Sestre uršulinke bodo prejele zlato priznanje Občine Izola

Občina Izola bo v soboto, 8. julija 2017, ob 20. uri, na proslavi ob občinskem prazniku, sestram uršulinkam podelila priznanje v obliki plakete z zlatim grbom ob 50. obletnici prisotnosti in delovanja.

Meseca oktobra bodo sestre uršulinke obhajale 50. obletnico odkar delujejo v občini Izola in v tem obdobju so zelo zaznamovale mesto in župnijo. Poskrbele so za številna izobraževalna in dobrodelna področja.
–       Vzgoja otrok in mladostnikov. Skozi njihovo vzgojo je šlo preko dva tisoč otrok in mladih. Vzgajale so za poštenost, dobroto, solidarnost medsebojno pomoč in družinske vrednote.
–       Skrb za kulturo. Ukvarjale so se z vodenjem pevskih zborov, otroških in odraslih. Mnogi sedanji pevci v zborih so svoje prve pevske izkušnje dobili prav pri uršulinkah v otroškem zboru.
–       Izobraževanje. Kot učiteljice so z inštrukcijami pomagale mnogim učencem, predvsem v jezikih in tudi na glasbenem področju.
–       Skrb za cerkev. Skrbele so za restavriranje in ohranjanje bogoslužne orpeme in sakralne kulturne dediščine, pa tudi za animacijo otrok in mladih za javno nastopanje.
–       Delo na humanitarnem področju. Skrbele so za uboge in brezdomce, za onemogle in ostarele.

Sestre, ki živijo v Izoli, poleg izpostavljenih področij delovanja tudi vodijo Katehetsko pastoralno šolo, duhovne vaje v vsakdanjem življenju (DVŽ), sodelujejo pri izobraževanju ketehetov za katehezo Dobrega pastirja ter sodelujejo v Pastorali gluhih in naglušnih.