Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) župnije je župnijsko posvetovalno in delovno telo, ki se ukvarja z vprašanji župnijskega življenja in delovanja z namenom, da bi bilo življenje in delo župnijske skupnosti načrtno in usklajeno. ŽPS predstavlja in izraža različnost karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov. Namen ŽPS je pričevanje za edinost v verskem življenju in za enotnost v pastoralnem delovanju župnije.

 

 

Datoteke