očiščenja: Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti (Ezk 36,25).

Odlomki Božje besede, ki smo jih prebrali in poslušali, so vsi povezani z vodo: V prvem berilu iz Pregovorov je voda omenjena sedemkrat, v drugem berilu iz Razodetja je voda znamenje življenja, evangelij po Janezu se dogaja pri Jakobovem vodnjaku v Sihemu.

Vodnjak je prispodoba zaročenke: Vrelec mojega vrta (Vp 4,15). Prispodoba žene: Pij vodo iz svojega vodnjaka (Prg 5,15-19). Prispodoba matere: jama iz katere ste izkopani (Iz 51,1-2). Prispodoba življenja: V tebi je studenec življenja (Ps 36,10). Jaz bom žejnemu dal zastonj iz studenca žive vode (Raz 21,6). Vodnjak je prispodoba modrosti (Prg 8,22-31). Vrelec modrosti in življenja (Prg 13,14; 18,4). Vodnjak je prispodoba radosti: Rajali bodo in peli: Vsi moji studenci so v tebi! (Ps 87,7).

Vodnjaku v atriju smo dali ime Beršeba, v spomin na vodnjak, ki ga je v Beršebi izkopal očak Abraham (1 Mz 21,30) in se zanj pogajal z Abimelekom ter z njim sklenil zavezo. Iz tega vodnjaka je Abraham natočil meh vode, ki ga je dal Sarini dekli Hagari, ko jo je skupaj s sinom Izmaelom izgnal v puščavo (1 Mz 21). 

Prvemu vodnjaku pred vhodom v dom, na levi s pogledom od oltarja, smo dali ime Haran, v spomin na vodnjak v Haranu, v severni Mezopotamiji med Evfratom in Tigrisom, 600 km od Beršebe, pri katerem je Abrahamov hlapec Eliezer srečal Rebeko in jo pripeljal Abrahamovemu sinu Izaku za ženo (1 Mz 24) in v spomin na vodnjak v Haranu, pri katerem je očak Jakob srečal svojo ženo Rahelo (1 Mz 29).

Drugemu vodnjaku pred vhodom, na desni s pogledom od oltarja, pa smo dali ime Sihem, v spomin na vodnjak, ki ga je očak Jakob izkopal v Sihemu v Samariji (Jn 4,12) in je v evangeliju znan po pogovoru med Jezusom in Samarijanko (Jn 4). Četrtemu vodnjaku južno od oltarja nismo dali posebnega imena, spominja pa nas na vrelec, ki ga opisuje prerok Ezekiel in je njegova voda tekla z desne strani templja južno od oltarja. Tekla je proti Mrtvemu morju in, ko je prispela v morje, je voda Mrtvega morja postala zdrava (Ezk 47). – Naj tudi voda iz hiše v Strunjanu ohranja naše morje čisto in zdravo! 

Naj domu, ki ga blagoslavljamo, vrelci duha in življenja nikoli ne presahnejo. Naj ga navdihuje prerok Izaija, ki kliče: ‘O vsi žejni, pridite k vodi!’ (Iz 55,1). In naj vedno jemlje za svoje Gospodove besede: ‘Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije! Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode!’ (Jn 7,37-38). In Marija, Morska Zvezda, naj bo v tej hiši tudi ‘Začetek našega veselja’, naj bo izvir in vrč in čaša svetih milosti, ki jih potrebujemo, da bomo tudi o njej lahko rekli kakor o gori Sion: Vsi moji studenci so v tebi! (Ps 87,7). 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof