Premestitve duhovnikov 2017

 1.  Janez Jurij ARNEŽ, kaplan v župnijah Idrija, Vojsko in Gore, je bil razrešen teh služb in imenovan za škofijskega kanclerja in duhovnega pomočnika Župnije Koper.
 2. Damijan BAJEC, župnik Župnije Tolmin in župnijski upravitelj Župnije Kamno, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Volče.
 3.  Ivan BAJEC, župnik Župnije Lokev in župnijski upravitelj župnij Divača, Vatovlje in Vreme, je bil razrešen teh služb in odhaja v misijone na Slonokoščeno obalo.
 4. Blaž BATAGELJ, kaplan Župnije Koper, je bil razrešen te službe in imenovan za kaplana župnij Ilirska Bistrica in Prem.
 5. Dominik BIZJAK, župnik Župnije Vojščica in župnijski upravitelj župnij Brestovica, Kostanjevica in Temnica, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Brestovica.
 6. Ivan BLAŽIČ, župnik Župnije Kobarid in župnijski upravitelj Župnije Livek, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Breginj, Borjana, Kred, Libušnje in Sedlo.
 7. Ciril Metod CEJ, župnik Župnije Kobjeglava, župnijski upravitelj Župnije Štanjel in duhovni pomočnik župnij Komen, Gorjansko in Škrbina, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Branica in duhovnega pomočnika Župnije Brestovica.
 8. Boris ČIBEJ, duhovni pomočnik Župnije Budanje, je bil razrešen te službe in odhaja v pokoj v Petrov dom v Šempeter.
 9. Silvester ČIBEJ, duhovni pomočnik župnij Tolmin in Kamno, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika Župnije Volče.
 10. Niko ČUK, kaplan Župnije Ilirska Bistrica, je bil razrešen te službe in imenovan za župnijskega upravitelja župnij Brezovica, Hrpelje – Kozina, Klanec, Rodik in Slivje.
 11. Primož ERJAVEC, kaplan v Škofijski gimnaziji Vipava, rektor malega semenišča in duhovni pomočnik župnij Divača, Lokev, Vreme in Vatovlje, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika župnij Divača, Lokev, Vreme in Vatovlje in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Idrija, Vojsko in Gore.
 12. Stanko FAJDIGA, župnik Župnije Ilirska Bistrica, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Prem.
 13. Peter FON je bil imenovan za kaplana v župniji Šmarje pri Kopru in za pomočnika škofijskega arhivarja
 14. Alojz FURLAN, župnik Župnije Vipava, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Slap.
 15. Ivan FURLAN, župnik Župnije Goče in župnijski upravitelj Župnije Branica, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Branica in imenovan še za duhovnega pomočnika Župnije Vipava.
 16. Evgen GANTAR, župnik Župnije Grgar in župnijski upravitelj župnij Bate in Trnovo pri Gorici, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Banjšice, Čepovan, Lokovec in Lokve.
 17. Slavko HRAST, župnik Župnije Drežnica in župnijski upravitelj Župnije Libušnje, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Libušnje.
 18. Marjan JAKOPIČ, župnik Župnije Komen in župnijski upravitelj župnij Gorjansko in Škrbina, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Brestovica.
 19. Gabriel KAVČIČ, novomašnik, odhaja na podiplomski študij moralne teologije na Papeško akademijo Alfonsiana v Rim.
 20. Vasjan KECOJEVIĆ, župnik Župnije Idrija pri Bači in župnijski upravitelj v župnijah Dolenja Trebuša, Gorenja Trebuša in Roče, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župniji Tolmin, Volče in Kamno.
 21. Tomaž KETE, župnik Župnije Koper Sveti Marko, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika Župnije Most na Soči in župnijskega upravitelja župnij Dolenja Trebuša, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Idrija pri Bači, Lom, Podmelec in Roče.
 22. Danilo KOBAL, župnik Župnije Podbrdo, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Rut.
 23. Janez KOBAL, župnik Župnije Izole, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Korte.
 24. Pavel KODELJA, župnijski upravitelj Župnije Senožeče, je bil povišan v župnika Župnije Senožeče in imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Vrabče in Štjak.
 25.  Vlado KOLENKO, OFMcap, župnik Župnije Vipavski Križ, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Velike Žablje in Stomaž.
 26.  Jožef KOREN, generalni vikar Škofije Koper, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika Župnije Postojna in za župnijskega upravitelja Župnije Studeno.
 27. Franc KRALJ, prelat, se je odpovedal službi župnika Župnije Slap in je imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Slap.
 28. Emil KRAMAR, župnik Župnije Šlovrenc in župnijski upravitelj župnij Gradno, Kožbana in Medana, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Medana.
 29. Matjaž KRAVOS, župnik Župnije Sečovlje in župnijski upravitelj Župnije Korte, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Korte in imenovan še za duhovnega pomočnika župnij Portorož in Lucija.
 30. Roman LEBAN, župnik Župnije Dekani, župnijski upravitelj Župnije Podgorje, kancler Škofije Koper in dekan Dekanije Dekani, je bil razrešen teh služb in zaradi odpovedi duhovniški službi suspendiran.
 31. Silvo LEBAN, duhovni pomočnik župnij Kobarid in Livek, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika župnij Breginj, Borjana, Kred, Libušnje in Sedlo.
 32. Anton LIČAN, župnik Župnije Prem in župnijski upravitelj župnij Suhorje in Pregarje, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Ilirska Bistrica in Prem.
 33. Jožef MIKUŠ, župnik Župnije Ročinj in župnijski upravitelj Župnije Avče, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Avče, Kanal, Marijino Celje in Ročinj.
 34.  Luka MODIC, OFM Cap, novomašnik je bil imenovan za kaplana župniji Vipavski Križ, Velike Žablje in Stomaž.
 35.  Iztok MOZETIČ, župnik Župnije Rodik in župnijski upravitelj župnij Hrpelje Kozina in Klanec, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Dekani.
 36. Ervin MOZETIČ, župnik Župnije Postojna in župnijski upravitelj Župnije Studeno ter dekan Dekanije Postojna, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Koper Sveti Marko in za škofovega vikarja za pastoralo.
 37. Sašo MUGERLI, župnijski upravitelj župnij Šmarje na Vipavskem, Velike Žablje in Planina, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Velike Žablje in povišan v župnika Župnije Planina in župnijskega upravitelja Župnije Šmarje na Vipavskem.
 38. Slavko OBED, župnik Župnije Most na Soči in župnijski upravitelj župnij Lom in Volče, je bil razrešen teh služb in imenovan za župnika Župnije Lokev in župnijskega upravitelja župnij Divača, Vatovlje in Vreme.
 39. Vid PREMRL, župnik Župnije Slivje in župnijski upravitelj Župnije Brezovica, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Brezovica, Hrpelje Kozina, Klanec, Rodik in Slivje.
 40.  Stanislav REBEC, škofov vikar za pastoralo in župnik Župnije Šmarje pri Kopru in župnijski upravitelj Župnije Pomjan, je bil razrešen službe škofovega vikarja za pastoralo in imenovan za generalnega vikarja Škofije Koper.
 41. Marjan ROZMAN, župnik Župnije Breginj in župnijski upravitelj župnij Sedlo, Kred in Borjana je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Breginj, Borjana, Kobarid, Kred, Sedlo, Libušnje, Livek.
 42. Aleš RUPNIK, župnik Župnije Kanal in župnijski upravitelj Župnije Marijino Celje, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja župnij Avče in Ročinj.
 43. Niko RUPNIK, župnik Župnije Grahovo ob Bači in župnijski upravitelj župnij Podmelec in Rut, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Most na Soči, Dolenja Trebuša, Gorenja Trebuša, Grahovo ob Bači, Idrija pri Bači, Lom, Podmelec in Roče.
 44.  Božidar RUSTJA, duhovni pomočnik župnij Sežana, Povir, Vrabče in Štjak, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika Župnije Koper.
 45. Marko SABOTIČ, kaplan župnij Tolmin in Kamno, je bil imenovan še za kaplana Župnije Volče.
 46. Bogdan SAKSIDA, duhovni pomočnik Župnije Ilirska Bistrica, je bil imenovan še za duhovnega pomočnika Župnije Prem.
 47. Stanislav SIVEC, duhovni pomočnik Župnije Prvačina, je bil razrešen te službe in odhaja v pokoj v Petrov dom v Šempeter.
 48. Aleksander SKAPIN, župnik Župnije Sežana in župnijski upravitelj župnij Povir, Vrabče in Štjak, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja župnij Vrabče in Štjak.
 49.  Ciril SORČ, duhovni pomočnik župnij Postojna in Studeno, je bil razrešen teh služb in odhaja v pokoj v Petrov dom v Šempeter.
 50. Milan STEPAN, župnik Župnije Predloka in župnijski upravitelj Župnije Osp, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Podgorje.
 51. Alojz SUBAN, župnik Župnije Biljana in župnijski upravitelj župnij Kozana, Šmartno in Vedrijan, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Medana.
 52. Adolf ŠAVEL, župnik Župnije Čepovan in župnijski upravitelj župnij Banjšice, Lokve in Lokovec, je bil razrešen teh služb in imenovan za duhovnega pomočnika župnij Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Lokve, Lokovec in Trnovo pri Gorici.
 53. Bogdan ŠPACAPAN, župnik Župnije Dutovlje in župnijski upravitelj župnij Kopriva, Skopo in Veliki Dol je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Pliskovica.
 54. Zdenko ŠTRUKELJ, župnik Župnije Košana, je bil imenovan še za župnijskega upravitelja Župnije Suhorje.
 55.  Alan TEDEŠKO je bil imenovan za duhovnega pomočnika župnij Postojna in Studeno.
 56. Bogomir TROŠT, župnik Župnije Lokavec in župnijski upravitelj Župnije Stomaž, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Stomaž.
 57.  Luka TUL, škofijski arhivar in duhovnik pomočnik v župnijah Lucija, Korte, Portorož in Sečovlje, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah Lucija, Portorož in Sečovlje in imenovan še za duhovnega pomočnika Župnije Izola.
 58. Gabrijel VIDRIH, župnik Župnije Tomaj in župnijski upravitelj župnij Avber in Pliskovica je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Pliskovica.
 59. Jožef VIDRIH, duhovni pomočnik Župnije Volče, je bil razrešen te službe in odhaja v pokoj v Petrov dom v Šempeter.
 60. Andrej VONČINA, začasni župnijski upravitelj župnij Podgrad, Golac in Hrušica, je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnij Podgrad, Golac, Hrušica in Pregarje.