Blagoslov fresk v Bovcu

Blagoslov novih fresk na stropu prezbiterija župnijske cerkve sv. Urha v Bovcu, ki so delo akademske slikarke Maše Bersan Mašuk, bo v soboto, 5. januarja 2019, med sv. mašo, ki se bo začela ob 18. uri. Freske bo blagoslovil koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Po sv. maši bo božični koncert bovških pevskih zborov. 


Akademska slikarka Maša Bersan Mašuk je bila rojena l. 1961 v Moskvi. Leta 1994 je skupaj s svojim soprogom Nikolajem Mašukovim, prišla v Slovenijo.

Poleg tega, da Maša slika na platno, da je poslikala že veliko kapelic in napravila v cerkvah veliko stenskih slik, se glede na naročila, loteva tudi stropnih poslikav, kar je zanjo velik izziv in jo še posebej veseli. Skupaj s soprogom Nikolajem sta poslikala strop v cerkvi sv. Ilja v Šentilju (2008); sama je slikala strope v cerkvi v Zgornjem Tuhinju, v cerkvi sv. Ane v Cerknem, v župnijski cerkvi na Jesenicah, v župnijski cerkvi v Selcah, v zakristiji v Moravčah, v graščini Grimšče pri Bledu, v restavraciji na Sveti Gori. Leta 2012 je v Bovcu poslikala strop ladje, ki je bil zelo poškodovan po potresu 2004 in pri obnovi odstranjen ter nadomeščen z novim. Osrednji motiv ladijskega stropa v bovški cerkvi so Binkošti. Sredi oktobra 2018 je Maša ponovno prispela v Bovec in začela s poslikavo stropa prezbiterija, ki meri okoli 80m2. Delo je zaključila v torek, 4.12.2018.


Vsebinsko zasnovo za poslikavo stropa je pripravil bovški župnik in dekan, g. Viljem Čušin. V središču stropa prezbiterija je, kot je bilo že pred potresom, upodobljeno žrtvovano in zmagoslavno velikonočno Jagnje Božje, ki je središče novozavezne liturgije. Pod njim je knjiga s sedmimi pečati, ki pomeni poslednjo sodbo. Jagnje je bilo v središču, že ob starozaveznem izhodu iz egiptovske sužnosti in pri starozaveznem praznovanju Velike noči. Za kristjane je jagnje simbol Kristusa: »Kristus, naše pashalno jagnje, je bil namreč žrtvovan«(Prim. 1 Kor 5,7). Pri vsaki evharistični daritvi trikrat ponavljamo: »Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta…«. Podoba nebeškega kraljestva je gostija, na kateri se bo Jagnje Božje za vedno združilo z nevesto – s skupnostjo verujočih: »…zakaj prišla je Jagnjetova svatba in njegova nevesta se je pripravila« (Prim. Apd 19,7). Božje Jagnje, upodobljeno na stropu bovške cerkve med seboj povezuje vse podružnice, vse nebeške zavetnike in vse, ki se udeležujejo liturgije.

Znotraj križa, katerega središče je Jagnje, so naslikane alegorije štirih kardinalnih (glavnih, človeških, moralnih) kreposti: razumnost, srčnost, zmernost in pravičnost. Med krepostmi so upodobljeni zavetniki nekdanjih štirih župnij: sv. Urh (Bovec); sv. Štefan (Log pod Mangartom); sv. Florjan (Srpenica) in sv. Jožef (Soča). Omenjene župnije po 1.1.2018 sestavljajo Župnijo Bovec. Ob vsakem svetniku so naslikane še tri podružnice ali kapelice nekdanjih župnij, ki geografsko zamejujejo bivše župnije. Ideja o štirih moralnih krepostih se je župniku porodila ob dejstvu, da so na glavnem oltarju že prisotne tri Božje kreposti: vera, upanje in ljubezen.

Božje Jagnje nas odrešuje greha in vodi v resnično svobodo. Pomembno je, da na našem zemeljskem romanju razvijamo tudi človeške kreposti – trdne drže, razpoloženja uma in volje, ki nam z Božjo pomočjo pomagajo, da se izogibamo zla ter se odločamo za lepoto, dobroto in resnico. Človeške oziroma moralne kreposti so sad naših premišljenih prizadevanj, oblikujejo naš značaj in nam omogočajo izvrševati dobro.

Namen »oživljenega« stropa prezbiterija v cerkvi sv. Urha je, da tudi mi postanemo bolj živi.

 

Kontaktna oseba:

Viljem Čušin, župnik; e-mail: zupnija.bovec1@gmail.com; Tel.: 05/388-60-90; GSM: 041-754-743