Nagovor škofa Metoda Piriha pri maši ob dnevu posvečenega življenja v Ilirski Bistrici

Vsem vam, in po vas vsem drugim vašim bratom in sestram po samostanih in vaših skupnostih,  se iskreno zahvaljujem za vse pastoralno delo, molitve ter druga dobra dela, ki jih opravljate in darujete v korist naše škofije. Naj vaše poslanstvo tudi v prihodnje spremlja obilen Božji blagoslov.

Blaženi papež Janez Pavel II. je pred 16. leti vpeljal ta dan v Cerkvi s trojnim namenom:

Prvi namen je, da hvalimo Boga in se mu zahvaljujemo za veliki dar posvečenega življenja, ki bogati in razveseljuje vso krščansko skupnost.

Drugi namen je, da bi Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje.

In tretji, da bi posvečene osebe same slavile Gospoda za dar redovništva in se zavedale svojega poslanstva v Cerkvi in v svetu.

Vsak od nas je poklican, in redovniki prav posebej, da bi hodili za Kristusom in posnemali njegov evangeljski način življenja. Po svojih skupnostih razmišljate, se pogovarjate in sklepate, kako živeti evangelij danes, kako ga oznanjati in posredovati drugim. Evangelizacija je bistveno poslanstvo Cerkve in izraz njene življenjske moči, ne pa ena izmed njenih pastoralnih dejavnosti, je rekel blaženi papež Janez Pavel II. Namen nove evangelizacije je pripeljati krščene do osebnega odnosa z Bogom.

Vernikom je treba pomagati, da postanejo misijonarji in se iz pasivnih razvijejo v aktivne nosilce evangelija. Najti je treba način, kako naj bi Cerkev postala bolj vidna v družbi, samo navzočnost v župnijskem življenju je premalo. Vernost je potrebno tudi razumsko utemeljiti.

Italijanska škofovska konferenca (CEI) je opravila raziskavo, katere rezultati kažejo, da mladi zapuščajo Cerkev, ker nimajo temeljev in razlogov, da bi v veri lahko vztrajali. Potem so tu slabosti znotraj Cerkve same. Glede finančnih škandalov in spolnega nasilja mora Cerkev narediti vse, da se zadeve raziščejo in pravično rešijo.

Krščansko izkustvo je na naših tleh skovalo delavno, vztrajno, požrtvovalno in verno ljudstvo, ki je bilo do globin zaznamovano s Kristusovim evangelijem. Obzorje vere in krščanski razlogi so dajali vzgibe za osebno, zakonsko, družinsko, cerkveno in marsikje tudi za družbeno življenje. O tem očitno pričajo toliki samostani, cerkve, znamenja in umetnine, ki so še dobro vidna tudi v sedanji sekularizirani družbi. In redovniki ste, prav v tem zmaterializiranem času, sredi hude gospodarske, finančne in politične krize, poklicani, da pričujete za evangeljske vrednote, da evangelij oznanjate na nov način, z novo gorečnostjo in močjo. Pospešujte krščanski čut za življenje s pomočjo izrecnega oznanila evangelija. Tega morate ponesti v razna okolja vsakdanjega življenja: med oddaljene, neverujoče, med iskalce smisla življenja in druge.

Nove evangelizacije ni brez novih binkošti, zato je potrebna redna in obilna molitev k Svetemu Duhu. Mnogi duhovniki in redovniki imajo z novo evangelizacijo veliko težav in problemov, češ toliko dela imamo, sedaj pa še to. Za novo evangelizacijo so potrebne nove binkošti. Potrebne so prav nam. Zato molite k Svetemu Duhu, da nam Bog da novih moči in pravega spoznanja. Škofje prosimo redovne skupnosti, da bi redno molile za novo evangelizacijo.

Pomembno je zavedati se, da z načrtovanjem nove evangelizacije ne moremo načrtovati že rezultatov; ti so vedno sad Svetega Duha. Vsi redovni ustanovitelji so bili novi evangelizatorji v svojem času. Ob njihovem zgledu in priprošnji se tudi mi vsi vključimo v ta proces nove evangelizacije Cerkve pri nas, da bomo dojeli, kako svoje poslanstvo opravljati danes in v prihodnje.

 

msgr. Metod Pirih
koprski škof