Odprtje Urškine poti in prvi pohod

Odprtje Urškine tematske pešpoti in prvi pohod po njej bo v soboto, 28. septembra 2019. Ob tej priložnosti bo predstavitev zgibanke in dveh informacijskih tabel.

Ob 10.00 bo pred župnijsko cerkvijo sv. Martina v Grgarju krajša slovesnost in zbor pohodnikov. Nagovori in predstavitev informacijske table ter zgibanke o Urškini poti: 

  • Egon Milost, predsednik Krajevne skupnosti Grgar,
  • Dejana Baša, vodja Turistične zveze Nova Gorica,
  • Evgen Gantar, župnik Župnije Grgar. 

Nastopil bo Otroški pevski zbor Župnije Grgar z zborovodkinjo Moniko Bagon. Sledil bo pohod po Urškini poti Grgar–Sveta Gora–Grgar s kulturno-verskim programom. Na Sveti Gori bo udeležence pri novi informacijski tabli nagovoril gvardijan p. Bogdan Knavs OFM. Po povratku v Grgar bo za pohodnike v dvorani Kulturnega doma Grgar topla malica. 

Organizatorja: Turistično društvo Grgar in Župnija Grgar