Mašniško posvečenje Tilna Kocjančiča v koprski stolnici

V koprski stolnici je na praznik apostolov Petra in Pavla, škof Jurij Bizjak v duhovnika posvetil Tilna Kocjančiča iz Župnije Bertoki, ki si je za novomašno geslo izbral besede iz Janezovega evangelija: »Ut fructum adferatis et fructus vester maneat – Da obrodite sad in vaš sad ostane« (Jn 15,16).

Občudujmo Petrovo vero

Koprski škof Bizjak je v pridigi uvodoma spomnil na tri božanske kreposti, vero, upanje in ljubezen. »Občudujemo najprej Petrovo vero, njegovo popolno predanost in vdanost v Gospodovo voljo in njegove načrte: »Tisto noč pred usmrtitvijo je Peter spal med dvema vojakoma, vklenjen v dve verigi, in stražniki so ječo stražili pred vrati« (Apd 12,6). Ni težko verjeti in razumeti, da je sveti Peter bil do kraja izčrpan in utrujen, vendar pisec bolj kot to poudarja vse prej kot ugodne razmere za spanje in vse prej kot ugoden čas za spanje. Noč pred usmrtitvijo in vklenjen v dve verigi, med dvema vojakoma in v skrbno zastraženi ječi. Njegov trden spanec nam kliče v spomin psalmistovo vero: »V miru se uležem, hitro zaspim, ker ti sam, Gospod, skrbiš, da sem varen!« (Ps 4,9). »In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera!« (1 Jn 5,4).

Občudujmo Pavlovo upanje

Bizjak je zbrano občestvo povabil, naj občudujemo Pavlovo upanje in njegovo brezpogojno prepričanje v Gospodovo plačilo ter njegovo nagrado: »Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal tisti dan Gospod, pravični sodnik!« (2 Tim 4,8). V istem pismu svojemu učencu Timoteju namreč pravi: »Vem, komu sem veroval, in sem prepričan, da more moj zaklad ohraniti za tisti dan« (2 Tim 1,12). Beseda upanje se v Novi zavezi pojavi približno 50-krat, od tega v devetdesetih odstotkih pri apostolu Pavlu. Zaradi tega upanja, pravi: »Se ponašamo z nadlogami, vedoč, da nadloga rodi potrpežljivost, potrpežljivost pa preizkušenost, preizkušenost pa upanje; upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,3-4). Proti upanju je upal, kakor Abraham (Rim 4,18).

Občudujmo ljubezen obeh apostolov

»Občudujmo ljubezen obeh apostolov, njuno gorečnost v hoji za Gospodom in v njunem delu za Božje kraljestvo. Apostol Peter je v današnjem evangeliju predhodno postal Skala Cerkve in dobil ključe nebeškega kraljestva na podlagi naknadne svoje izpovedi: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim« (Jn 21,17). In apostol Pavel je postal učitelj in apostol narodov na podlagi izpovedi v drugem pismu Korinčanom: »Jaz pa bom prav rad vse žrtvoval, tudi sebe popolnoma žrtvoval za vaše duše, četudi bi me vi tem manj ljubili, čim bolj vas ljubim« (2 Kor 12,15).

Vir: Družina