Rad bi naročil mašo, vendar…?

Spoštovani, v tej zgibanki vam želimo na kratko predstaviti pomen maše, mašnih namenov, mašnega daru in še nekaterih s tem povezanih vprašanj. V upanju, da vam bo zgibanka v pomoč, vas vabimo k branju.

Kaj je maša ali evharistija?

Sveta maša ­ evharistija je srce in vrhunec življenja Cerkve, kajti v njej Kristus pridružuje svojo Cerkev in vse njene ude svoji daritvi hvale in zahvale, ki jo je na križu daroval svojemu Očetu enkrat za vselej; po tej daritvi razliva milosti odrešenja na vso Cerkev. (prim. KKC ­ Katekizem katoliške Cerkve 1407) Evharistija je spomin (memoriale) na Kristusovo veliko noč (pasho): to se pravi na delo odrešenja, izvršeno s Kristusovim življenjem, smrtjo in vstajenjem, delo, ki ga liturgično dejanje napravi navzočega. (KKC 1409) Kot daritev se evharistija daruje tudi v odpuščanje grehov živih in rajnih, in za to, da si izprosimo od Boga duhovnih in časnih dobrin. (KKC 1414)

Kaj je mašni namen?

Mašni namen je namen, po katerem duhovnik daru­je mašo na prošnjo darovalca. Mašni nameni so lahko različni. Čeprav najpogosteje darujemo maše za rajne sorodnike, pa je zelo primerno in priporočljivo, da za mašne namene določimo tudi potrebe živih, potrebe Cerkve, sveta, kot tudi osebne namene. Mašni name­ni so lahko tudi v zahvalo, v čast, ali v obliki prošnje, (na primer v čast ali zahvalo božjim in svetim osebam, Materi Božji, za zdravje, srečen porod, za dobro vre­me, dobro letino, nove duhovne poklice, v zahvalo za 25, 50 let skupnega življenja, itd…).

Kaj je mašni dar?

Mašni dar je denarni prispevek, ki ga darovalec daru­je, ko naroči mašni namen. Z darom darovalec izraža podporo poslanstvu Cerkve, hkrati pa skrbi za vzdrže­vanje duhovnikov in njihovega dela (prim. kan. 946). V Sloveniji se duhovniki preživljajo od mašnih darov, in od darov, ki jih prej­mejo ob delitvi zakramentov (poroka, krst, birma), zakramentalov (cerkveni po­greb), ter darov dobrotnikov (npr. ob blagos­lovu doma, ob rojstnem dnevu, enkrat letno v cerkvi, bera, odvisno od krajevne navade), itd.. Višino mašnega daru določijo krajevni škofje na ozemlju države. V Sloveniji je določena višina daru 17 €. Za pogrebno ali poročno  mašo pa je določen dar 19 €. Duhovnik ne sme zahtevati več, kot je dolo­čeno; ima pa pravico prostovoljno sprejeti višji ali tudi nižji mašni dar (prim. kan. 952 §1). Duhovnikom se zelo priporoča, da mašujejo po name­nu vernikov, zlasti revnih, tudi če za namen niso pre­jeli nobenega daru (prim. kan. 945 §2).

Kje lahko naročite mašni namen?

Mašni namen lahko naročite pri vsakemu duhovniku. Duhovnika, ki je sprejel mašni namen, veže dolžnost, da opravi mašo sam, ali pa jo opravi drugi duhovnik. Običajno naročamo maše v času uradnih ur v župnijski pisarni, v zakristiji pred mašo ali po njej, ob duhovnikovih obiskih doma, kot tudi ob obisku romarskih svetišč. Dobro je, da se dogovorite tudi glede datuma opravila maše, če je to seveda mogoče. Tako boste  k udeležbi maše lahko povabili tudi svoje sorodnike. Marsikje poznajo lep običaj, da se naročen mašni namen opravi tudi izven domače župnije. Te mašne namene duhovniki posredujejo škofu ali duhovnikom, ki nimajo dovolj mašnih namenov, npr. duhovnikom, ki opravljajo kakšno škofijsko službo, so upokojeni, v domovih za ostarele, v misijonih ali samostanih. Tako vaš mašni namen ni le izraz skrbi za domačega duhovnika, ampak tudi za vse duhovnike.

Kaj so gregorijanske maše?

Sv. Gregor Veliki pripoveduje, da je v samostanu pri sv. Andreju na hribu Celiju v Rimu umrl menih Just, ki je utajil tri zlate kovance. Po njegovi smrti je papež Gregor določil, naj se zanj opravi trideset dni vsak dan po ena maša. Med opravljanjem tridesete maše, se je rajni prikazal svojemu bratu Kopiozu in mu naznanil, da je rešen vic (sv. Gregor Veliki, Dialogi 1. 4, pogl. 55). Ta dogodek je bil povod, da so v Zahodni Cerkvi začeli obhajati tako imenovane »gregorijanske maše« s posebno prošnjo, da bi bila duša pokojnika rešena vic. Gregorijanske maše se darujejo trideset zaporednih dni, vsak dan po ena maša za točno določenega pokojnika. Ni nujno, da vse maše opravi en sam duhovnik. Prav tako se zaporedje maš ne prekine zaradi nepredvidenega ali nujnega razloga (npr. prometna nesreča duhovnika, ki mašuje, pogrebna maša, ki se je ne da odpovedati).

Sama nepretrganost v zaporednem maševanju tridesetih maš ne deluje magično. Pomembna je molitev, osebna odpoved, žrtev, post ali dobra dela, zlasti pa namen, da bi rajni po Kristusovi daritvi in našem zavzetem sodelovanju dosegel večno življenje. Če le moremo se udeležimo tudi mašne daritve. Dar za gregorijanske maše je 570 €, saj vključuje 30 dnevno zaporedno maševanje.

Kaj je pogrebna maša?

To je maša, ki jo duhovnik opravi v okviru pogrebnega obreda pokojnika, ali pa vsaj v osmini pogreba. V Sloveniji obstaja navada, da za pokojnika poleg pogrebne maše, darujemo tudi mašo v osmini (to je v obdobju osmih dneh od smrti ali pogreba), 30 dan (ali mesec dni po pogrebu) in obletno (na prvo ali katero koli drugo obletnico pogreba pokojnega). Lepa in spodbude vredna je odločitev sorodnikov in prijateljev pokojnika, da namesto cvetja ali sveč ob pogrebu naročijo mašo za pokojnika, ali darujejo svoj dar v dober namen (za župnijo, misijone, Karitas…) ter se tudi sami vključijo v molitev za rajnega.

Koliko maš sme duhovnik darovati na dan?

Med tednom lahko duhovnik praviloma daruje le eno mašo na dan. Če pastoralne potrebe narekujejo (upravičeni razlog je npr. poročna ali pogrebna maša) in z dovoljenjem škofa, pa lahko med tednom redno daruje tudi drugo mašo. Duhovnikom, ki upravljajo več župnij, je ob nedeljah in zapovedanih praznikih dovoljeno, da opravijo tudi dve ali tri maše. Dar za drugo (lat. binacijo) ali tretjo mašo (lat. trinacijo) mora duhovnik oddati na škofijo za namene, ki jih določi škof.

Koliko namenov sme duhovnik vključiti v mašno daritev?

Duhovnik sme v mašno daritev vključiti le en mašni namen, za katerega je prejel mašni dar. Darovalec pa lahko v isti namen vključi več pokojnih (razen pri gregorijanskih mašah) ali več prošenj. V tem primeru lahko duhovnik pri maši (v uvodu ali v prošnjah vernikov) omeni imena pokojnih ali vsebino darovalčevega namena. Lahko pa duhovnik pri maši omeni tudi mašni namen, ki se je daroval v župniji in je bil oddan naprej drugemu duhovniku v maševanje. Ni pa dovoljeno duhovniku združevati mašnih namenov raz ličnih darovalcev (prim. kan. 948).

Ali lahko pri maši več duhovnikov somašuje? Po čigavem namenu se v tem primeru daruje maša?

Duhovniki lahko somašujejo, kar se celo priporoča. V tem primeru lahko vsak duhovnik daruje mašo po namenu darovalca, katerega naročilo je prejel. Du­hovnik, ki isti dan drugo mašo somašuje, ne sme zanjo sprejeti daru iz nobenega naslova (kan. 951 §2)

Ali je potrebno, da se pri maši omeni, za koga je maša?

Obred maše ne določa, da bi se darovani namen med mašo posebej omenjal, razen v primeru pogrebne maše. Navada je, da se mašni nameni objavijo v ozna­nilih (na oglasnih deskah v cerkvi, v tiskanih oznanilih, itd). Mašni namen se lahko omeni tudi v uvodu v mašo ali pri prošnjah za vse potrebe, pri čemer se upošte­va krajevno navado. Vsekakor maša, ki se daruje, ni »kupljena« z mašnim darom, ali v »izključni lasti na­ročnika«. Pri vsaki maši lahko vsak vernik v Kristusovo daritev vključi svoje in skupne namene.

Ali imajo duhovniki dovolj mašnih namenov?

Odvisno od posamezne župnije. Pred leti je bilo maš­nih namenov v Sloveniji dovolj. Vedno bolj pogosto pa se dogaja, da nekateri duhovniki mašujejo po več dni v mesecu brez mašnih darov. Posledično to pomeni, da živijo z zelo skromnimi dohodki.

Ob koncu zgibanke vas vabimo, da bi v ljubezni do maše ter z vero v njene nadnaravne duhovne milosti in v skrbi za svoje duhovnike, zavestno darovali za različne mašne namene. Zavestno darovanje je v tem, da se kot kristjani (osebno ali v okviru družine) vsako leto znova odločite, koliko in za katere mašne namene boste darovali. Primerno bi bilo, da bi vsaka krščanska družina v koledarskem letu darovala vsaj za tri mašne namene. Enega za pokojne sorodnike po očetovi in materini strani, ter en mašni namen za potrebe družine.

Zgibanko je izdala Škofija Koper, 2014.
Oblikovanje Benjamin Pezdir, Ognjišče d.o.o., tisk Eurograf.

Datoteke

  • Zgibanka: Rad bi naročil mašo, vendar...