Življenjepis upokojenega koprskega škofa msgr. mag. Metoda Piriha

Msgr. mag. Metod Pirih se je rodil 9. maja 1936 v Lokovcu na Banjški planoti in bil istega dne tudi krščen. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo pa v malem semenišču v Pazinu, kjer je tudi maturiral. Leta 1956 je vstopil v ljubljansko bogoslovje in se vpisal na Teološko fakulteto. Dne 29. junija 1963 je bil posvečen v duhovnika in imenovan za kaplana v Solkanu.

Podiplomski študij duhovne teologije je vpisal na Papeški teološki fakulteti Teresianum v Rimu, kjer je leta 1976 dosegel magistrski naslov. Po vrnitvi v domovino je postal spiritual v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, po prihodu škofa Janeza Jenka na Primorsko leta 1977 pa je postal tudi njegov tajnik. Kot vzgojitelj bodočih duhovnikov je ostal v Ljubljani do leta 1984, ko ga je škof Jenko imenoval za generalnega vikarja koprske škofije. Med letoma 1984–1986 je bil voditelj Pastoralne službe v Kopru in župnijski upravitelj župnije Podgorje.

Dne 25. marca 1985 ga je sveti oče Janez Pavel II. imenoval za škofa pomočnika koprskemu škofu Jenku s pravico nasledstva. Škofovsko posvečenje je prejel 27. maja 1985 v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja, škofijo pa je po upokojitvi škofa Jenka prevzel 16. aprila 1987. Za škofovsko geslo si je izbral besede: »Vate zaupam«.

Sveti oče Benedikt XVI. je 26. maja 2012 po kan. 401 § 1 Zakonika cerkvenega prava (ZCP) sprejel odpoved službi škofa Piriha ter imenoval pomožnega koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka za njegovega naslednika.[1]

 


[1] Kan. 401 § 1 ZCP: »Krajevni škof, ki je izpolnil petinsedemdeseto leto starosti, je naprošen, naj da odpoved službi papežu, ki bo po presoji vseh razmer ukrepal«.