Služba izrednega delivca obhajila

Datoteke

  • Navodila SSK za službo izrednega delivca obhajila
  • Prošnja za podelitev pooblastila izrednemu delivcu obhajila
  • Vzorec prošnje za podelitev pooblastila
  • Prošnja za podaljšanje podelitve pooblastila izrednemu delivcu obhajila
  • Vzorec prošnje za podaljšanje podelitve pooblastila
  • Obred uvedbe izrednega delivca svetega obhajila