Božje iskrice v molitvah – Razstava starih molitvenikov

Vljudno vabljeni na odprtje razstave starih molitvenikov Božje iskrice v molitvah, ki bo v petek, 11. maja 2018, ob 19.30 v cerkvi Device Marije v Bovcu. 

Urnik razstave: četrtek in nedelja med 19. in 21. uro in po obredih v cerkvi Device Marije. Razstava bo na ogled do 25. junija 2018. 

Postavitev in organizacija razstave: Društvo Ars Bovec, Dana Ivančič, Župnija Bovec Oblikovanje in koncept razstave: Monika Ivančič Fajfar 


O zbirki molitvenikov 

Zbirka starih molitvenikov je začela nastajati povsem spontano. Leta 2007 sem začela z zbiranjem podobic, ob tem pa sem v dar pre-jela kar nekaj molitvenikov, ki sem jih skrbno spravila. Ko sem leta 2014 v cerkvi Device Marije pripravila razstavo podobic, sem ime-la v zbirki 22 različnih molitvenikov. Hkrati z zbirko podobic je rasla tudi zbirka molitve-nikov – obogatila se je s pomočjo sorodnikov, prijateljev, znancev in mnogih posameznikov iz različnih koncev Slovenije, ki so želeli, da se stari nabožni predmeti ohranijo zanam-cem. Sedaj zbirka šteje že okrog 220 knjižic, zato se je porodila zamisel, da raznolikost in številčnost izdaj molitvenikov predstavim tudi zainteresiranemu občinstvu. 

Sprva sem stare molitvenike prebirala in iz njih prepisovala pozabljene mašne pesmi, 

pesmi o svetnikih ali pesmi in pripovedi o Marijinem in Jezusovem življenju. Ugotav-ljala sem, kako se je z leti spreminjalo in pre-navljalo besedišče. Z zanimanjem sem opazo-vala, kako raznolike so vsebine molitvenikov: dnevne molitve, sveta maša, mašne in prilož-nostne pesmi v cerkvenem letu, križev pot, litanije, zdihljaji in druge molitve. Nekatere cerkvene pesmarice so opremljene tudi z not-nim zapisom ob besedilu. Molitveniki so bili močno prisotni v vsakdanjem življenju posa-meznika, zato so izhajali v večkratnih izda-jah in v velikih nakladah od 20.000 do 200.000 izvodov. Molitveniki so bili name-njeni vernikom vseh stanov in starosti: bili so zasnovani posebej za otroke in mladino, za mlada dekleta in žene, za vojake, pevce in starejše ljudi. Posebni so božjepotni molitve-niki, molitveniki posvečeni Mariji ali določe-nim svetnikom. Molitveniki so izhajali v la-tinščini in ljudskih jezikih. 

Ta razstava hoče prikazati dragocen pomnik dediščine krščanskega prostora. Molitveniki so predstavljeni v sklopih, ki pokažejo na-mensko, vsebinsko in oblikovno raznolikost nabožne literature. Razstavo molitvenikov dopolnjujejo stari misali in brevirji iz arhiva Župnijskega urada Bovec, popestrijo pa jo stare podobice z različnimi motivi. 

Naključij ni. Je pot, ki si jo človek izbira sam v veri, upanju in ljubezni. S hrepenenjem po neminljivem je povezano tudi zbiranje starih molitvenih bukvic.

Dana Ivančič