Nagovor škofa Bizjaka ob sklepu jubilejnega leta ob 500-letnici Marijinega prikazanja

»Vi, ki prihajate v Strunjan k Mariji od prikazanja hvalit Mater v nebo vzeto, pozdravljeni in blagor Vam,« poje pesem ljudska in nabožna. Isto voščilo pa velja nocoj tudi vam, dragi bratje in sestre, tudi vi, ki ste se odzvali vabilu Svete Device Strunjanske in se zbrali ob sklepu 500-letnice prikazanja, pozdravljeni in blagor Vam!

Anche voi tutti, radunati alla conclusione del cinquecentesimo anniversario dell’Apparizione della Madonna di Strugnano, benvenuti e beati voi! Grazie per la vostra presenza stasera qui e la vostra presenza nella storia del Santuario di Strugnano.

V nedeljo, 1. januarja leta Gospodovega 2012, je koprski škof Metod Pirih v Strunjanu slovesno razglasil začetek jubilejnega leta ob 500-letnici prikazanja Svete Device Strunjanske. Vsa dežela se je zganila in skrbno pripravljeni načrti so se takoj začeli uresničevati. In zagotovo v tem letu ni bilo dneva, ki bi ne bil zaznamovan s proslavo 500-letnice prikazanja: bodisi z različnimi slovesnostmi in prireditvami bodisi z zavzetimi pripravami nanje.

Proslavljanje visokega jubileja je pritegnilo in zajelo tako pripadnike Cerkve, kakor tudi civilne družbe, redovniške in škofijske ustanove, posamezne osebe in družine, župnije in dekanije, pripadnike vseh narodnosti – Slovence in Hrvate in Italijane, predstavnike kulturniškega in umetniškega sveta, znanstvene in politične kroge, vsak je dodal svoj prispevek in nihče ni držal križem rok.

Brez dvoma smemo reči, da je veliki jubilej potekal najprej v znamenju dveh velikih obiskov: najprej je Devica Strunjanska obiskala vse svoje otroke, Slovence in Hrvate in Italijane, po istrskih in sosednjih župnijah, potem pa so se skozi vse leto, zlasti pa za glavno slovesnost na Marijino vnebovzetje, vsi njeni častilci zgrinjali k njenemu svetišču na strunjanskem griču.

Milostna podoba je romala od župnije do župnije in zlasti skozi ves mesec maj povsod ponavljala svojo milo prošnjo, da njena duhovna zgradba potrebuje stalno vzdrževanje in je vedno potrebna duhovnega očiščenja in prenove. Številni glasovi in odmevi s tega romanja pričajo, kako gostoljubno in prisrčno je Sveta Devica Strunjanska bila sprejeta po naših župnijah in duhovnih središčih.

Vrhunec jubilejnega leta pa je bil vsekakor povratek Svete Device Strunjanske iz kapiteljske cerkve Svetega Jurija v Piranu, na vigilijo pred slavjem Marijinega vnebovzetja, po starodavni poti s piranskega griča na piranski pomol in z ladjicami po morju do strunjanskega pomola in na strunjanski grič. Vsi, ki so se tega sprevoda udeležili ali pa ga spremljali v živo ali v poročilih, tega ne bodo nikoli pozabili.

Ob strunjanskem pomolu in ob poti proti svetišču je bila navzoča množica počitnikarjev in dopustnikov z vseh strani sveta. Kako zavzeto in kako spoštljivo so spremljali sprevod, pozdravljali sveto podobo, se priklanjali in sprejemali njen blagoslov! Pred svetiščem na strunjanskem griču je Sveto Devico pričakala velikanska množica, ki je s prihodom romarjev v sprevodu napolnila ves prostor.

Mašno slavje je na novo pripravljenem oltarju sredi številnih somašnikov vodil ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, združeni zbori pa so peli mašo, ki jo je za to priložnost uglasbil naš znani maestro. Sveti maši je po običaju sledil veličasten sprevod z lučkami in petjem litanij do strunjanskega križa in molitve za ribiče in pomorščake. Resnično: »Iz njene polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo« (Jn 1,16).

Pod veličastnim senčnikom omenjenih dveh romanj pa je snovala in ustvarjala dolga vrsta ljudi, ki so s svojim strokovnim znanjem in umetniškim darom vsak na svoj način zaznamovali jubilej in prispevali svoj delež v slavo in čast Svete Device in njenega svetišča. Nikakor ni mogoče vseh našteti, varuhu strunjanskega svetišča prepuščam, da moj skromen in bolj naključen izbor dopolni in uravnovesi.

Zvesta častilka Svete Device Strunjanske in velika poznavalka in ljubiteljica istrske zemlje in istrske duše je za to priložnost napisala knjigo z naslovom Popravi mojo hišo. Varuh strunjanskega svetišča je za to priložnost pripravil likovno delavnico, v kateri so se navdihu strunjanske podobe prepustili ugledni umetniki in slikarji. Odseve jubilejnega leta prinaša tudi strunjanski koledar za prihodnje leto Gospodovo 2013.

Naš priznani skladatelj je za to priložnost uglasbil Marijino himno Ave Maris Stella, ki so jo pod zanesljivim vodstvom uglednega zborovodja krstno izvedli priznani glasbeniki in združeni zbori. Slovesnemu sprevodu je dajala ritem pihalna godba iz Marezig. Vokalna skupina Krila je za to priložnost nastopila v Piranu in RTV Slovenija je o jubilejnem letu pripravila prijazen dokumentarec.

Varuh svetišča v Strunjanu se za pomoč in udeležbo prisrčno zahvaljuje vsem udeleženim, zlasti pa sledečim: duhovnikom obeh dekanij, župljanom in vsem prebivalcem Strunjana, krkavškim gasilcem in prijateljem, prevoznikom barčic in njihovim posadkam, gospodu županu še posebej za izdano gradbeno dovoljenje za preureditev romarskega središča na strunjanskem griču.

Ob koncu pa seveda naša zahvala patrom frančiškanom za več kot stoletno oskrbo svetišča: v zadnjem stoletju so prvega pol stoletja svetišče oskrbovali frančiškani iz Trenta (1907–1955) in pripravili proslavo 400-letnice prikazanja, drugega pol stoletja pa frančiškani iz Ljubljane (1955–) in vodili letošnjo 500-letnico prikazanja. Našo zahvalo in naše voščilo naj ubesedi in izrazi njihov pozdrav: Mir in dobro!

Carissimi fratelli e sorelle, pellegrini di Strugnano, figli e figlie della Madonna dell’Apparizione. Vi saluto molto cordialmente e vi ringrazio molto per il vostro contributo che avete conferito durante tutto l’anno giubilare del cinquecentesimo anniversario dell’apparizione della Madonna di Strugnano. Grazie distinte ai padri francescani di Trento per la loro presenza nella prima metá del secolo scorso e per il coordinamento delle celebrazioni all’occasione del quattrocentesimo anniversario.

In sklenimo ta povzetek s prisrčno zahvalo vsem prejšnjim rodovom, ki so skozi pet stoletij ohranjali sveto vero in zvesto po njej živeli, in z našim trdnim sklepom, da hočemo ta zaklad prejete vere ohranjati in izročati prihodnjim rodovom. In s prisrčno zahvalo Presveti Devici Strunjanski za vse lepe milosti, ki smo jih v tem letu prejeli po njenih rokah, in z gorečo prošnjo, naj še naprej sedi na zidku v strunjanskem svetišču in milostno posluša naše prošnje. Amen.


msgr. dr. Jurij Bizjak
koprski škof


Sklep jubilejnega leta ob 500-letnici Marijinega prikazanja