Tolmin/Kobarid

“Midva v Božjem načrtu”

Prijavnica za pripravo na zakon v letu 2021 za dekaniji Tolmin in Kobarid.
Priprave bodo izvedene, ko bodo razmere dopuščale. Zaenkrat se obrnite na druge možnosti e-priprave.

Prijavnica

Termini:

Osebni podatki ne bodo javno objavljeni. S prijavo dovoljujem, da se osebni podatki s te prijave lahko uporabljajo za vodenje notranjih evidenc priprave na zakon in da se elektronski naslov uporabi za obveščanje in komunikacijo med udeleženci v času priprave na zakon. Obveščanje o drugih ponudbah po končani pripravi vam bomo pošiljali le z vašo dodatno privolitvijo.

Informacije

Damijan Bajec

Brunov drevored 9, Tolmin (župnijski dom)

damijan.bajec@rkc.si