Praznovanje 40-letnice obnovitve in razširitve koprske škofije

Papež Pavel VI. je 17. oktobra 1977 z bulo V prvih letih obnovil staro koprsko škofijo in združil celotno ozemlje dotedanje Apostolske administrature za Slovensko Primorje v novo koprsko škofijo, ki jo je pridružil Slovenski cerkveni pokrajini (metropoliji). Janez Jenko je postal prvi redni škof obnovljene Škofije Koper.

Zunanje praznovanje te obletnice bo v soboto, 21. oktobra 2017, ob 10.30 v koprski stolnici, kjer je bila škofija slovesno razglašena 8. januarja 1978. Takrat je apostolski nuncij v Beogradu Michele Cecchini v koprski stolnici ob navzočnosti vseh slovenskih škofov in množice vernikov vodil somaševanje ob slovesni razglasitvi obnovljene in razširjene koprske škofije. Somaševanje 21. oktobra bo vodil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji msgr. Juliusz Janusz. Po maši se bodo na stojnicah na trgu pred stolnico predstavile dekanije koprske škofije s svojimi kulinaričnimi značilnostmi in predstavitvijo kulturnih in sakralnih spomenikov.


Škof Bizjak za Radio Ognjišče: Koprska škofija je živa, v 40 letih se je ogromno naredilo


Novejša zgodovina koprske škofije

 • 17. 7. 1964 je bil dr. Janez Jenko imenovan za apostolskega upravitelja vseh treh delov Slovenskega Primorja v Sloveniji (goriškega, tržaško-koprskega in reškega) in obenem za naslovnega škofa akufitskega.
 • 6. 9. 1964 beograjski nadškof Mihael Bukatko v cerkvi v Logu pri Vipavi posveti Janeza Jenka v škofa.
 • 21. 12. 1964 – Konzistorialna kongregacija omogoči nastanek apostolske administracije za Slovensko Primorje s sedežem v Kopru, ki začne delovati 1. 1. 1965, (formalno je ustanovljena 21. 12. 1964). To pomeni zametek nove škofije.
 • 17. 10. 1977 – Papež Pavel VI. z bulo V prvih letih obnovi staro koprsko škofijo in združi celotno ozemlje dotedanje apostolske administrature v novo koprsko škofijo, ki jo pridruži Slovenski cerkveni pokrajini (metropoliji). Janez Jenko postane prvi redni škof obnovljene Koprske škofije.
 • 8. 1. 1978 – Apostolski nuncij v Beogradu Michele Cecchini v koprski stolnici ob navzočnosti vseh slovenskih škofov in množice vernikov vodi slovesno mašo ob slovesni razglasitvi obnovljene Koprske škofije.
 • 25. 3. 1985 – Papež Janez Pavel II. imenuje dotedanjega generalnega vikarja mons. Metoda Piriha za škofa koadjutorja (škofa pomočnika s pravico nasledstva) koprske škofije.
 • 27. 5. 1985 – Janez Jenko kot glavni posvečevalec in Alojzij Šuštar, takratni ljubljanski nadškof in metropolit ter mariborski škof Franc Kramberger kot soposvečevalca, ob navzočnosti drugih slovenskih škofov ter škofov iz sosednjih škofij, duhovnikov in množice vernikov, posveti Metoda Piriha za škofa.
 • 16. 4. 1987 vodstvo škofije prevzame Metod Pirih.
 • 24. 12. 1994 – umre upokojeni škof Janez Jenko.
 • 13. maja 2000 – Janez Pavel II. imenuje dr. Jurija Bizjaka za koprskega pomožnega škofa. Tako postane Bizjak prvi pomožni škof v zgodovini koprske škofije.
 • 5 julija 2000 je v koprski stolnici posvečenje koprskega pomožnega škofa dr. Jurija Bizjaka. Glavni posvečevalec je koprski škof Metod Pirih, Soposvečevalca pa ljubljanski nadškof Franc Rode in mariborski škof Franc Kramberger.
 • 26. maja 2012 – Papež Benedikt XVI. imenuje dosedanjega pomožnega škofa Jurija Bizjaka za škofa ordinarija.
 • 23. junija 2012 – Apostolski nuncij v Sloveniji Juliusu Janusz v koprski stolnici umesti novega koprskega škofa ordinarija Jurija Bizjaka.
 • 4. septembra 2015 -Škof Jurij Bizjak blagoslovi prostore novega škofijskega arhiva in novih upravnih ter nekaj bivalnih prostorov v prizidku škofijske stavbe na Trgu Brolo v Kopru. Začetek del (arheoloških izkopavanj) – marec 2014.
 • 30. decembra 2015 škof Jurij Bizjak blagoslovi novo grobnico koprskih škofov v koprski stolnici. Začetek del – junij 2014. Kosti prvega škofa obnovljene in razširjene koprske škofije Janeza Jenka ta dan prenesejo iz groba za stranskim oltarjem v novo grobnico.
 • 3. september 2016 – Koprski upokojeni škof Metod Pirih v Šempetru pri Gorici blagoslovi temeljni kamen Petrovega doma, namenjenega ostarelim in bolnim duhovnikom. Začetek del – junij 2016.

Nekateri važnejši datumi v Cerkvi na Primorskem

 • 7. 5. 1952 – apostolskemu administratorju Goriške Mihaelu Torošu se posreči dobiti dovoljenje za izhajanje štirinajstdnevnika Družina. Do 15. 1. 1965 ji izdaja apostolska administracija za jugoslovanski del goriške nadškofije v Novi Gorici, poslej do 1. 5. 1965 pa AASP v Kopru. Ta list po nastopu škofa Janeza Jenka postane štirinajstdnevnik za vso Slovenijo in jo od 15. 5. 1965 dalje izdajajo slovenske škofije s sedežem v Ljubljani. Pozneje postane tednik in je še danes najpomembnejši katoliški tednik in sploh zelo razširjen časopis v Sloveniji.
 • 25. 8. 1950 je z odlokom (št. 493) apostolskega upravitelja jugoslovanskega dela goriške nadškofije Mihalela Toroša ustanovljeno Slovensko malo semenišče v Vipavi. Dejansko začne delovati šele 1. 9. 1952.
 • 19. 8. 1957 Mihael Toroš ustanovi v Slovenskem malem semenišču Srednjo versko šolo s programom klasične gimnazije.
 • 18. 4. 1965 (velika noč) – začne kot župnijsko glasilo župnij Kopra in Postojne izhajati Farno Ognjišče. Ta postane mesečnik najprej za primorsko administraturo in pozneje za vso Slovenijo. Danes je mesečnik z najvišjo naklado v Sloveniji.
 • 1965 – na pobudo duhovnikov Koprske škofije začnejo katehetski tečaji za usposabljanje katehetskih delavcev, duhovnikov in laikov na Mirenskem Gradu. Najprej je tečaj dvodnevni, zatem14 dnevni, nato 7 dnevni, kar je še danes.
 • 3. 3. 1973 – 159 duhovnikov, kar praktično pomeni vsi duhovniki takratne Apostolske administrature z lastoročnimi podpisi prosi sv. očeta za ustanovitev nove škofije. To ni prva, niti zadnja prošnja, ima pa gotovo najširšo podporo. Od leta 1964 do ustanovitve škofije leta 1977 je bilo na različne naslove osrednjega vodstva v Rim (papež, državni tajnik…) poslanih petnajst različnih prošenj.
 • 25. 12. 1988 – Škofija Koper in nadškofija Gorica (Italija) ustanovita Stalno komisijo za dialog med kristjani ob meji. Začne se sodelovanje med tema sosednjima škofijama, ki se kaže tudi v vsakoletnem romanju dveh Goric na Sveto goro.
 • 5. 9. 1989 – škof Metod Pirih na pastoralnem tečaju na Mirenskem Gradu napove delo za škofijsko duhovno in pastoralno prenovo.
 • 6. 9. 1990 – ustanovljena Škofijska karitas Koper.
 • 15. 5. 1991 škof Metod Pirih ustanovi Škofijsko gimnazijo Vipava.
 • 5. 11. 1992 – med obiskom “ad limina” škof Metod Pirih papežu Janezu Pavlu II. predstavi delo za duhovno in pastoralno prenovo škofije. Papež odobri in blagoslovi to prizadevanje.
 • 28. 11. 1992 poteka na Mirenskem Gradu prvo škofijsko zborovanje za duhovno in pastoralno prenovo Koprske škofije. Obravnavane teme: katehumenat – uvajanje odraslih v krščanstvo; zakramenti uvajanja v krščanstvo; Gospodov dan v koprski škofiji; majhne župnije; mladi – vera – Cerkev; škofijski duhovniki in redovniki.
 • 16. 10. 1993 poteka na Mirenskem Gradu drugo škofijsko zborovanje za duhovno in pastoralno prenovo škofije. Obravnavane teme: župnijski pastoralni sveti; Karitas v naši krajevni Cerkvi; predzakonska pastorala kot izhodišče za prenovo pastorale; zakon in družine; Cerkveni pevci, petje in glasba; katehisti in katehistinje; pastorala bolnikov in invalidov v luči prenove; starejši v škofiji.
 • 6. 6. 1994 Škof Metod Pirih blagoslovi studio Radia Ognjišče pri novi cerkvi sv. Marka v Kopru. S tem dnem se začne poskusno oddajanje Radia Ognjišče.
 • 18. 5. 1996 – Papež Janez Pavel II. se med svojim obiskom v Sloveniji v Postojni sreča s slovensko mladino in verniki koprske škofije.
 • 18. 5. 1996 – istočasno z obiskom svetega očeta izidejo Pastoralne smernice Koprske škofije. Predstavljajo povzetek raziskav, iskanj, odgovorov na izzive časa, študija in pogovorov ob obeh škofijskih zborovanjih za duhovno in pastoralno prenovo škofije. Smernice postanejo normativne za delo v škofiji in nakazujejo prvenstvene dejavnosti in prednostne naloge v koprski škofiji.
 • 17. 5. 1997 – škof Metod Pirih v Zalogu pri Postojni – blizu kraja, kjer se je papež srečal z mladimi, med mašo, ki pomeni tudi sklep škofijskega dneva mladih, blagoslovi spominski križ.
 • 3. 10. 1999 – škof Metod Pirih na gradbišču v Vipavi blagoslovi temeljni kamen za novo škofijsko gimnazijo.
 • 11. 9. 1999 – škof Metod Pirih v Vipavi blagoslovi novo zgradbo škofijske gimnazije.
 • 13. maja 2000 Janez Pavel II. imenuje dr. Jurija Bizjaka za koprskega pomožnega škofa. Tako postane Bizjak prvi pomožni škof v zgodovini koprske škofije.
 • 5. junija 2000 je v koprski stolnici posvečenje koprskega pomožnega škofa dr. Jurija Bizjaka. Glavni posvečevalec je koprski škof Metod Pirih, Soposvečevalca pa ljubljanski nadškof Franc Rode in mariborski škof Franc Kramberger.
 • 8. septembra 2000 koprski škof Metod Pirih blagoslovi Materinski dom in prostore Karitas. S tem dogodkom Škofijska Karitas Koper praznuje desetletnico.
 • 25. maja 2002 je koprski škof Metod Pirih na sv. gori pri Gorici vodil slovesno mašo (ob navzočnosti drugih slovenskih škofov in duhovnikov) ob sklepu praznovanj ob 50-letnici izhajanja osrednjega slovenskega katoliškega tednika Družina. Ta je začel izhajati v Novi Gorici.
 • 19. oktobra 2002 Koprski škof Metod Pirih ob jubileju Malega semenišča v Vipavi blagoslovi prenovljeni dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava. Ta dan je koprska škofija in z njo vsa Cerkev na Slovenskem v hvaležnosti Bogu in dobrotnikom praznovala 50-letnico Malega semenišča v Vipavi, ki je nekaj desetletij po vojni bila osrednja ustanova, kjer so se lahko šolali kandidati za duhovniški poklic.
 • 20. november 2016 – Ob 65. obletnici Malega semenišča in Srednje verske šole ter 25. obletnici Škofijske gimnazije Vipava je na praznik Kristusa Kralja zahvalna sveta maša v Logu pri Vipavi. Somaševanje je vodil koprski škof Jurij Bizjak. Ob 18. uri sledi v telovadnici šole v Vipavi slovesna akademija, ki obeležuje obstoj gimnazije v zadnjih 25 letih. Na slovesnosti je navzoč tudi predsednik republike Borut Pahor, ki šoli podeli priznanje.

Sestavil mag. Božo Rustja, univ. dipl. kom. in univ. dipl. theol.
tiskovni predstavnik koprske škofije