Predavanje dr. Miroslave Cencič Življenjska pot dr. Iva Juvančiča

Predavanje dr. Miroslave Cencič Življenjska pot dr. Iva Juvančiča bo v soboto, 16. novembra 2019, ob 19. uri v kulturnem domu v Bovcu.

Dr. Ivo Juvančič (1899 -1985) je bil slovenski duhovnik, narodni in kulturni delavec, publicist in zgodovinar. V času med prvo in drugo svetovno vojno zagotovo najbolj izobražena in cenjena oseba, ki je izhajala iz z Bovškega. O njegovem delu je ob okroglih življenjskih obletnicah pisal periodični tisk. Leta 1999 je bila njemu v spomin na bovškem župnišču odkrita spominska plošča. Dr. Miroslava Cencič  je iz arhivov  dobila še več podatkov o njegovi življenski poti. Predstavila nam jih bo na predavanju v Bovcu. Po predavanju bo na ogled nekaj njegovih člankov, publikacij in tipkopisov. Na isti dan ob 18. uri bo v cerkvi sv. Urha v Bovcu dekan Viljem Čušin daroval sv. mašo ob 120. obletnici njegovega rojstva. Po maši bo položen šopek ob njegovi spominski plošči.