Romarski shodi v Hieronimovem letu

Ob obeleževanju obletnice smrti svetega Hieronima (419 – 2019) bomo v naši škofiji pripravili romarske shode svetega Hieronima v cerkvah po škofiji, ki so njemu posvečene.

Nameni teh shodov bodo:

– poživljanje vere ob zgledu Svetega Hieronima,

– stik med kulturo in vero v stilu »dvorišča poganov« in

– pastoralna poživitev za nekatere skupine vernikov.

Razen zadnjega, bodo romarski shodi potekali ob sobotah popoldne na zadnjo soboto v mesecu od aprila do septembra. Vsak shod bo posebej posvečen eni ciljni skupini ljudi.

Vsak romarski shod se bo začel s sveto mašo ob 17.00, ki jo bo vodil škof Jurij ali drug mašnik, ki ga bo škof določil. K somaševanju smo vabljeni vsi duhovniki. Po sveti maši bo v cerkvi kratka predstavitev cerkve.

Sledil pa bo še tretji del – predavanje. Naprosili smo predavatelje, da lik svetega Hieronima predstavijo predvsem s pozornostjo na ciljno skupino, ki je povabljena na romarski shod.

Razpored romarskih shodov je razviden iz spodnje tabele. Župnike prosimo, da shode uvrstite v pastoralne programe vaših župnij. Predvsem pa prosimo, da o shodih obvestite katoličane in druge ljudi v vaši župniji. Povabite na shode organizirane župnijske skupine. Prav tako vas prosimo, da s shodi seznanite necerkvene organizirane skupine v vaši župniji npr. prosvetne pevske zbore, planinsko ali pohodniško društvo … Za posamezne shode bomo pripravili še dodatna obvestila in plakate.

Čeprav je posamezen shod posvečen eni ciljni skupini bo bogoslužje pripravljeno tako, da bo nagovarjalo vse. Zato na posamezen shod vabimo še posebej laike in duhovnike iz dekanije v kateri se bo shod odvijal in iz sosednjih dekanij.

Datum

Kraj

Župnija

Posebej vabljeni

27. 4. 2019

Koritnice

Knežak

bralci Božje besede

in člani svetopisemskih skupin

25. 5. 2019

Čelje

Il. Bistrica

pevci cerkvenih in prosvetnih zborov

29. 6. 2019

Kozana

Biljana

vzgojitelji, učitelji, profesorji

27. 7. 2019

Bošamarin

Koper

katehistinje in katehisti

31. 8. 2019

Topolovec

Sočerga

romarji in pohodniki

29. 9. 2019

Nanos

Podnanos

vsi verniki