Nagovor škofa Jurija Bizjaka pri sveti maši za novo leto

Bratje in sestre!

Stopamo v novo koledarsko leto in slavimo materinstvo Božje Matere Marije, spominjamo se Kristusove obreze v templju, ki so jo opravili osmi dan po rojstvu in mu dali ime Jezus, kar pomeni Rešitelj, ter oznanjamo svetovni dan miru. Sveti oče je za svetovni dan miru tudi letos pripravil posebno poslanico z naslovom: ‘Priseljenci in begunci!’ Možje in žene, ki iščejo mir!

Priseljenci in begunci se množijo v glavnem zlasti iz dveh razlogov. Prvi razlog so raznovrstni vojaški napadi in spopadi, drugi razlog pa je vseh vrst pomanjkanje in revščina. Oba razloga najdemo zapisana že v evangeliju: ‘Narod se bo namreč dvignil zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; in lakota in kuga in potresi bodo po mnogih krajih: vse to pa bo le začetek bolečin’ (Mt 23,7-8).

Podobno je pisal že Mojzes: ‘Ker reveži ne bodo izginili iz dežele, zato ti zapovedujem tole: Rad odpiraj svojo roko svojemu bratu, siromaku in ubožcu v svoji deželi!’ (5 Mz 15,11). In Gospod je napovedal svojim učencem: ‘Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov!’ (Mt 10,23).

Priseljenci in begunci so torej stalnica solzne doline, v kateri živimo, dandanes pa jih je gotovo vse več tudi zato, ker se je brezkončno povečala gibljivost prebivalstva: sodobne povezave ponekod omogočajo preseljevanja in pobege skoraj celih narodov. Vsi obravnavani premiki pa seveda omogočajo in olajšujejo gibanje številnim posameznikom in skupinam, ki zasledujejo še druge cilje in namene.

Za lajšanje stisk, ki tarejo priseljence in begunce, sveti oče predlaga štiri miljne kamne, ki jih označuje s sledečimi besedami: sprejemati, ščititi, podpirati, vključevati. Sveti oče podpira dve splošni pogodbi, ki ju pripravljajo združeni narodi: eno pogodbo za urejene premike in eno pogodbo za premike zaradi nasilja. Dikasterij za celovit razvoj človeštva je pripravil 20 oprijemljivih smernic za uresničevanje štirih dejavnosti v prid priseljencem in beguncem.

Kot ena sama velika družina Božjih otrok moramo imeti pred očmi podobo nove prestolnice Jeruzalem, kakor jo opisuje prerok Izaija: ‘Povzdigni oči naokrog in poglej: vsi se zbirajo in prihajajo k tebi. Tvoji sinovi prihajajo od daleč, tvoje hčere nosijo na ramah. Tedaj boš videla in žarela od veselja, do ganjenosti se bo razširjalo tvoje srce. Zakaj bogastvo morja se obrne k tebi, zakladi narodov pridejo k tebi’ (Iz 60,4-5). In kakor jo opisuje apostol Janez v Razodetju: ‘In njena vrata se podnevi ne zapro, kajti noči tam ne bo. In prinašali bodo vanjo slavo in čast narodov’ (Raz 21,25-26).

Vsi smo priseljenci in popotniki na zemlji (Ps 39,13). V Skavtskem molitveniku je med drugimi tudi sledeča molitev popotnika: ‘Ko se sedaj odpravljamo na pot, bodi z nami, dobri Bog. Spremljaj nas, da bo pot dobra, da bomo po poti prišli bližje cilju in drug drugemu. Da bomo našli radost in prijatelje, da bomo šli skozi življenje z odprtimi očmi in z odprtim srcem, vedno znova pripravljeni čuditi se tvojim delom.’

Z besedami svetega očeta vsem voščim leto bratske ljubezni in miru. Gospodov blagoslov naj vas spremlja na vseh vaših potih. Gospod naj vam bo milostljiv, svoj obraz naj razjasni nad vami in naj bodo po njem vsi vaši sklepi uspešni. Naj mu ugajajo vaši načrti in naj vam naklanja svojo milost in svojo blagoslov. Amen.

Il Messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale della pace porta il titolo: ‘Migranti e rifugiati. Uomini e donne in cerca di pace.’ Per far fronte ai bisogni dei migranti e dei rifugiati il Santo Padre propone quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Esprime anche l’appoggio ai due patti previsti dalle Nazioni Unite: uno per migrazioni ordinate e l’altro per i rifugiati. Il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale suggerisce 20 punti d’azione per l’attuazione dei quattro verbi menzionati. L’immagine più bella dei migranti e rifugiati inseriti in una società nuova è la città di Gerusalemme messianica. Auguro a tutti un felice Anno Nuovo, abbondanti benedizioni del Cristo Neonato, la protezione sicura della Madonna e Madre di Dio. Amen.

 

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof