Navodilo fotografu pri bogoslužju

Za lep in nemoten potek obred nekaj napotkov fotografom, ki fotografirajo pri bogoslužju:

  • Pred začetkom slovesnosti naj si ogleda prostor in izbere  izpostavljena stranska mesta, s katerih bo mogel ustrezno spremljati  obred in fotografirati udeležence.
  • Izogiba naj se zadrževanju v središču dogajanja in prehajanju z ene  strani na drugo stran prizorišča ter vstopanju med udeležence obreda.
  • Za fotografiranje naj izkoristi začetke posameznih delov obreda, med  dogajanji, ki zahtevajo zbranost vseh navzočih kot so berila in  nagovor, pa naj ne fotografira.
  • Med krščevanjem in birmovanjem naj vsakega prejemnika zakramenta fotografira brez premikanja s predhodno izbranega položaja.
  • Evharistična molitev od hvalospeva do pozdrava miru je najsvetejši  del obreda svete maše in zahteva zbranost in mirovanje vseh navzočih.
  • Pri podeljevanju svetih hostij naj obzirno upošteva zasebnost in naj  nobenega prejemnika ne fotografira v trenutku prejemanja svete hostije  na jezik.
  • Vsi udeleženci običajno prihajajo na slovesnost praznično oblečeni in tudi fotograf naj v tem pogledu ne izstopa.

Datoteke