180 let kongregacije Šolskih sester de Notre Dame in 125 let prihoda sester v Slovenijo

 

Letos mineva 180 let od ustanovitve kongregacije Šolskih sester de Notre Dame, 125 let prihoda sester v Slovenijo ter 20. obletnica ustanovitve samostojne slovenske redovne province. Ob tej priložnosti bo v četrtek, 21. novembra 2013, ob 18.00 generalni vikar koprske škofije mag. Jožef Koren daroval zahvalno sveto mašo v samostanu Šolskih sestre de Notre Dame v Trnovem-Ilirska Bistrica.           

Kongregacija Šolskih sester de Notre Dame je bila ustanovljena 24. oktobra 1833 v kraju Neunburg vorm Wald na Bavarskem. Ta dan je ustanoviteljica, mati Terezija Jezusova Gerhardinger, začela skupno redovno življenje s še dvema dekletoma. Njihovo delovanje je bilo prežeto z globoko apostolsko duhovnostjo, ki je oblikovala njihovo življenje in globoko vplivala na mnoge druge. Na potrebe tedanjega časa so sestre odgovorile z vzgojo deklet, predvsem v vrtcih, osnovnih šolah, sirotišnicah, dnevnih zavetiščih in strokovnih šolah.

Prav ta zavzetost za vzgojno delo deklet je pripeljala prve sestre tudi v Slovenijo: leta 1886 v Šmihel pri Novem mestu, leta 1888 pa v Trnovo-Ilirska Bistrica. V oba kraja so prišle sestre na pobudo ljudi, ki so bili močni v veri, daljnovidni in pogumni v dejanjih. V Trnovem sta zakonca Valenčič, ki nista imela svojih otrok, želela svojo hišo podariti v dobre namene. Po nasvetu vplivnih ljudi sta se odločila, da prosijo redovnice, ki se posvečajo vzgoji ženske mladine, da pridejo v ta kraj. Takratni ljubljanski nadškof Jakob Missia je poznal Šolske sestre de Notre Dame iz Gorice, ki so dve leti začele s šolo v Šmihelu pri Novem mestu. Stekli so pogovori in dopisovanja, priprava hiše za ustanovitev šole in samostana ter sama uresničitev zamisli.

Sestre so takoj po prihodu začele s šolo, ki se je hitro razvijala in v nekaj letih dobila pravico javnosti. Mnoge prilagoditve so bile potrebne po 1. svetovni vojni, potem s prihodom italijanskih oblasti na Primorsko, posebej še, ker je bila leta 1924 z zakonom ukinjena raba slovenskega jezika v šoli. Po padcu Italije so sestre znova v nekaj mesecih vzpostavile slovensko šolstvo, vendar le za kratek čas, saj jim je bila v šolskem letu 1945/46 šola odvzeta. Sestre so ostale v kraju, stisnjene v samo majhen del samostana. Marsikaj so morale prestati, a so nadaljevale svoje vzgojo delo na drugačne načine – predvsem z inštrukcijami šolskih predmetov, posebej glasbe in tujih jezikov, po 2. vatikanskem cerkvenem zboru pa tudi s poučevanjem verouka.

Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so začeli sestram postopno vračati lastnino. V vrnjenih prostorih so začele z duhovnimi vajami, nekaterimi tečaji in skupinami za mlade. V letu 2004 pa so dobile vrnjen celoten kompleks prostorov, potrebnih obnove. Po dolgem razločevanju so novembra 2002 sklenile, da »bomo imele tu neke vrste pastoralni center, ki bo zajemal področje duhovnosti, neformalnega izobraževanja in sociale«. Sledila je večletna obnova in 25. novembra 2006 je bil Dom matere Terezije blagoslovljen. V njem se sedaj zbirajo različne skupine za duhovne vaje, duhovne obnove, razne tečaje, vsak torek poteka učna pomoč za otroke v okviru Karitas, enkrat na mesec ima srečanje skupina Vera in luč za osebe s posebnimi potrebami in njihove družine, srečuje se skupina Klasje za starejše žene, vsakih štirinajst dni se srečajo člani molitvene skupine za duhovne poklice (Serra klub) in svetopisemska skupina. Skupine imajo večinoma svoj program, nekatere pripravimo tudi same s sodelavci.

Leta 2008 so v obnovljenih prostorih ustanovile Zavod Šolskih sester de Notre Dame za celostno oblikovanje človeka, znotraj katerega sedaj deluje že četrto leto vrtec Antonina. Z vzgojnim delom v vrtcu so začele na številne prošnje staršev, ki so za svoje otroke želeli drugačno vzgojo. S tem neposrednim vzgojnim delom so ponovno spet bolj vključene v kraj in na ta način odgovarjajo na potrebe ljudi. To delo in mnoge skrbi ljudi, ki so jim zaupane, prinašamo pred Boga v molitvi in evharistični daritvi, saj to daje resnično pravi smisel našemu življenju in delu.


 

Besedilo je pripravila predstojnica samostana Trnovo-Ilirska Bistrica s. Štefka Bizjak ND.

Več informacij dobite na spletni strani Šolskih sester de Notre Dame.