Kanonično poslanstvo za katehiste in katehistinje

Pojasnila glede podelitve kanoničnega poslanstva v Škofiji Koper ureja Pravilnik o kanoničnem poslanstvu katehistinj in katehistov, ki ga je SKU obravnaval in sprejel 23. 6.
2009 na seji v Oazi miru na Ljubelju in ga je Slovenska škofovska konferenca potrdila na 58. redni seji 14. februarja 2011 v Ljubljani.

Kaj je kanonično poslanstvo?

Kanonično poslanstvo je pooblastilo, ki ga posamezni katehistinji ali katehistu za redno opravljanje katehetske dejavnosti v župniji pisno izda krajevni ordinarij.
Kanonično poslanstvo, ki ga izda eden od krajevnih ordinarijev v Sloveniji, velja za vso Slovenijo. (2. člen PKP)

Komu se podeli kanonično poslanstvo?

Kanonično poslanstvo se podeli tistim, ki zanj izpolnjujejo pogoje, ki so:

1. Prošnja in pripravljenost kandidata, da bo opravljal katehetsko dejavnost in da bo nadaljeval z duhovno rastjo ter s stalnim izobraževanjem na področju kateheze.

2. Prošnja župnika župnije, kjer bo kandidat opravljal katehetsko dejavnost.

3. Potrebna izobrazba:

  • Diploma Teološke fakultete ali Visoke teološke šole Univerze v Ljubljani
  • Diploma Katehetsko pastoralne šole
  • Diploma oz. spričevalo ustrezne teološke ali katehetske fakultete oz. šole, pridobljeno v tujini.

4. Priporočilo spremljevalca, ki je spremljal kandidata v času priprave, če je bilo to v ustanovi predvideno.

5. Mnenje domačega župnika/redovnega predstojnika o duhovnih in moralnih kvalitetah kandidata, kot ga opredeljuje 5. člen Pravilnika.

Obrazci za pridobitev kanoničnega poslanstva:

Prošnja za pridobitev kanoničnega poslanstva

Mnenje o duhovnih in moralnih kvalitetah kandidata

Veljavnost kanoničnega poslanstva?

Kanonično poslanstvo se podeljuje za dobo petih let. (10. člen PKP)

Kriteriji za podaljšanje kanoničnega poslanstva

Katehist, ki želi prositi za podaljšanje kanoničnega poslanstva, mora izpolniti naslednje kriterije:

1. V času od podelitve kanoničnega poslanstva se vsaj trikrat udeleži katehetskega simpozija ali študijskega posvetovanja SSKK.
2. V času od podelitve kanoničnega poslanstva se udeleži vsaj polovice srečanj SSKK na škofijski ravni.
3. V času od podelitve kanoničnega poslanstva opravi vsaj ene duhovne vaje. V primeru, da jih opravi izven terminov, ki jih organizira SSKK, mora pridobiti potrdilo o opravljenih duhovnih vajah.
4. Preden zaprosi za podaljšanje kanoničnega poslanstva, pridobi poročilo župnika župnije, v kateri je opravljal katehetsko poslanstvo, o kakovosti svojega dela, o aktivnem sodelovanju v župnijskem občestvu in o pričevanjskem življenju v skladu s krščansko moralo. (prim. 15. člen PKP)

Listine za podaljšanje kanoničnega poslanstva:

a) Obrazec za podaljšanje kanoničnega poslanstva

b) Potrdila, ki jih predvideva 15. člen PKP.

Izredno dovoljenje za opravljanje katehetske dejavnosti

Komu se podeli izredno dovoljenje za katehetsko dejavnost?

Izredno dovoljenje za opravljanje katehetske dejavnosti se izda kandidatom za katehiste, ki nimajo vseh ustreznih pogojev za pridobitev kanoničnega poslanstva in v župniji dejansko opravljajo katehetsko dejavnost.
Kandidat s pridobitvijo takega dovoljenja postane začasni katehist. Katehetsko dejavnost sme opravljati le v župniji stalnega bivališča. Katehezo lahko vodi samostojno.
Odgovornost za spremljanje dela začasnega katehista nosi župnik župnije, v kateri začasni katehist katehizira (18. člen PKP).

Dovoljenje se lahko izda za dobo dveh let (22. člen PKP).

Prošnja za izredno dovoljenje za opravljanje katehetske dejavnosti

 

Datoteke

  • Pravilnik o kanoničnem poslanstvu katehistinj in katehistov
  • Prošnja za pridobitev kanoničnega poslanstva
  • Mnenje o duhovnih in moralnih kvalitetah kandidata
  • Prošnja za podaljšanje kanoničnega poslanstva
  • Prošnja za izredno dovoljenje za opravljanje katehetske dejavnosti