Vabilo h kandidaturi za ravnatelja Škofijske gimnazije Vipava

Skladno z 22. členom Ustanovnega akta Škofijske gimnazije Vipava bo koprski škof zaradi izteka mandata ponovno imenoval ravnatelja Škofijske gimnazije Vipava.

Vabimo k oddaji pisne prijave za delo ravnatelja oz. ravnateljice te katoliške gimnazije in dijaškega doma.

Osebe, ki želijo kandidirati za mesto ravnatelja ŠGV morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba VII. stopnje;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– strinjanje z usmeritvijo Škofijske gimnazije Vipava.
Kandidati s pedagoško izobrazbo naj imajo naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj tri leta naziv mentor.

V prijavi naj kandidati pošljejo svoj življenjepis, kopijo dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter motivacijsko pismo, v katerem pojasnijo svoj interes za delo v Škofijski gimnaziji Vipava ter vizijo svojega vodenja gimnazije in dijaškega doma.

Prijavi lahko priložijo tudi priporočila dosedanjih delodajalcev, sodelavcev pri različnih prostovoljnih dejavnostih ali pri delovanju v domači župniji ter vsa dokazila ali izjave o izkušnjah oz. kompetencah na področjih, ki so relevantna za razpisano delovno mesto.

Za dodatne informacije v zvezi s tem vabilom ali delovnim mestom se lahko kandidati obrnejo na Škofijo Koper preko e-pošte generalni.kp@rkc.si.

Pisne prijavi naj kandidati oz. kandidatke pošljejo na naslov Škofija Koper, Trg Brolo 11, 6000 Koper s pripisom »kandidatura za ravnatelja ŠGV«.

Zbiranje kandidatur poteka do 30. junija 2021. Nastop dela bo 1. 8. 2021. Mandat ravnatelja oz. ravnateljice traja 5 let in se lahko ponovi.

Datoteke

Sorodne objave