Nagovor koprskega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka pri polnočni sveti maši v koprski stolnici

Bratje in sestre! Tudi v izrednem svetem letu Božjega in človeškega usmiljenja in v letu po sinodi o zakonski zvezi in družini se naše misli še z večjo vnemo pridružujejo pastirjem na betlehemskih poljanah in hitijo z njimi v betlehemsko votlino k Novorojenemu in Sveti Družini ter njenemu slogu življenja. Kar prijetno nam je ob misli na svobodno in preprosto življenje teh dveh mladoporočencev in njunega Otročka, ki nimajo ničesar, razen drug drugega, in je vse njihovo bogastvo v brezkončni medsebojni ljubezni drug do drugega.

V današnjih razburjenih časih nam sveta betlehemska votlina nudi lepo priložnost, da ponovno vzamemo v premislek smisel družine in namen te osnovne človeške ustanove. Nobenega dvoma ni, da je družina večnamenska ustanova in pokriva celo vrsto osnovnih osebnih in družbenih potreb. Vsakdo, ki je vrednote družine izkusil, dobro ve, kako so dragocene, in vsakdo, ki jih ni bil deležen, se dobro zaveda, kako zelo mu manjkajo in kako zelo jih pogreša. Vrednote družine so brezkončno dragocene ali pa brezkončno pogrešane tako v osebnem kot v družbenem življenju.

Osnovni namen in smisel družine pa je prav lepo razviden že iz prvega opisa stvarjenja moža in žene na prvi strani prve Mojzesove, kjer stoji zapisano: »In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: ‘Rodita in se množita ter napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!« (1 Mz 1,27-28). In navedeno besedilo ni od včeraj, temveč je staro več tisoč let in zgodovina ga je in ga bo vedno znova potrjevala.

Takšen je tudi nauk vseh preroških in vseh modrostnih knjig Božje besede. Piše prerok Izaija: »Gorje mu, kdor reče očetu: ‘Kaj še potrebuješ otrok?’ in ženi: ‘Mar boš spet mati?’ (Iz 45,10). Prerok Jeremija pa naroča izgnancem v Babilonu: »Ženite se in rodite sinove in hčere, oženite svoje sinove in omožite svoje hčere, da bodo rodile sinove in hčere, da se boste tam množili in se ne boste manjšali! Skrbite za blaginjo dežele, kamor sem vas izgnal, in molite zanjo h Gospodu, kajti njena blaginja je vaša blaginja!« (Jer 29,6-7). In psalmist se zahvaljuje Gospodu: »Glej, dar Gospodov so sinovi, plačilo je sad telesa; kakor puščice v bojevnikovi roki, tako so sinovi iz mladosti!« (Ps 127,3-4). – Dodati je mogoče samo Kristusovo pripombo: »Kdor more razumeti, naj razume!« (Mt 19,12). In odmev: »Kdor pa ne more, pač ne more!«

Bratje in sestre! Tudi v našem času pa je seveda med nami vedno mnogo družin, ki cenijo in ljubosumno čuvajo zakonsko ljubezen in zvestobo, ki gojijo in zaupno branijo materinsko nežnost in milobo, ki spoštujejo in skrbno ohranjajo očetovsko čast in pristojnost. Vsem, ki vam naštete vrednote ugajajo in vam uspevajo, iskreno čestitam in voščim, da bi v svojem svetu še naprej stali trdno in odločno in bi se različnim tujim naukom ne dali zapeljati!

Pa tudi vsem, ki vam igriva usoda morda načenja družinsko sožitje, iz srca želim in voščim, da bi tem bolj vzljubili tudi dragocene črepinje, ki vam ostajajo v rokah! Ni razloga za obup: Nič na svetu ni bolj celo, kakor strto srce, pravi pregovor! Tako zaloge naše civilizacije kakor zaloge svete Cerkve so še vedno brezmejne! Vsem želim: Blagoslovljeno slavje Gospodovega rojstva in obilnih milosti leta Usmiljenja, ki je pred nami. Voščim vsem, ki ste tu zbrani, vsem, ki jih moje voščilo po vas lahko doseže, vsem bratom pravoslavnim, ki proslavljajo kmalu za nami, vsem bratom muslimanom, ki častijo Kristusa preroka. Mir z vami! – Jurij Bizjak, koprski škof

Carissimi fedeli, fratelli e sorelle! Davanti alla grotta di Betlemme la nostra riflessione tocca lo scopo ed il senso della famiglia, che certamente è vario e molteplice, ma basta aprire il racconto della creazione dell’uomo e della donna per vedere, che lo scopo principale della coppia creata è la fecondità e la procreazione. Racconta Mosè: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi!” (Gn 1,27-28). Vi saluto tutti molto cordialmente e vi auguro buon Natale a voi qui presenti, alle vostre famiglie e ai vostri cari dopo il sinodo sulla famiglia e nell’anno santo della Misericordia. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga!

 

msgr. Jurij Bizjak, koprski škof