Navodilo fotografu pri bogoslužju

  1. Pred začetkom slovesnosti naj si ogleda prostor in izbere izpostavljena stranska mesta, s katerih bo mogel ustrezno spremljati obred in fotografirati udeležence.
  2. Izogiba naj se zadrževanju v središču dogajanja in prehajanju z ene strani na drugo stran prizorišča ter vstopanju med udeležence obreda.
  3. Za fotografiranje naj izkoristi začetke posameznih delov obreda, med dogajanji, ki zahtevajo zbranost vseh navzočih kot so berila in nagovor, pa naj ne fotografira.
  4. Med krščevanjem in birmovanjem naj vsakega prejemnika zakramenta fotografira brez premikanja s predhodno izbranega položaja.
  5. Evharistična molitev od hvalospeva do pozdrava miru je najsvetejši del obreda svete maše in zahteva zbranost in mirovanje vseh navzočih.
  6. Pri podeljevanju svetih hostij naj obzirno upošteva zasebnost in naj nobenega prejemnika ne fotografira v trenutku prejemanja svete hostije na jezik.
  7. Vsi udeleženci običajno prihajajo na slovesnost praznično oblečeni in tudi fotograf naj v tem pogledu ne izstopa.