Zvonenje pri civilnih pogrebih

Zvonenje na pogrebih poleg svetnih oblasti – občinskih odlokov – določa tudi Slovenska škofovska konferenca. Smernice o rabi cerkvenih zvonov je sprejela Slovenska škofovska konferenca na 76. plenarni seji, ki je potekala 25. in 26. novembra 2013 v Ljubljani.  Objavljene so bile tudi v Sporočilih slovenskih škofij 1/2004.

V teh smernicah nikjer ni zapisano o zvonejnju pri civilnih pogrebih.

S prenovljenim obredinkom za pogrebe je dopuščena tudi možnost cervkenega pogreba za nekrščenega človeka.

To pomeni, da se svojci odločijo ali želijo v svoji sredi imeti duhovnika ali ne.
In na osnovi tega se potem odločimo, ali se zvoni ali ne. Če se civilno pokoplje krščenega, se ne zvoni. Če se skladno s Cerkevnim obrednikm za pogrebe pokoplje nekrščenega, se zvoni.