Blagoslov škofa Jurija Bizjaka nadangela Mihaela

Vsemogočni in milostni Bog, Gospod nad vojskami! Svetega nadangela
Mihaela si postavil za poveljnika nebeške vojske in mu naklonil zmago nad
upornim Satanom in njegovo vojsko.

Trdno verujemo in vemo, da je sveti nadangel Mihael s svojo zmagovito
vojsko vedno in povsod navzoč tudi med nami. Tako se v boju z vsem hudim
tudi mi bojujemo ob njem in pod njegovim vodstvom.

Prosimo Te, Gospod nad vojskami, blago+slovi ta obnovljeni kip svetega
nadangela Mihaela, ki že 250 let varuje naše mesto, sedaj pa je na novo
preoblečen ter pripravljen, da ponovno prevzame svoj položaj nad svojim
ljubljenim mestom.

Nam pa pomagaj, da bomo v boju z vsem hudim pod njegovim vodstvom
vedno zmagoviti in uspešni in bodo vsi domovi našega mesta uživali tvoj
stanoviten mir in tvojo trajno blaginjo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Krščanska tradicija priznava Svetemu Mihaelu tri glavne naloge:
Poveljnik nebeške vojske angelov (Raz 12,7).
Veliki knez: Zavetnik izvoljenega ljudstva SZ in NZ (Dan 10,13.21).
Bojevnik za reševanje duš vernikov iz rok Satana, posebno v smrtni uri (Jud 1,9),
ki kliče in s tehtnico v roki vodi človeške duše na sodbo. 

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof