Molitveno bogoslužje – Sv. Hieronim

SVETI HIERONIM
duhovnik in cerkveni učitelj

Slovesni praznik v koprski škofiji – glavni zavetnik škofije
Obvezni god drugod v Sloveniji

Sv. Hieronim (ok. 340–420), doma iz Stridona na našem Krasu ali v krševiti Dalmaciji, je eden izmed štirih velikih krščanskih učiteljev Zahoda. Bil je pomočnik papeža Damaza in je znan po prevajanju Svetega pisma v latinščino. Umrl je v Betlehemu 30. septembra leta 420.

Skupne molitve v čast cerkvenim učiteljem

⇒ 1. Večernice

⇒ Sklepna molitvena ura

⇒ Povabilo

⇒ Ura bogoslužnega branja

⇒ Hvalnice

⇒ Dnevna molitvena ura: Dop | Opo. | Pop.

⇒ 2. Večernice

⇒ Sklepna molitvena ura

29. september – zvečer

1. večernice

Psalmi so iz skupnih molitev svetih pastirjev,
odpevi in vse ostalo je lastno

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

Pesem

Zapojmo hvalnico zdaj Hieronimu,
rojaku našemu svetemu, slavnemu;
zaslug obilje si z naukom pridóbil je,
s trdo, bridko spokornostjo.

Besedo vere je s študijsko vztrajnostjo
spoznaval, širil jo modro z razlagami,
nasprotne nauke pa ostro zavrnil je
kakor lev neusmiljeno.

Zajemal vedno je znanj svetopisemskih
z bogatih pašnikov spisa nebeškega;
predal z zgovornostjo te dragocenosti
vsem, da se hranijo z milostjo.

Želel si samote je, blage tihotnosti,
bedel pri jaslicah, hotel postiti se,
telo krotiti in Bogu prinašati
truda žrtev življenjsko.

Bogá prosímo še: vodi, usmerjaj nas
s pripróšnjo takega svetega vzornika;
nakloni milostno, da bi ti radostno
slavo peli na vekomaj. Amen.

Odpev 1 Imenitnost po krvi je zamenjal za Kristusovo uboštvo, zato ga je Bog postavil med voditelje svojega ljudstva.

Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno

Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).

Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *

hvalite ga in slavite.

Gospodovo ime naj bo slavljeno *

zdaj in na veke. —

Gospodovo ime naj bo hvaljeno *

od sončnega vzhoda do zahoda.

Gospod je vzvišen nad narodi, *

njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.

Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *

Vzvišen je nad nebo in zemljo. —

Iz prahu dviga siromaka, *

iz blata povišuje ubožca.

Sprejme ga med izvoljene, *

med kneze svojega ljudstva.

Nerodovitni daje, da ima družino *

in je vesela mati med svojimi otroki. —

Odpev 1 Imenitnost po krvi je zamenjal za Kristusovo uboštvo, zato ga je Bog postavil med voditelje svojega ljudstva.

Odpev 2 Hvalíte Gospoda, pojte našemu Bogu, ki s Hieronimovo besedo odpira oči slepim in dviga te, ki so padli.

Ps 145 Zaupanje v Boga prinaša srečo

Hvalimo Gospoda v svojem življenju, to se pravi: v svojem vedenju (Arnobij).

Hvali, moja duša Gospoda! *

Slavil bom Gospoda vse svoje življenje.

Prepeval bom svojemu Bogu, *

vse dokler bom živel. —

Ne zanašajte se na zemeljske veljake, *

na ljudi, ker pri njih ni rešitve.

Ko izdihnejo, se povrnejo v zemljo, *

tisti dan propadejo vsi njih načrti. —

Blagor mu, komur pomaga Bog naših očetov, *

blagor mu, ki v Gospoda zaupa.

Bog je ustvaril nebo in zemljo, *

morje in vse, kar v njem prebiva.

Bog je zvest na veke, *

zatiranim vrača pravico. —

Gospod daje kruha lačnim, *

Gospod osvobaja jetnike.

Gospod odpira oči slepim, *

Gospod dviga potrte.

Gospod varuje tujce, *

Gospod podpira sirote in vdove.

Gospod ljubi pravične, *

hudobnim razdira naklepe. —

Gospod bo kraljeval na veke: *

tvoj Bog bo od roda do roda. —

Odpev 2 Hvalíte Gospoda, pojte našemu Bogu, ki s Hieronimovo besedo odpira oči slepim in dviga te, ki so padli.

Odpev 3 Bog ga je blagoslovil z vsemi duhovnimi in nebeškimi dobrinami in ga postavil kakor utrjeno mesto na trdno skalo Cerkve.

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

Odpev 3 Bog ga je blagoslovil z vsemi duhovnimi in nebeškimi dobrinami in ga postavil kakor utrjeno mesto na trdno skalo Cerkve.

Kratko berilo (1 Kor 2,10b-12)

Duh namreč preiskuje vse, tudi Božje globine. Kdo od ljudi pa vé, kaj je v človeku, kakor le človekov duh, ki je v njem? Tako tudi tega, kar je v Bogu, ni spoznal nihče, kakor le Božji Duh. Mi pa nismo prejeli duha svetá, ampak Duha, ki je iz Boga, da bi vedeli za to, kar nam je Bog milostno podaril.

Spev z odpevom

Ti, ki so žejni, bodo pili zastonj.
Ti, ki so žejni, bodo pili zastonj.

Od izvirka žive vode bodo pili zastonj.
Ti, ki so žejni, bodo pili zastonj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Ti, ki so žejni, bodo pili zastonj.

Odpev k Moja duša Vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Tak je Hieronim, ki ga je Kristus v svoji Cerkvi postavil za obzidje proti njenim sovražnikom.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne. —

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —

Slava Očetu in Sinu *

in Svetemu Duhu.

Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *

in vekomaj. Amen.

Odpev k Moja duša Vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Tak je Hieronim, ki ga je Kristus v svoji Cerkvi postavil za obzidje proti njenim sovražnikom.

Prošnje

Počastimo Kristusa, sonce pravičnosti, ki ga odsevajo tisti, ki s svojim naukom razsvetljujejo Cerkev, in se obrnimo nanj s prošnjami:

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, svoji Cerkvi si dal učitelje tvoje postave, svete može, polne tvojega Duha,

– daj, da ji nikoli ne bo manjkalo modrih in svetih služabnikov tvoje besede.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, bogato nas obdarjaš s svojo besedo,

– daj, da bomo po zgledu svetega Hieronima poslušali in uresničevali tvoje sporočilo.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, svojo Cerkev si med narode postavil za znamenje odrešenja,

– spodbudi tudi v naši škofiji kvas svetosti in dobrote pri vseh ljudeh.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, svojo Cerkev si hotel okrasiti z novo redovno družino s pomočjo meniha iz Betlehema,

– zbujaj v svojem ljudstvu stalen razcvet mož in žena, ki bodo posvečeni tebi.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, po tvoji dobroti je glavni zavetnik naše škofije sveti Hieronim,

– nakloni nam, da ti bomo kakor on zvesto služili s čistim srcem in mirno vestjo.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, jokal si za Lazarjem, ker si ga imel tako rad,

– nakloni vsem našim rajnim, posebno še pokojnim učiteljem in vzgojiteljem, da se bodo večno veselili z Marijo in vsemi svetimi.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja

O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

Sklepna molitvena ura

Slovesni praznik po 1. večernicah

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

⇒ Končujemo današnji dan …

⇒ O Kristus, ti si luč in dan …

Pesem

Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.

Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.

Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.

Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

⇒ Naprej …

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.

Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.

Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.

Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

⇒ Naprej …

Psalmi

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

Ps 4 Večerna zahvala Bogu

Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).

Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *

usmili se me in usliši mojo molitev. —

 

Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *

zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?

Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *

tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —

 

Bojte se Boga in nikar ne grešite, *

preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.

V njegove roke se vdano izročite *

in zaupajte v Gospoda. —

 

Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *

Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.

Ti me osrečuješ z večjim veseljem *

kot vse zemeljske dobrine in užitki. —

 

V miru naj hitro zaspim in počivam, *

saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.

1 Odpev Usmili se me, Gospod, in usliši mojo molitev.

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

Ps 133 Večerna molitev v svetišču

Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).

Slavite zdaj Gospoda, *

vsi Gospodovi služabniki.

Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *

dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —

 

Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo.

2 Odpev V nočnih urah slavite Gospoda.

Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)

Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. –

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna molitev (pred slovesnim praznikom)

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

⇒ Premila Mati Zveličarjeva …

⇒ Zdrava, o nebes Kraljica …

⇒ Pozdravljena, Kraljica …

⇒ Pod tvoje varstvo pribežimo …

⇒ Angel Gospodov …

⇒ O Gospa moja …

⇒ Spomni se …

Premila Mati Zveličarjeva,
odprta vrata nebeška in morska zvezda,
pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.
Ob angelovem oznanjenju
si svojega Stvarnika čudežno spočela
in ostala devica prej in slej,
usmili se grešnikov.

⇒ Naprej …

 

Zdrava, o nebes Kraljica,
zdrava, angelov Gospa.
Zdrava, korenina, zdrava, vrata,
iz tebe svetu luč je prisijala.
O veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,
bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

⇒ Naprej …

 

Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇒ Naprej …

 

Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇒ Naprej …

 

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala.
Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
– Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇒ Naprej …

 

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati,
varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇒ Naprej …

 

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen

⇒ Naprej …

 

30. september

Povabilo

Gospod, odpri moje ustnice,

– da bom oznanjal tvojo hvalo.

⇒ Ps 99: S pesmijo slavite Gospoda …

⇒ Ps 66: O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi …

⇒ Ps 23: Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje …

⇒ Ps 94: Pridite, prepevajmo Gospodu …

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Ps 99 Veselje prihajajočih v svetišče

S pesmijo slavite Gospoda, *

veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.

Z veseljem služite Bogu, *

radostno vstopajte v njegovo svetišče.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Védite: samo Gospod je Bog, on edini, *

on nas je ustvaril.

Mi smo njegovo ljudstvo, *

skrbi za nas kot pastir za ovce.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *

s hvalnicami v njegove svete dvore.

Častite ga in njegovo ime slavite, *

Gospod je dober in usmiljen.

Rodovi prihajajo in odhajajo, *

on pa ostane zvest za vse čase.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

 

⇒ Naprej (Bogoslužno branje) …

⇒ Naprej (Hvalnice) …

 

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *

pokaži nam svojo dobroto.

Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *

naj tvoje zveličanje osreči vse narode.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Veselijo in radujejo naj se narodi, *

ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

O Bog, slavijo naj te ljudstva, *

slavijo naj te vsa ljudstva.

Zemlja je obrodila svoje sadove, *

Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.

Bog je zares dober, *

zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

 

⇒ Naprej (Bogoslužno branje) …

⇒ Naprej (Hvalnice) …

 

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče

 

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

 

⇒ Naprej (Bogoslužno branje) …

⇒ Naprej (Hvalnice) …

 

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

 

Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, učlovečeno Besedo, ki se je razodela v Svetem pismu.

 

⇒ Naprej (Bogoslužno branje) …

⇒ Naprej (Hvalnice) …

 

Ura bogoslužnega branja

Psalmi so iz skupnih molitev svetih pastirjev

Lastno: pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

Pesem

Z velikim veseljem ubrani glasovi
pojó Hieronimu hvalnice svete
in njihovi spevi želijo slaviti
svetnikovo rojstvo za večno življenje.

 

Iz raja izvirale štiri so reke,
namakale polja, dajale sadove:
kot veja z enotnega debla požene
najsilnejši izmed učiteljev štirih.

 

Božanski sokovi napajajo Cerkev:
ti Svetega pisma besede prevedeš,
prežete z močjo in čistostjo nauka
katoliške vere, vse trdne in zveste.

 

Božanska Beseda je tvoje življenje:
oh, oče, naložil si stroge si muke,
molitev in post bila sta ti v živež,
atlet si za Kristusa skozi rodove.

 

Goščava prestraši se rjavega lica,
čutili so angeli, ki so mu blizu.
A v pusti samoti zapoje vzneseno
si trojni »svet«, serafov pesem nebeško.

 

Z velikim veseljem se mu pridružímo,
zapojmo usmiljeni večni Ljubezni,
edinemu Bogu, presveti Trojici,
Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Odpev 1 V veselje mu je bila Gospodova postava in premišljeval jo je dan in noč.

Ps 20,2–8.14     Zahvala za zmago

Prejel je življenje, da je vstal in živi na vekov veke (sv. Irenej).

 

Gospod, tvoj kralj srečno vlada v tvoji moči, *

zelo se raduje tvoje podpore.

Željo njegovega srca si mu spolnil *

in njegove prošnje mu nisi odrekel.

Prehitel si ga s svojim blagoslovom, *

krono iz čistega zlata si mu dal na glavo.

Prosil te je za življenje in si mu ga podaril, *

dal si mu dolgotrajno življenje na veke. —

 

Velika je zdaj njegova slava, ker si mu pomagal, *

obdal si ga s sijajem in veličastvom.

Naredil si ga za vir blagoslova na veke, *

lahko se veseli pred tvojim obličjem.

Tvoj izvoljenec zaupa v Gospoda *

in zavoljo milosti Najvišjega ne omahne. —

 

Vzdigni se, Gospod, v svoji moči, *

opevali in slavili bomo tvojo mogočnost. —

Odpev 1 V veselje mu je bila Gospodova postava in premišljeval jo je dan in noč.

Odpev 2 Že vnaprej si ga, Gospod, blagoslovil z uspehom, da se je kakor zelena oljka razrastel v tvoji hiši.

Ps 91 (I)

Gospod, prav je, da te slavimo *

in pojemo hvalnice tvojemu imenu, Najvišji.

Zjutraj oznanjamo tvoje usmiljenje, *

tvojo zvestobo ponoči,

na harfo z desetimi strunami in na liro, *

s spevom ob spremljavi na citre. —

 

Gospod, razveseljuješ nas s svojimi deli, *

občudujemo vse, kar si ustvaril.

 

Kako veličastna so tvoja dela, *

kako globoke so tvoje misli.

Ne daš se spoznati posvetnemu človeku, *

nespametni te ne more razumeti.

Čeprav grešniki rastejo kot trava *

in hudobni sijajno uspevajo,

obojne čaka večna poguba, *

ti pa, Gospod, si vzvišen na veke. —

Odpev 2 Že vnaprej si ga, Gospod, blagoslovil z uspehom, da se je kakor zelena oljka razrastel v tvoji hiši.

Odpev 3 Zrasel je kakor palma, se vzpel kakor libanonska cedra v Gospodovi Cerkvi.

Ps 91 (II)

Tvoji sovražniki bodo premagani, *

vsi hudodelci uničeni.

Mi pa bomo močni v Gospodu *

in uživali njegove dobrine.

Videli bomo grešnike zavržene *

in slišali hudobne vzdihovati.  —

 

Pravični bodo rasli kot palma, *

kot mogočno drevo bodo uspevali.

Zasajeni v dvoru Gospodove hiše *

bodo cveteli v Božji bližini.

Še v visoki starosti bodo dajali sadove, *

na veke bodo sočni in zeleni.

Oznanjali bodo, kako je Gospod pravičen, *

on je zavetje in v njem ni krivice. —

Odpev 3 Zrasel je kakor palma, se vzpel kakor libanonska cedra v Gospodovi Cerkvi.

Izpolnjeval in učil je Gospodovo postavo.

– Zato je velik v nebeškem kraljestvu.

PRVO BERILO

Iz Sirahove knjige (Sir 6,18-37)

Vzgoja vodi k modrosti

Sin, že od svoje mladosti se oklepaj vzgoje, pa boš vse do sivih las napredoval v modrosti. Kakor orač in sejalec pristopi k njej in čakaj na njene dobre sadove. Res boš moral malo potrpeti, ko se boš trudil zanjo, a boš kmalu užival njene sadove. Kako silno težavna pa je za nevzgojene, brezsrčen človek ne bo vztrajal ob njej. Kakor težak tekmovalni kamen ga bo tlačila in ne bo dolgo, ko jo bo odvrgel. Modrost je namreč to, kar pove njeno ime, mnogim ni razvidna.

Poslušaj, sin, in sprejmi moj nauk, ne odklanjaj mojega nasveta. Vtakni svoje noge v njene okove, svoj vrat v njeno verigo. Nastavi svoja ramena in si jo zadeni, ne tarnaj nad njenimi sponami. Približaj se ji z vso dušo, z vso močjo se drži njenih poti. Pojdi po njeni sledi in jo išči in dala se ti bo spoznati. Ko si jo boš osvojil, je ne izpusti. Kajti naposled boš pri njej našel počitek in spremenila se ti bo v veselje. Njeni okovi ti bodo postali močno zavetišče, njene verige slavnostno oblačilo. Njen jarem bo zate zlat nakit, njene vezi škrlatna vrvica. Kot slavnostno oblačilo si jo boš nadel, položil na glavo kot venec veselja.

Če boš hotel, sin, boš deležen vzgoje, če se boš živo zavzel, boš postal izkušen. Če boš rad poslušal, boš razumel, če boš nastavil uho, boš moder. Drži se družbe starih, če je kdo moder, se ga okleni. Rad poslušaj vsak pogovor o Bogu in glej, da ti ne uide noben pameten rek. Če opaziš pametnega človeka, se navsezgodaj odpravi k njemu, naj tvoje noge brusijo prag njegovih vrat. Poglabljaj se v Gospodove ukaze, nenehno pazi na njegove zapovedi. On bo utrdil tvoje srce in dano ti bo hrepenenje po modrosti.

SPEV (Prim. Prg 1,20)

Modrost se oglaša zunaj, * na trgih povzdiguje svoj glas.

Z ostro sulico evangeljskega nauka zlahka smrtno rani vse krive nauke; * na trgih povzdiguje svoj glas.

DRUGO BERILO

Iz predgovora k Razlagi knjige preroka Izaija sv. Hieronima, duhovnika

Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa

Vračam, kar moram, ker sem pokoren ukazom Kristusa, ki govori: Preiskujte pisma in: Iščite in boste našli, da ne bom nekoč slišal, kar je bilo rečeno Judom: Motite se, ker ne poznate ne pisma ne Božje moči. Ako je namreč – po apostolu Pavlu – Kristus Božja moč in Božja modrost, velja, da kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna tudi, kaj je Božja moč in njegova modrost: nepoznanje Svetega pisma je nepoznanje Kristusa.

Zatorej bom posnemal hišnega gospodarja, ki iz svojega zaklada prinaša novo in staro. Tako v Visoki pesmi govori tudi nevesta: Novo in staro sem, bratec moj, zate prihranila. Tako razlagam tudi Izaija, da slišite ne le preroka, ampak tudi evangelista in apostola. Kajti sebe in druge oznanjevalce takole poučuje: Kako ljubke so noge glasnikov radosti, ki oznanjajo mir. Bog pa njemu kot apostolu govori: Koga naj pošljem? Kdo nam pojde k temu ljudstvu? Odgovarja pa: Glej, tukaj sem, pošlji mene.

Naj nihče ne misli, da hočem v tej knjigi kar na kratko zajeti vse Gospodove skrivnosti, ki jih vsebuje Sveto pismo in jih je treba oznanjati, namreč: da je bil Emanuel iz Device rojen, da je vršil slavna dela in čudeže, da je umrl in bil pokopan; da pa je tudi vstal od mrtvih in je odrešenik vseh ljudi. In kaj naj bi govoril o njegovem nauku glede fizike, etike in logike? Kar je v tem spisu, je vse v Svetem pismu, kolikor pač more človeški jezik povedati in naš um doumeti. O teh skrivnostih priča tudi tisti, ki je zapisal: »Razodetje vseh teh reči vam je postalo kakor vsebina zapečatene knjige. Če se da komu, ki zna brati, z besedami: ‘Beri to’, odgovori ta: ‘Ne morem; saj je zapečatena.’ Če pa se knjiga da komu, ki ne zna brati, z besedami: ‘Beri to’, odgovori ta: ‘Ne znam brati.’

Ako se komu zdi, da je to slabo povedano, naj posluša istega apostola: Od prerokov naj po dva ali trije govore in drugi naj razsojajo. Če pa pride razodetje drugemu, ki sedi, naj prvi molči. Iz kakšnega razloga naj se nekaj zamolči, kar oznanja Duh po oznanilu prerokov? Naj to zamolči ali oznani? Ako so pač razumeli, kar so govorili, je torej vse polno modrosti in razumnosti. Kajti, kar je prišlo v njihova ušesa, ni prinesel prazen zrak, temveč: duhu prerokov je govoril Bog sam. Tako oznanja tudi drugi prerok, ko pravi: Angel mi je govoril in: V svojih srcih kličemo: Aba, Oče, in še: Poslušam, kaj mi govori Gospod Bog.

Spev z odpevom

Vse od Boga navdihnjeno Pismo je koristno za pouk in za vzgojo v pravičnosti; * da bi bil Božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Kdor se drži postave, je razumen sin, * da bi bil Božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Tebe Boga hvalimo

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.

Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,

tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:

 

Svet, svet, svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.

Tebe hvali * apostolov slavni zbor,

tebe prerokov * hvalevredno število,

tebe mučencev * sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:

Očeta * neskončnega veličastva,

častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;

in Svetega Duha * Tolažnika.

 

Ti, Kristus, * kralj veličastva,

ti si Očetov * večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.

 

+ Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,

ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo

in slaviti tvoje ime * vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,

usmili se nas, * usmili se nas.

Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.

 

Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.

 

Sklepna prošnja

Molimo. O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

 

⇒ Naprej (Hvalnice) …

⇒ Naprej (Dnevna molitvena ura) …

 

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno: pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

Pesem

Zdaj, Sveti Duh, navdihni nam
v globini našega srca
rojaku Hieronimu
dostojno sveto hvalnico.

 

Z lučjo nam pamet razsvetli
in srca žar nam razplamti,
do meje zemeljske žari,
saj nam prinaša Božjo luč.

 

Ko brani nauk za Kristusa,
ponižno jaslice časti
in križ si vdano naloži,
ga v spisih, govorih slavi.

 

Kako te, Hieronim naš,
naj glas in jezik proslavi?
Ves srečen gledaš že sedaj
skrivnost, ki jo oznanjal si.

 

Njegov naj zgled nas spodbudi,
da v raju enkrat tudi mi
Očeta, Sina in Duha
hvalili bomo s pesmimi.

Odpev 1 Naj te uteši tvoj Bog, duša presrečna, saj si v pusti deželi željno hrepenela po studencu žive vode.

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

Odpev 1 Naj te uteši tvoj Bog, duša presrečna, saj si v pusti deželi željno hrepenela po studencu žive vode.

Odpev 2 Duše in duhovi pravičnih, slavite Gospoda na veke.

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

Odpev 2 Duše in duhovi pravičnih, slavite Gospoda na veke.

Odpev 3 Gospod je s slavo ovenčal svojega služabnika Hieronima; njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

Odpev 3 Gospod je s slavo ovenčal svojega služabnika Hieronima; njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Kratko berilo (Ef 4,1-4)

Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica.

Spev z odpevom

Ostanite soglasni in složni v isti ljubezni in istem čutenju.
Ostanite soglasni in složni v isti ljubezni in istem čutenju.

Imejte prepričanje, ki je lastno Jezusu Kristusu v isti ljubezni in istem čutenju.
Ostanite soglasni in složni v isti ljubezni in istem čutenju.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Ostanite soglasni in složni v isti ljubezni in istem čutenju.

Odpev k Hvaljen Vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Tak je Hieronim, ki ga je Kristus v svoji Cerkvi postavil za obzidje proti njenim sovražnikom.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, prinaša iz svojega zaklada novo in staro. Tak je Hieronim, ki ga je Kristus v svoji Cerkvi postavil za obzidje proti njenim sovražnikom.

Prošnje

Vzklikajmo Kristusu, Glavi in Ženinu Cerkve, ki nas danes napolnjuje z veseljem ob slavju svetega Hieronima in mu recimo:

Kristus, ti si kralj slave.

Utelesil si se pod Marijinim srcem, da bi nam dal spoznati Božje skrivnosti,

– daj, da bomo ob branju in premišljevanju Svetega pisma rasli v vzvišenem poznavanju tebe.

Kristus, ti si kralj slave.

Ti si hkrati Rešitelj in cena naše rešitve,

– reši nas vsakršnih želja, ki zasužnjujejo naše srce.

Kristus, ti si kralj slave.

Danes nam daješ priložnost, da pomislimo na dela, ki jih izvršuješ v svojih svetih,

– daj nam in vsej naši škofiji novega zagona v predanosti in prizadevanju, da te bomo hvalili v večni slavi.

Kristus, ti si kralj slave.

Paseš nas po sklepu svojih ljubečih in večnih načrtov,

– nakloni nam, da bomo v vsakem trenutku z veseljem sprejemali tvojo voljo.

Kristus, ti si kralj slave.

Svet si učil ne z gromom in strelo, ampak z jokom v jaslih in razgaljenostjo na križu,

– obogati nas s svojim uboštvom in povrni vsem, ki so vse zapustili in šli za teboj.

Kristus, ti si kralj slave.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja

O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

⇒ Nazaj (Bogoslužno branje) …

⇒ Naprej (Dnevna molitvena ura) …

⇒ Naprej (Večernice) …

Dnevna molitvena ura

Psalmi so dopolnilni

Lastno: odpev, berilo, spev z odpevom, sklepna prošnja

⇒ Dop.: O Sveti Duh, Deveta ura je

⇒ Op.: Vladar mogočni, Dvanajsta ura je

⇒ Pop.: Nespremenljivi večni Bog, Že sredi popoldneva

 

Dopoldne

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

⇒ O Sveti Duh, naš Tolažnik …

⇒ Deveta ura je prišla …

Dopoldne 1

O Sveti Duh, naš Tolažnik,
z Očetom, Sinom – eno si:
zdaj pridi k nam, prebivaj v nas,
nam milost svojo v srca vlij.

 

Naj jezik, duša, vse moči
oznanjajo te in slavé,
srce v ljubezni naj gori
in vnema se v gorečnosti.

 

Po tebi naj spoznavamo
Očeta, Sina večnega
in v tebe, iz obeh Duha,
naj vedno trdno vérujemo. Amen.

 

⇒ Naprej (Psalmi) …

 

Dopoldne 2

Deveta ura je prišla
in troedinega Boga
nas molit kliče dnevni čas:
pobožno počastimo ga.

 

Srce naj bo pripravljen dom,
prijeten Duhu Svetemu,
ki prav to uro z milostjo
napolnil je apostole.

 

Prerodil srca je ljudi
in vse okrasil z milostjo
Duh, stvarnik stvarstva novega,
ki v srečno večnost vodi nas.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

⇒ Naprej (Psalmi) …

 

Dopoldne – psalmi

Odpev Vzljubi Sveto pismo in modrost te bo ljubila.

[Dopolnilni psalmi]

Ps 119 Hrepenenje po miru

V nadlogi potrpite, v molitvi vztrajajte (Rim 12,12).

 

V svoji stiski kličem Gospoda, *

gotovo me bo uslišal. —

 

Gospod, reši me lažnivih ustnic *

in obvaruj zvijačnega jezika.

Kdo more ukrotiti krivični jezik, *

ostre puščice lokostrelca in žareče oglje? —

 

Gorje mi, ker živim v teh divjih krajih *

in bivam v teh brlogih.

Predolgo sem že med tem ljudstvom, *

med ljudmi, ki mir sovražijo.

Zagovarjam mir in spravo, *

oni pa netijo prepire. —

Ps 120 Varuh Božjega ljudstva

Ne bodo več lačni, ne žejni, sonce jih ne bo peklo, ne druga vročina (Raz 7,16).

 

Željno se oziram v višave, *

odkod mi pride rešitev.

Pomoč mi prihaja od Gospoda, *

ki je ustvaril nebo in zemljo. —

 

Ne bo pustil, da ti spodrsne noga, *

ne bo zadremal, saj je tvoj varuh.

Gospod ne zaspi in ne zadremlje, *

on varuje Božje ljudstvo. —

 

Bog bo varoval tudi tebe, *

njegova desnica bo tvoja obramba.

Ne bo ti škodilo sonce podnevi, *

ne luna ponoči. —

 

Gospod te bo obvaroval vsega hudega, *

Gospod bo varoval tvoje življenje.

Gospod te varuje od rojstva do smrti, *

zdaj in na veke. —

Ps 121 Sveto mesto Jeruzalem

Približali ste se gori Sion in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu (Heb 12,22).

 

Razveselil sem se, ko so mi rekli: *

»V Gospodovo hišo pojdemo.«

Hitro smo stopili in že smo tukaj, *

pri vhodu v mesto Jeruzalem. —

 

Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, *

trdno zidano in urejeno.

Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, *

kakor določa njegova postava.

Tu se razsoja pravica, *

tu je najvišje sodišče. —

 

Prosite, kar je v mir svetemu mestu, *

naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.

Naj vlada mir za njegovim obzidjem *

in varnost v njegovih dvorih. —

 

Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem: *

»Mir tebi, Jeruzalem!«

Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda *

ti želim vse dobro. —

Odpev Vzljubi Sveto pismo in modrost te bo ljubila.

Kratko berilo (Mdr 6,12-13.16)

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti.

Sklepna prošnja

Molimo. O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

⇒ Naprej (Večernice) …

 

Opoldne

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

⇒ Vladar mogočni, pravi Bog …

⇒ Dvanajsta ura je prišla …

Opoldne 1

Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.

 

Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resnični mir.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

⇒ Naprej (Psalmi) …

 

Opoldne 2

Dvanajsta ura je prišla
in kliče nas, da iz srca
Gospoda, našega Boga
častimo in ga hvalimo.

 

To uro naš Odrešenik
se je kot Jagnje daroval,
na križu večne slave sij
vsem vernim spet je zasijal.

 

Ta čudovita Božja luč
je zatemnila svetli dan,
o da prevzela tudi nas
bi luč nebeške milosti.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

 

⇒ Naprej (Psalmi) …

 

Opoldne – psalmi

Odpev Kristus je vse; kdor torej vse zapusti zaradi Kristusa, v Kristusu vse to spet najde.

[Dopolnilni psalmi]

Ps 122 Vdano zaupanje v Boga

Dva  slepa  sta  zavpila:  »Gospod,  Davidov  sin, usmili se naju!« (Mt 20,30).

 

Svoje oči dvigam k tebi, *

ki prebivaš v nebesih.

Kot gledajo služabniki v svoje gospodarje, *

tako gledamo mi v tebe, svojega Gospoda.

Kot se ozirajo služabnice v svojo gospodinjo, *

tako se oziramo mi vate, dokler se nas ne usmiliš. —

 

Usmili se nas, Gospod, usmili, *

zakaj silno smo že siti preziranja.

Zasmehujejo nas bogati in ošabni, *

vsi smo do kraja potrti. —

Ps 123 Naša pomoč je v Gospodovem imenu

Gospod je rekel Pavlu: »Ne boj se, kajti jaz sem s teboj« (Apd 18,9–10).

 

Premisli zdaj, Božje ljudstvo: *

Kaj bi bilo z nami brez Gospoda! —

 

Ko so zoper nas vstali, bi nas žive požrli, *

ker so se v nas besno zagnali.

Preplavili bi nas kakor razdivjane vode *

in odnesli kakor hudournik. —

 

Gospod, bodi zahvaljen, *

ker nas nisi njihovim zobem izročil.

Rešeni smo kakor ptica, *

ki se je ujela v lovčevo zanko.

Zanka se je pretrgala, *

in mi smo bili osvobojeni. —

 

Naša pomoč je v Gospodu, *

ki je ustvaril nebo in zemljo. —

Ps 124 Gospod je varuh svojega ljudstva

Mir bodi nad Božjim ljudstvom (Gal 6,16).

 

Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: *

se ne gane, ostane na veke. —

 

Kakor gore obkrožajo mesto Jeruzalem, *

tako Gospod vedno varuje svoje ljudstvo.

Brezbožni ne bodo vladali nad pravičnimi, *

da se pravični ne bodo navzeli krivice. —

 

Gospod, osreči vse dobre, *

pomagaj poštenim.

Zavrzi krivične in hudobne na krivih potih, *

mir naj vlada Božjemu ljudstvu. —

Odpev Kristus je vse; kdor torej vse zapusti zaradi Kristusa, v Kristusu vse to spet najde.

Kratko berilo (Flp 3,7-9a)

Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem.

Sklepna prošnja

Molimo. O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

 

⇒ Naprej (Večernice) …

 

Popoldne

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

⇒ Nespremenljivi večni Bog …

⇒ Že sredi popoldneva smo …

Popoldne 1

Nespremenljivi večni Bog
z močjo ohranjaš vse stvari,
po tvoji volji dneva luč
spreminja se, določa čas.

 

Še na večer nam luč prižgi,
ki ne ugasne več nikdar,
prelije s smrtjo se v nebo,
kjer večna blaženost nam bo.

 

Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

 

⇒ Naprej (Psalmi) …

 

Popoldne 2 

Že sredi popoldneva smo,
ko čas je, da se zberemo
in počastimo vsi Boga,
v skrivnosti Troedinega.

 

Vsi, ki zaupamo v Boga
in njega v srcu nosimo,
posnemajmo zdaj Petrov zgled,
ki je to uro molit šel.

 

Združimo se z apostoli
v zaupni, skupni hvalnici,
da s Kristusovo bi močjo
do konca v dobrem vztrajali.

 

Bogú Očetu slava, čast,
in njemu, ki je Sin njegov,
enako Duhu Svetemu,
tako sedaj in vekomaj. Amen.

 

⇒ Naprej (Psalmi) …

 

Popoldne – psalmi

 

Odpev Išči Kristusa v samoti in na samem moli z Jezusom na gori.

[Dopolnilni psalmi]

Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu

Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).

 

Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *

smo mislili, da sanjamo.

Kar samo se nam je smejalo, *

radostno smo vriskali.

Tedaj so govorili drugi narodi: *

»Velike reči je Gospod storil zanje.«

Res, velike reči je Gospod za nas storil, *

zato smo vsi veseli. —

 

Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *

kakor napolniš suhe struge ob deževju,

Tisti, ki sejejo v trpljenju, *

žanjejo v veselju.

Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *

ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —

Ps 126 Brez Gospoda je ves trud zaman

Božja zgradba ste (1 Kor 3,9).

 

Če Gospod ne zida hiše, *

se zaman trudijo njeni zidarji.

Če Gospod ne varuje mesta, *

zaman čuje stražnik. —

 

Zaman je vstajati pred svitom *

in sedeti pozno v noč pri delu.

Zaman je za kruh trdo delati, *

ko Bog daje zvestim dvojni delež. —

 

Gospodov dar so tudi sinovi, *

Božje plačilo staršem so potomci.

Kakor si bojevnik pomaga s puščícami, *

tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.

Blagor človeku, ki jih ima obilo, *

ne bo osramočen in ne pozabljen. —

Ps 127 Sreča pobožne družine

»Iz Siona te blagoslôvi Gospod,« to je: iz svoje Cerkve (Arnobij).

 

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in živi po njegovi volji. —

 

Sadove svojega truda bo užival, *

srečen bo in vedno mu bo dobro.

Žena mu bo kot rodovitna trta *

v veselje njegove domačije.

Otroci mu bodo kot oljčne mladike *

v radost okoli mize. —

 

Tako Gospod blagoslavlja *

vsakega, ki mu zvesto služi.

Gospod naj ga blagoslavlja s Siona, *

da bo užival srečo izvoljenih vse dni življenja,

da bo gledal svojih otrok otroke *

in užival mir Božjega ljudstva. —

Odpev Išči Kristusa v samoti in na samem moli z Jezusom na gori.

Kratko berilo (Iz 58,11)

Gospod te bo vedno vodil in ti sitil dušo v suhih krajih, okrepil ti bo kosti in postal boš kakor namakan vrt, kakor vodni vrelec, ki mu voda ne usahne.

Sklepna prošnja

Molimo. O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. Po Kristusu, našem Gospodu.Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

 

⇒ Naprej (2. večernice) …

 

2. večernice

Psalmi so iz skupnih svetih pastirjev

Lastno: pesem, 1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

Pesem

Zapojmo hvalnico zdaj Hieronimu,
rojaku našemu svetemu, slavnemu;
zaslug obilje si z naukom pridóbil je,
s trdo, bridko spokornostjo.

 

Besedo vere je s študijsko vztrajnostjo
spoznaval, širil jo modro z razlagami,
nasprotne nauke pa ostro zavrnil je
kakor lev neusmiljeno.

 

Zajemal vedno je znanj svetopisemskih
z bogatih pašnikov spisa nebeškega;
predal z zgovornostjo te dragocenosti
vsem, da se hranijo z milostjo.

 

Želel si samote je, blage tihotnosti,
bedel pri jaslicah, hotel postiti se,
telo krotiti in Bogu prinašati
truda žrtev življenjsko.

 

Bogá prosímo še: vodi, usmerjaj nas
s pripróšnjo takega svetega vzornika;
nakloni milostno, da bi ti radostno
slavo peli na vekomaj.

 

Odpev 1 Zate, Gospod, se je Hieronim pogumno bojeval v tej solzni dolini: zdaj prebiva na tvoji sveti gori.

Ps 14   Kdo sme v Božjo bližino

Približali ste se sveti gori in mestu živega Boga (Heb 12,22).

 

Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču, *

kdo bo počival na tvoji sveti gori? —

 

Kdor živi brez greha in dela pravično, *

kdor iskreno in pošteno misli.

kdor bližnjega ne obrekuje in mu ne dela hudega, *

kdor svojega soseda ne zaničuje. —

 

Kdor ne ceni hudobnih, *

spoštuje pa tiste, ki se bojijo Gospoda.

Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo, *

in svojega denarja ne posoja oderuško.

Kdor ne sprejema daril zoper nedolžnega *

in se ne da podkupiti. —

 

Kdor tako dela, *

ne bo nikoli omahnil. —

Odpev 1 Zate, Gospod, se je Hieronim pogumno bojeval v tej solzni dolini: zdaj prebiva na tvoji sveti gori.

Odpev 2 Gospod naj blagoslovi tvoje duhovne naslednike: pomagaj nam, da ti bomo sledili mi, ki hitimo za vonjem tvojih zaslug.

Ps 111 Sreča pravičnega človeka

Kakor otroci luči hodite; sad luči je v vsakršni dobroti, pravici in resnici (Ef 5,8–9).

Blagor človeku, ki ljubi Gospoda *

in z veseljem spolnjuje njegove zapovedi.

Mogočen bo njegov rod na zemlji, *

Bog blagoslavlja pravične.

Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši, *

vselej deli radodarno. —

 

Kakor luč v temi bo svetil, *

dober, usmiljen in pravičen.

Blagor človeku, ki je usmiljen in rad pomaga, *

svojo lastnino porablja po vesti. —

 

Nikoli ne bo klonil, *

pravični bo ostal v večnem spominu.

Ne boji se nobene preskušnje, *

njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.

Stanoviten je in pogumen, *

dokler ne zmaga krivice s pravico.

Darežljivo deli ubogim, njegova dobrota ne mine, *

z dobrimi deli si plete venec slave. —

 

Hudobnež se nad tem jezi in z zobmi škriplje, *

a njegove zavistne želje se ne bodo spolnile. —

Odpev 2 Gospod naj blagoslovi tvoje duhovne naslednike: pomagaj nam, da ti bomo sledili mi, ki hitimo za vonjem tvojih zaslug.

Odpev 3 Naj donijo hvalnice nebeške vojske, medtem ko Hieronim med drugimi starešinami stopa pred Božji prestol.

Raz 15,3–4  Zahvalna pesem

Velika in čudovita so tvoja dela, *

Gospod, Bog vsemogočni.

Pravična in resnična so tvoja pota, *

ti si kralj vekomaj. —

 

Gospod, kdo bi te ne priznaval *

in ne slavil tvojega imena?

Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *

ker so se razodele tvoje sodbe. —

Odpev 3 Naj donijo hvalnice nebeške vojske, medtem ko Hieronim med drugimi starešinami stopa pred Božji prestol.

Kratko berilo (Kol 2,6-10)

Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja. Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva. V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti.

Spev z odpevom

Vodi me, Gospod, * po poti večnosti.
Vodi me, Gospod, * po poti večnosti.

Poglej, če moj korak ne stopa več * po poti večnosti.
Vodi me, Gospod, * po poti večnosti.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vodi me, Gospod, * po poti večnosti.

Odpev k Moja duša Občudovanja vredni učitelj, luč svete Cerkve, o blagor tebi, oče Hieronim, zvesti izpolnjevalec postave, prosi za nas Božjega Sina.

Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Občudovanja vredni učitelj, luč svete Cerkve, o blagor tebi, oče Hieronim, zvesti izpolnjevalec postave, prosi za nas Božjega Sina.

Prošnje

Počastimo Kristusa, sonce pravičnosti, ki ga odsevajo tisti, ki s svojim naukom razsvetljujejo Cerkev, in se obrnimo nanj s prošnjami:

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, svoji Cerkvi si dal učitelje tvoje postave, svete može, polne tvojega Duha,

– daj, da ji nikoli ne bo manjkalo modrih in svetih služabnikov tvoje besede.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, bogato nas obdarjaš s svojo besedo,

– daj, da bomo po zgledu svetega Hieronima poslušali in uresničevali tvoje sporočilo.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, svojo Cerkev si med narode postavil za znamenje odrešenja,

– spodbudi tudi v naši škofiji kvas svetosti in dobrote pri vseh ljudeh.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, svojo Cerkev si hotel okrasiti z novo redovno družino s pomočjo meniha iz Betlehema,

– zbujaj v svojem ljudstvu stalen razcvet mož in žena, ki bodo posvečeni tebi.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, po tvoji dobroti je glavni zavetnik naše škofije sveti Hieronim,

– nakloni nam, da ti bomo kakor on zvesto služili s čistim srcem in mirno vestjo.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Gospod Jezus, jokal si za Lazarjem, ker si ga imel tako rad,

– nakloni vsem našim rajnim, posebno še pokojnim učiteljem in vzgojiteljem, da se bodo večno veselili z Marijo in vsemi svetimi.

Usliši nas, Gospod, na priprošnjo svetega Hieronima.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja

O Bog, svetemu duhovniku Hieronimu si podelil veselje in ljubezen do Svetega pisma; daj, da se bo tvoje ljudstvo obilneje hranilo s tvojo besedo in v njej našlo vir življenja. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki je Bog in s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje na vse veke vekov. – Amen.

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se name in me poslušaj.

– Gospod, pridi in mi pomagaj.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

– Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Aleluja.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

⇒ Končujemo današnji dan …

⇒ O Kristus, ti si luč in dan …

Pesem

Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.

Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.

Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.

Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

⇒ Naprej …

Pesem

O Kristus, ti si luč in dan,
razsvétli našo temno noč,
ti večne Luči si odsvit
in dušam našim luči vir.

Zaupno prosimo, Gospod,
da bi nas varoval v temi,
naj duh počiva brez skrbi,
spokojno ure nam tekó.

Ko sen zakrije nam oči,
srce naj s tabo še bedi;
dobrota tvoja, tvoja moč,
naj zla nas brani vsakega.

Skušnjavca zvitega odbij,
nas reši vseh nevarnosti,
obvaruj nas, ki tvoji smo
in s tvojo rešeni krvjo.

Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen

⇒ Naprej …

Psalmi

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. –

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna molitev (po slovesnem prazniku)

Molimo. Vsemogočni Bog, obišči nas to noč in odženi od tega bivališča vsa zalezovanja hudega duha. Tvoji sveti angeli naj bodo pri nas in nas varujejo v miru in tvoj blagoslov naj bo vedno z nami. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

⇒ Premila Mati Zveličarjeva …

⇒ Zdrava, o nebes Kraljica …

⇒ Pozdravljena, Kraljica …

⇒ Pod tvoje varstvo pribežimo …

⇒ Angel Gospodov …

⇒ O Gospa moja …

⇒ Spomni se …

Premila Mati Zveličarjeva,
odprta vrata nebeška in morska zvezda,
pomagaj ljudstvu, ki je padlo, pa želi vstati.
Ob angelovem oznanjenju
si svojega Stvarnika čudežno spočela
in ostala devica prej in slej,
usmili se grešnikov.

⇒ Na začetek …

 

Zdrava, o nebes Kraljica,
zdrava, angelov Gospa.
Zdrava, korenina, zdrava, vrata,
iz tebe svetu luč je prisijala.
O veseli se, Devica slavna, nad vse krasna,
bodi zdrava, o prelepa, prosi za nas Kristusa.

⇒ Na začetek …

 

Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa,
blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇒ Na začetek …

 

Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica.
Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica.

⇒ Na začetek …

 

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala.
Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
– Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇒ Na začetek …

 

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati,
varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

⇒ Na začetek …

 

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.
K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen

⇒ Na začetek …

 


Hvaležni smo, da nam je Red svetega Hieronima (Ordo sancti Hieronymi) omogočil, da smo iz njihovega bogatega izročila lahko prevzeli Hieronimu lastna besedila za Molitveno bogoslužje.