Razglasitev za konkatedralno cerkev

Opr. št. 927/03

 KONGREGACIJA ZA ŠKOFE

KOPRU

glede povzdignjenja v konkatedralo

DEKRET

Da bi bilo za duhovno korist Božjega ljudstva še primerneje poskrbljeno in da bi še učinkoviteje mogel izpolnjevati svojo pastoralno službo, je prevzvišeni gospod Metod Pirih, koprski škof, prosil Apostolski sedež, da bi bilo Bogu posvečeno svetišče v čast Kristusa Odrešenika, ki stoji v mestu Nova Gorica, povzdignjeno do veljave in časti konkatedralne cerkve.

Kongregacija za škofe je po predhodnem priporočilu, ki ga je podal prevzvišeni gospod Santos Abril y Castelló, tamadenški naslovni nadškof in apostolski nuncij v Sloveniji, v moči posebnih pooblastil, ki jih je tej kongregaciji zaupal sveti oče Janez Pavel II., po Božji previdnosti papež, sklenila, da je treba podane prošnje naklonjeno sprejeti.

Potem ko je bilo pridobljeno potrebno soglasje tistih, ki imajo kakšen interes ali se predpostavlja, da ga imajo, se zato s tem Dekretom, ki ima veljavo apostolskega pisma s svinčenim pečatom, odloča, da se – ob ohranjenem dostojanstvu škofovskega sedeža koprske škofije – Bogu posvečeno svetišče v čast Kristusa Odrešenika, ki stoji v mestu Nova Gorica, počasti z naslovom in dostojanstvom konkatedralne cerkve z vsemi pravicami, častmi in privilegiji, pa tudi z dolžnostmi in obveznostmi, ki so lastne cerkvam te vrste.

 

V ta namen Kongregacija za škofe določa, da omenjeni prevzvišeni gospod Santos Abril y Castelló, ki mu podeljuje potrebna in primerna pooblastila tudi za subdelegiranje, določi za izvršitev, o kateri je govor, kakšnega moža v cerkveni službi in da, kakor hitro bo mogoče, po naloženi dolžnosti isti Kongregaciji posreduje verodostojen dokument o izvršenem opravilu.

Kar temu nasprotuje, nima veljave.

 

Dano v Rimu, iz palače Kongregacije za škofe, 15. marca leta 2004.

+ Ioannes B. Card. Re, prefekt

+ Franciscus Monterisi, tajnik