Starostna upokojitev

Informativni izračun za starostno pokojnino

Kdor se želi upokojiti si mora sam pridobi informacijo iz ZPIZ-a kdaj izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev. Teh podatkov škofijsko računovodstvo ne posreduje.

Najprej je potrebno izpolniti obrazec »Prehodno pisno informacijo o datumu izpolnitvi pogojev …« in poslati na kakršnokoli območno enoto ZPIZ-a. Lahko se tudi osebno zglasite na enoti in vložite vlogo.

Poleg obrazca predložite tudi fotokopijo delavne knjižice. Le to vam izda škofijsko računovodstvo, ki hrani delavsko knjižico.

ZPIZ vam pošlje izračun za stranostno pokojnino v roku 3 mesecev.

Postopek za starostno upokojitev

Postopek začnite en mesece pred dejansko upokojitvijo, na podlagi datuma v informativnem izračunu.

Za postopek upokojitve je potrebno izpolniti formular »Zahtevek za priznanje pravice do…« in ga oddati na ZPIZ.

Vlogi je potrebno priložiti originalno delovno knjižico, ki jo hrani škofijkso računovodstvo.

 

Datoteke

  • Obrazec za pisno informacijo o izpolnitvi pogoje za pokojnino
  • Obrazec za zahtevek pokojnine