Dan posvečenega življenja 2023

V četrtek, 2. februarja 2023 smo praznovali praznik Gospodovega darovanja v templju oz. Svečnico. Na ta dan tudi praznujemo Dan posvečenega življenja – dan redovnic in redovnikov.
Srečanje vseh Bogu posvečenih v Škofiji Koper je bilo v samostanu bratov frančiškanov na Kostanjevici v Novi Gorici, v četrtek 2. februarja 2023 ob 11.00.

Geslo letošnjega dneva: »Izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj in on bo svoje storil!«
(Ps 37,5).

Pridiga škofa Jurija Bizjaka pri sveti maši ob dnevu posvečenega življenja 2023

‘Izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj in on bo svoje storil!’ (Ps 37,5). Kaj pomeni izroči svojo pot? Izroči svojo pot pomeni: Izroči svoje misli, svoje besede, svoja dejanja. Izroči svoje misli, to je svoje srce, svoje besede, to je svoja usta, svoja dejanja, to je svoje roke!

Izroči svoje misli in svoje srce: Že pred vesoljnim potopom je Gospod ugotovil: ‘Videl je torej Gospod, da je hudobija ljudi na zemlji velika in da je vse njih mišljenje in hotenje njih srca ves čas le hudobno. Zato je bilo Gospodu žal, da je naredil človeka na zemlji in bil je v srcu žalosten’ (1 Mz 6,5-6). Prerok Izaija opisuje grešnike na Sionu: ‘Njihove  noge drvijo v hudobijo, hitijo prelivat kri pristnega. Njihove misli so zlobne misli, pustošenje in razdejanje sta na njihovih cestah’ (Iz 59,7). Prerok Jeremija opisuje človeško srce: ‘Zvijačno je človeško srce, bolj kot vse, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srce, preizkušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela’ (Jer 17,9-10). Psalmist stoji pred Gospodom in pravi: ‘Gospod pozna človekove misli in ve, da so prazne!’ (Ps 94,11; 1 Kor 3,20). Modri Sirah poveličuje pismouka in pravi: ‘Drugače je s tistim, ki izroči svojo dušo (Gospodu) in razmišlja o postavi Najvišjega’ (Sir 39,1). Naš Gospod je svojim sodobnikom očital: ‘To ljudstvo me časti z ustnicami, njegovo srce pa je daleč od mene!’ (Mt 15,8). Apostol opisuje duhovnega človeka in pravi, da ‘ima Kristusovo misel’ (1 Kor 2,16). Filipljanom piše o Kristusovi ponižnosti in pravi: ‘Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu!’ (Flp 2,5).

Izroči svoje besede in svoja usta: ‘Beseda, ki jo zadržiš v sebi, je tvoj hlapec, beseda, ki ti uide, je tvoj gospodar’ (Arabski pregovor). Naš pregovor: ‘Z mečem ubija junak, obrekljivec z besedo!’ Mojzesova beseda je stroga: ‘Preklet, kdor svojega bližnjega ubije na skrivnem! In vse ljudstvo naj reče: Amen!’ (5 Mz 27,24). Rabini razlagajo: Na skrivnem ubija obrekovalec! Salomonovi pregovori: ‘Vsak želodec se nasičuje s sadovi svojih ust, nasičuje se s pridelkom svojih ustnic! Smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad!’ (Prg 18,20-21). Pridigar opozarja: ‘Ne bodi prehiter s svojimi usti in tvoje srce naj se pred Bogom ne prenagli. Kajti Bog je v nebesih, ti pa si na zemlji, zato naj bo malo tvojih besed. Od mnogih poslov pridejo sanje in od mnogih besed bedasto govorjenje!’ (Prd 5,1-2). Naš Gospod svari pred praznim in lažnivim govorjenjem: ‘Povem vam pa, da bodo za vsako prazno besedo. ki jo ljudje izgovorijo, na sodni dajali odgovor. Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen’ (Mt 12,36-37). Apostol Jakob opisuje moč jezika: ‘Saj se vsaka narava zveri ptičev in laznine in morskih živali pusti ljudem ukrotiti in se je ukrotila, le jezika ne more ukrotiti noben človek; neugnano zlo je, poln smrtnega strupa’ (Jak 3,7-8). Prerok Ozej vabi k darovanju sadu svojih ustnic: ‘Vrni se, Izrael, h Gospodu, svojemu Bogu, kajti padel si po svoji krivdi. Vzemite besede s seboj in vrnite se h Gospodu ter mu recite: Odpusti vso krivdo in vzemi za dobro, da ti darujemo sad svojih ustnic!’ (Oz 14,2-3). ‘Po njem torej neprenehoma prinašajmo Bogu hvalno daritev, to je sad ustnic, ki slavijo njegovo ime’ (Heb 13,15). Glej tudi Ps 50,14: ‘Daruj Bogu kot daritev hvalo in izpolnjuj Najvišjemu svoje zaobljube!’

Izroči svoja dejanja in svoje roke: ‘Roka roko umije. Roka boža in objema. Roka pozdravlja in blagoslavlja. Roka prosi in prisega. S pomočjo materine in očetove roke smo naredili prve korake. Z roko v roki hodimo skozi življenje.’ Pridigar nas spodbuja: ‘Vse, kar tvoja roka najde, da bi naredila, naredi, dokler si pri moči!’ (Prd 9,10).  Podobno modri Sirah: ‘Dajaj in prejemaj in se razveseljuj, v podzemlju ni mogoče iskati zabave!’ (Sir 14,16). Roke prinašajo dar: ‘Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi!’ (Darovanjska molitev). ‘Ne vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod, pojde v nebeško kraljestvo, temveč kdor izpolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih!’ (Mt 7,21). ‘Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih!’ (Mt 5,16). Apostol Pavel tekmuje z nogami in se bojuje z rokami: ‘Jaz torej tako tečem, ne kakor na slepo; se tako borim, ne kakor bi mahal po zraku’ (1 Kor 9,26).

Davidova molitev ob zbranem gradivu in darovih za gradnjo templja: ‘Vem, moj Bog, da preizkušaš srce in ljubiš odkritosrčnost. Z iskrenim srcem sem radodarno daroval vse to in zdaj z veseljem gledam, kako ti tu pričujoče ljudstvo radodarno daruje’ (1 Krn 29,17).

Lepa molitev pred začetkom dela: ‘Začni prosimo, Gospod, naša dejanja s svojim navdihovanjem in spremljaj jih s svojo pomočjo, da vse svoje molitve in vsa svoja dela vselej s teboj začnemo in s teboj končamo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.’

Izročitev Materi Božji: ‘O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega izkažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani me kakor svojo last in posest. Amen.’

Bratje in sestre posvečenega življenja. Vabim vas, da skupno izročimo svojo pot Gospodu in z molitvijo in prošnjo obnovimo svoje redovne zaobljube:

‘Bog Oče, s krstom si me posvetil, z močjo svojega Duha pa si me poklical, naj hodim za Jezusom Kristusom in sodelujem v Cerkvi pri njegovem odrešenjskem poslanstvu. Kot odgovor na tvojo ljubezen danes obnavljam zaobljubo čistosti, uboštva in pokorščine. V zaupanju v tvojo milost, v priprošnjo Device Marije in naših svetih zavetnikov želim zvesto živeti v tvojo slavo in za odrešenje sveta. Amen.’