Veseli v upanju – geslo SDM 2023

Sveti oče je izbral temi za dva Svetovna dneva mladih, ki jih bodo obhajali v delnih Cerkvah v letih 2023 in 2024 na praznik Kristusa Kralja. 38. Svetovni dan mladih, 2023: »Veseli v upanju« (prim. Rim 12,12); 39. Svetovni dan mladih, 2024: »Tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, ne da bi omagali« (prim. Iz 40,31). Gesli zaznamujeta pot priprave na Jubilej mladih v okviru velikega Jubileja »Romarji upanja” leta 2025.

»Veselje in upanje, žalost in tesnoba današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh kakorkoli trpečih, je hkrati tudi veselje in upanje, žalost in tesnoba Kristusovih učencev,« je leta 1965 poudarila Pastoralna konstitucija O Cerkvi v sedanjem svetu. V današnjih težkih časih želi Cerkev kot takrat ponovno razvneti upanje v svetu, pri tem pa se naslanja zlasti na mlade, protagoniste zgodovine in »misijonarje veselja«.

V posinodalni Apostolski spodbudi Kristus živi, je papež Frančišek Kristusa pokazal kot »naše upanje in najčudovitejšo mladost tega sveta« (KŽ 1). Sedaj pa s temama dveh prihajajočih Svetovnih dni mladih njegova svetost vabi mlade, naj poglobijo pomen krščanskega upanja in z veseljem pričujejo, da je Kristus živ.

vir: Vatican News