Sklep projekta izmenjave Language in Motion Z besedo na poti

S predstavitvijo publikacije, poimenovane Z besedo na poti, so na Škofijski gimnaziji Vipava v sredo, 27. septembra 2017, sklenili dvoletni projekt izmenjave Language in Motion, v okviru programa Erasmus+ .

Srečanja so se udeležili domači profesorji, dijaki in povabljeni gostje, vse pa sta pozdravila koordinatorica projekta Martina Podbersič Smrdel in pomočnik ravnatelja za šolo Alojz Grahor.

Izmenjava je potekala v sodelovanju z Licejem Pierre Termier iz Grenobla, ki, tako kot vipavska gimnazija, poleg pridobivanja šolskega znanja, poudarja pomen obšolskih dejavnosti, med katerimi je marsikatera povezana z jezikovnim ustvarjanjem. Publikacija s prispevki o izdajanju časopisa (pri nas Iskre, v Grenoblu Biskot), pripravi kulturnih prireditev, simulaciji Evropskega parlamenta ali Združenih narodov, gledališkem in filmskem krožku je pravzaprav zadnje dejanje uspešne izmenjave, v kateri so naši dijaki dvakrat obiskali Grenoble, Francozi pa nam ravno tolikokrat vrnili obisk.

V knjižici zbrane dejavnosti so predstavili profesorji mentorji, vtise pa dodali tudi dijaki; po njihovem mnenju so izkušnje, pridobljene na izmenjavah, bogata popotnica v nadaljnje življenje.

 

Bojana P. Kompara