Slovenska šola za animatorje: Prišel je čas za nas!

Slovenska šola za animatorje motivira in usposablja kristjane za vodenje in delo prvenstveno v skupini otrok in/ali mladih v Cerkvi na temelju vzgojno pastoralnega modela. Pomaga jim odkrivati in razvijati animatorstvo kot svojo poklicanost in poslanstvo v Cerkvi ter spodbuja povezanost med njimi.

Animator je lahko vsak, ki se je pripravljen potruditi, pripraviti in s svojo energijo pomagati drugim ter jih usmerjati. Beseda »animator« izhaja iz latinščine in sicer iz besede ‘anima’, ki pomeni duša, ter glagola ‘movere’, ki pomeni premikati. Torej v dobesednem prevodu pomeni osebo, ki premika dušo. In to je tudi res, kajti animator je oseba, ki razveseljuje, navdušuje, pomaga drugim ter je zgled preostalim (predvsem mlajšim).

Razpisani so novi termini za sezono usposabljanj 2017/2018:

·         ŠAP, 24.- 26. november ter 15. – 17. december 2017.

Šola za animatorje pomočnike (ŠAP) je program namenjen osnovnošolcem v osmem in devetem razredu oziroma mladim tik pred birmo, ki vstopajo na svojo pot animatorstva.

Več informacij najdeš TUKAJ.

·         ABC animiranja, 10.- 12. november ter 8.- 10. december 2017.

ABC animiranja je program namenjen srednješolcem, (bodočim) animatorjem.

Več informacij najdeš TUKAJ.

Slovenska šola za animatorje se zaveda poslanstva mladinske pastorale v Cerkvi na Slovenskem in pomena animatorstva v njej. S svojim delom in jasnimi stopnjami usposabljanja pomaga pri celostni rasti mladostnika. Na slovenski ravni je prepoznavna po enotnem in kontinuiranem programu, ki odgovarja na potrebe terena, po strokovno usposobljenih izvajalcih programa, jasni strukturi organizacije in jasnem finančnem delovanju.

Nasmejana ekipa animatorjev te vabi, da se jim pridružiš!