Zlata maša škofa Metoda Piriha

V cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi bo v nedeljo, 7. julija 2013, ob 17.00, upokojeni koprski škof Metod Pirih praznoval 50 let duhovništva oz. zlato mašo.

Priložnostni zapis škofa Jurija Bizjaka

Škof Metod Pirih se je rodil leta 1936 v Lokovcu na Banjški planoti. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v malem semenišču v Pazinu, kjer je tudi maturiral. Leta 1956 je vstopil v ljubljansko bogoslovje in se vpisal na Teološko fakulteto. Dne 29. junija 1963 je bil posvečen v duhovnika in imenovan za kaplana v Solkanu.

Podiplomski študij duhovne teologije je vpisal na Papeški teološki fakulteti Teresianum v Rimu, kjer je leta 1976 dosegel magistrski naslov. Po vrnitvi v domovino je postal spiritual v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, po prihodu škofa Janeza Jenka na Primorsko leta 1977 pa je postal njegov tajnik. Kot vzgojitelj bodočih duhovnikov je ostal v Ljubljani do leta 1984, ko ga je škof Jenko imenoval za generalnega vikarja koprske škofije. Med letoma 1984 in 1986 je bil voditelj Pastoralne službe v Kopru in župnijski upravitelj župnije Podgorje.

Papež Janez Pavel II. (1978–2005) ga je 25. marca 1985 imenoval za škofa pomočnika koprskemu škofu Jenku s pravico nasledstva. Škofovsko posvečenje je prejel 27. maja 1985 v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v Kopru, škofijo pa je prevzel 16. aprila 1987, po upokojitvi škofa Jenka. Za škofovsko geslo si je izbral besede: »Vate zaupam«.

Papež Benedikt XVI. (2005–2013) je 26. maja 2012 po kan. 401 § 1 Zakonika cerkvenega prava (ZCP) sprejel odpoved službi koprskega škofa msgr. Metoda Piriha ter imenoval pomožnega koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka za koprskega škofa. Škof Pirih se je po upokojitvi nastanil v dijaškem domu škofijske gimnazije v Vipavi.