Razstava jaslic po piranskih cerkvah

Odprtje 19. razstave Jaslice v piranskih cerkvah bo v nedeljo, 23. decembra 2018, ob 16. uri v župnijski cerkvi sv. Jurija v Piranu. Nastopil bo Mešani pevski zbor Georgios Piran.

Razstava bo na ogled do 6. januarja 2019.


Božična razstava jaslic po piranskih cerkvah je tradicionalna prireditev, ki jo društvo »Prijatelji zakladov sv. Jurija« Piran pripravlja že 19 let. Letos so v premišljenih ambientalnih postavitvah na ogled stvaritve osmih priznanih primorskih umetnikov: Kateryne Burlina, Simona Kastelica, Davorina Marca, Martina Zelenka Polesa, Parida di Stefana, Roka Zelenka in Leonide Berentič Zelenko ter Fulvie Zudič. Njihov izpovedni izraz je izveden v različnih tehnikah, materialih, načinih, udejanjen skozi različne sodobne likovno-vizualne prakse. Dela so zaradi odlične izvedbe, predvsem pa idejne inventivnosti, nenavadnosti in nevsakdanjega pristopa v primerjavi s tradicionalnimi, še bolj izrazno udarna in presežno izpolnjujejo svojo funkcijo sporočila. Kajti najpomembnejše je sporočilo, ki vse povezuje. 

Jaslice v slavnostnem in idiličnem vzdušju predstavljajo določeno simboliko. Uprizoritev dogodka, ki ga ob božiču v cerkvah in domovih postavljamo, ni le zgodba o rojstvu, rojstvu Jezusa, ampak je zgodba o družini, o skupnosti … Jaslice so praznik. Praznik vseh nas živečih, ki v sebi nosimo odgovornost do drugih. Dom, družina, prijatelji, sosedje, tujci, preganjani, pa tudi preganjalci … vsi smo enaki. In le v enakosti, enotnosti in ljubezni je ujeta sreča posameznika. Jaslice so tudi nekakšen spomin in opomin. Spomin na tisto, kar smo dobili, kar imamo in opomin, da v sebi odpravimo vse slabosti; da vedno le ljubezen in dobro premagujeta zlo ter da je spoštovanje drugega najvišja svetost.

La mostra dei presepi a Pirano è una manifestazione tradizionale delle festività natalizie che l’associazione »Amici dei tesori di San Giorgio« organizza già da 19 anni. A quest’edizione partecipano otto artisti conosciuti del Litorale che espongono le loro opere in luoghi eterogenei: Kateryna Burlina, Simon Kastelic, Davorin Marc, Martin Zelenko, Paride di Stefano, Rok Zelenko, Leonida Bernetič, Zelenko e Fulvia Zudič. La loro espressione artistica si concretizza in tecniche, materiali e metodi diversi e viene realizzata attraverso varie pratiche delle arti plastico-visive contemporanee. Potremmo dire che le loro opere, per l’eccellente risultato finale, ma soprattutto per la creatività, l’originalità e l’approccio nuovo rispetto a quello tradizionale, hanno maggior impatto e soddisfano di gran lunga la loro funzione di messaggio. Poiché la cosa più importante è il messaggio che collega tutto. 

I presepi in un’atmosfera solenne, idilliaca, rappresentano una particolare simbologia. La rappresentazione dell’evento che viene allestito nelle chiese e nelle case in tempo di Natale, non è solo una storia della nascita, della natività di Gesù, ma è una storia di famiglia, di comunità… I presepi rappresentano una festa. Una festa di tutti noi viventi, che portiamo dentro la responsabilità nei confronti degli altri. Casa, famiglia, amici, vicini, stranieri, perseguitati, ma anche persecutori… siamo tutti uguali. Solo nell’uguaglianza, nell’unità e nell’amore è racchiusa la gioia del singolo. I presepi sono come una memoria e un promemoria. Un ricordo per ciò che abbiamo ricevuto, che possediamo, e un avvertimento per cancellare ogni peccato dentro di sé, perché solo l’amore e il bene costanti possono sconfiggere il male. La via del rispetto per l’altro è la più alta santità.

Dejan Mehmedovič


ZGIBANKA