Teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost 2021

»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali od 18. do 25. aprila 2021. Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 25. aprila, ko se bomo pridružili svetovnemu dnevu molitve za duhovne poklice, za katerega je papež Frančišek napisal poslanico.

K molitvi nas bo v tednu molitve vabil plakat, k razmišljanju in poglobitvi teme pa nam bo pomagala knjižica. Oboje so za letošnji teden molitve pripravili v ljubljanski nadškofiji. V knjižici boste za vsak dan v tednu našli uvod v sveto mašo, kratek nagovor, prošnje vernikov ter besedilo za zahvalo po obhajilu. V drugem delu pa so predlogi za srečanje župnijske Karitas, srečanje za katehete, za osnovnošolski verouk, za srečanje zakonske skupine, za srečanje župnijskega pastoralnega sveta ter za srečanje mladinske skupine.

Geslo letošnjega tedna molitve za duhovne poklice je v izziv tako za molivce za nove duhovne poklice kot tudi za tiste, ki jih Bog kliče v duhovni poklic.

»PRIPADAJ!«
• je klic odraslim, da bi v konkretni skupnosti gradili odnose, ki bodo ugodno okolje za rast duhovnih poklicev. Pripadaj župniji, pripadaj kateremu od malih občestev, pripadaj skupini molivcev za duhovne poklice, pripadaj krogu živih župnijskih sodelavcev … in daj na razpolago svoj čas in svoje talente.
• je klic mladim, da bi »vstali iz kavča svojega udobja« in prestopili v krog pogumnih Jezusovih prijateljev, v krog mladih, ki se ne zadovoljijo s plehkim površinskim življenjem, temveč so pripravljeni sprejeti nase napore, se spustiti v globino, da bi lahko zaslišali njim namenjeni »klic večne Ljubezni«, ter nanj pogumno odgovorili.

»IŠČI«
• je klic mladim, naj spoznavajo svoje bistvo, prejete darove, svoje meje … da bi spoznali Božji načrt za svoje življenje. Da bi vztrajali, iskali, dokler ne najdejo mesta in poslanstva, ki ga je Bog zanje pripravil!
• je klic odraslim, da ne bi mirovali, temveč bi stalno iskali, kako pomagati mladim, da bi lažje prepoznali svojo poklicanost; da bi iskali in pridobivali nove molivce, nove sodelavce pri delu za poklice, za spremljanje mladih …

»ODLOČI SE«
• je klic mladim, da svoje življenje izročijo v Božje roke; klic, da se »ločijo od hotela mama«, ne odlašajo s svojo življenjsko odločitvijo ali je ne prepuščajo življenjskemu toku, temveč se pogumno podajo na pot razločevanja življenjske poklicanosti ob izkušenem duhovnem spremljevalcu ali spremljevalki; je klic, da potem, ko so dovolj časa posvetili razločevanju in prečiščevanju poklica, naredijo dokončno odločitev in jo pogumno uresničijo.
• je klic odraslim, da se ločijo od neke brezbrižnosti, mlačnosti, nezanimanja … ter se odločijo, da bodo soustvarjali in oblikovali skupnost, ki bo ugoden prostor, v katerem bodo mladi lahko prepoznavali svojo osebno poklicanost in morebiten duhovni poklic.

ŽUPNIJSKO OBČESTVO PREBUJA DUHOVNE POKLICE

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je živo – dejavno! Župnijsko občestvo pospešuje duhovne poklice predvsem s ‘pristnim krščanskim življenjem’. Duhovni poklici so najbolj zanesljivo znamenje živosti nekega občestva. »Župnija brez duhovnih poklicev je kakor družina brez otrok.« (sv. Janez Pavel II.)

Poklice bo prebujalo občestvo, ki moli! Duhovni poklici so zastonjski Božji dar, a obenem sad goreče molitve občestva, saj za prejem daru poklica Bog želi človekovo sodelovanje. Pomembno je, da sodeluje celotno občestvo: družine, otroci in mladi, člani Molitvene zveze, bolni in trpeči … Le-ti naj se zavedajo, da njihove molitve, združene s Kristusovim križem, pomenijo nenadomestljivi vir moči pri prizadevanju za duhovne poklice.

Poklice bo prebujalo občestvo, ki kliče! Verujemo, da Bog tudi danes kliče zadosti delavcev v svoj vinograd, vendar mnogi Božji glas preslišijo. V skrbi, da bi mladi slišali Božji glas, jih izrecno in osebno povabimo, naj prisluhnejo, kam jih kliče Bog. Ne bojimo se predlagati naj razmislijo o morebitnem poklicu v duhovniško ali posvečeno življenje. Metodo osebnega povabila je uporabljal že Jezus.

Poklice bo prebujalo občestvo, ki je misijonsko! Župljani, ki so resnično srečali Jezusa in spoznali njegovo Božjo ljubezen, ne bodo mirovali, dokler ga ne spoznajo in osebno srečajo tudi drugi. Za to bodo dali na voljo vse svoje moči. Iznajdljivi bodo, ko bodo vabili k molitvi za nove poklice; pogumno in drzno bodo mlade vabili, da se dajo na razpolago v različnih oblikah služenja v Cerkvi, tudi v duhovnem poklicu … da bo Božja ljubezen lahko dosegla tudi najbolj oddaljene in bo Jezus po njih osvajal svet!

Vir: http://cdp.nadskofija-maribor.si/cdp4/index.php/home/predstavitev-centra-za-duhovne-poklice-locilo/aktualno/178-teden-molitve-za-duhovne-poklice-2021

Datoteke

  • Poslanica svetega očeta za 58 svetovni dan molitve
  • Knjižica: Teden molitve za duhovne poklice 2021 [.pdf]
  • Knjižica: Teden molitve za duhovne poklice 2021 [word]