Poročilo z dneva Bogu posvečenega življenja v Škofiji Koper

Dan je potekal pod geslom Dajmo življenje za resnico. Na kraju dogodka so se zbrali redovniki vseh redovnih skupnosti, ki so navzoče v škofiji. Skrbno pripravljena maša je bila izraz vere, pa tudi veselja nad tem, da jih povezuje Gospod. Obnovili so zaobljube v posvečeno življenje.

Škof Pirih je v pridigi poudaril trojni namen dneva, ki je v tem, da se redovnice in redovniki posebej zahvalijo za dar posvečenega življenja; da Božje ljudstvo spoznava vrednost Bogu posvečenega življenja in da se bi posvečeni bolj zavedali svojega poslanstva. Ordinarij je na redovnike naslovil prošnjo, naj bodo nosilci nove evangelizacije in naj zanjo molijo, saj škofje prepoznavajo, da se bo prenova Cerkve lahko zgodila šele v sodelovanju s Svetim Duhom. Srečanje so nadaljevali na družabnem srečanju z namenom, da bi postajali prava skupnost, ki si izroča to, kar je izkusila v evharistiji.


Poročilo in fotografije je posredoval br. Tomaž Pinter OFM.