Navodilo fotografu in snemalcu pri bogoslužju

NAVODILO ZA SNEMANJE ALI FOTOGRAFIRANJE CERKVENIH JAVNIH DOGODKOV


V cerkvenem prostoru (cerkev, dvorana, dvorišče pred cerkvijo), kjer bo potekalo snemanje ali fotografiranje javnega dogodka, mora organizator (župnija, samostan, izobraževalna  stanova, katoliški zavod, romarsko središče) vse prisotne o tem primerno obvestiti.
Pred vstopom v prostor, kjer bo potekalo snemanje oz. fotografiranje, mora organizator na vidno mesto postaviti obvestilo, s katerim vse prisotne obvešča o naslednjih podatkih (prim. Priloga 1):

 • da v cerkvenem prostoru poteka javni dogodek oz. slovesnost (npr. sveta birma, župnijsko praznovanje);
 • da se v cerkvenem prostoru izvaja snemanje ali
  fotografiranje;
 • o terminu poteka dogodka (npr. 10. oktobra
  2020 od 9.00 do 11.00);
 • o namenu snemanja oz. fotografiranja (npr.snemanje obreda svete birme);
 • o dejstvu, da se bodo slike dogodka lahko javno objavile (na spletni strani župnije, v župnijskem glasilu, na kanalih družabnih omrežij župnije itd.);
 • kdo je odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko osebe obrnejo (župnik oz. župnijski upravitelj, rektor svetišča, gvardijan samostana, direktor zavoda);
 • o elektronskem naslovu.

Odgovorna oseba mora biti pozorna, da se ne objavljajo fotografije ali posnetki oseb, ki so izrecno izrazile prepoved objave. Prav tako ni dovoljeno objavljati fotografij ali posnetkov oseb, ki so bili posneti kot portret (na posnetku ali fotografiji je samo ena oseba).

Pravni okvir
Pravna podlaga za snemanje in fotografiranje osebe je njena privolitev. Po naravi stvari in zaradi praktičnosti je na množičnih dogodkih težko pridobiti soglasje vseh prisotnih. Pri izvajanju snemanja oz. fotografiranja imajo cerkvene pravne osebe (župnije, samostani, izobraževalne ustanove, katoliški zavodi, romarska središča itd.) t. i. zakoniti interes.

Mnenje Urada informacijskega pooblaščenca je jasno, da ko govorimo o javni prireditvi, ni treba pridobiti privolitve vseh udeležencev za fotografiranje, če so udeleženci na ustrezen način predhodno seznanjeni, da se javna prireditev fotografira oziroma snema. Vsak posameznik, ki se udeleži javne prireditve, se mora zavedati, da na takšni prireditvi obstaja večja verjetnost, da bo fotografiran ali posnet. Vsi prisotni na javnem dogodku morajo biti seznanjeni tudi z možnostjo, da bodo fotografije objavljene. Duhovnikom svetujemo, da ob vpisu otrok k župnijski katehezi pridobijo soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za uporabo fotografij ali posnetkov v župnijskih internih glasilih (Priloga 2).

Prilogi 1 in 2 najdete kot Prilogo 1 k Sporočilom slovenskih škofij 11/2020 v srednjem delu teh Sporočil.

Navodilo so škofje sprejeli na 120. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem.

msgr. Stanislav Zore OFM
predsednik SŠK

 


Za lep in nemoten potek obred nekaj napotkov fotografom, ki fotografirajo pri bogoslužju:

 • Pred začetkom slovesnosti naj si ogleda prostor in izbere  izpostavljena stranska mesta, s katerih bo mogel ustrezno spremljati  obred in fotografirati udeležence.
 • Izogiba naj se zadrževanju v središču dogajanja in prehajanju z ene  strani na drugo stran prizorišča ter vstopanju med udeležence obreda.
 • Za fotografiranje naj izkoristi začetke posameznih delov obreda, med  dogajanji, ki zahtevajo zbranost vseh navzočih kot so berila in  nagovor, pa naj ne fotografira.
 • Med krščevanjem in birmovanjem naj vsakega prejemnika zakramenta fotografira brez premikanja s predhodno izbranega položaja.
 • Evharistična molitev od hvalospeva do pozdrava miru je najsvetejši  del obreda svete maše in zahteva zbranost in mirovanje vseh navzočih.
 • Pri podeljevanju svetih hostij naj obzirno upošteva zasebnost in naj  nobenega prejemnika ne fotografira v trenutku prejemanja svete hostije  na jezik.
 • Vsi udeleženci običajno prihajajo na slovesnost praznično oblečeni in tudi fotograf naj v tem pogledu ne izstopa.

Datoteke