Nagovor škofa Jurija Bizjaka pri mašniškem posvečenju Blaža Lapanje v baziliki na Sveti Gori

Dragi škof Metod in bratje mašniki, diakoni in bogoslovci, redovniki in redovnice! Dragi novomašnik Blaž in vsi njegovi domači, verniki iz Krnic in župnije Spodnja Idrija, bratje in sestre Božjega ljudstva naše škofije in vse naše cerkvene pokrajine! Lep pozdrav vsem, ki ste zbrani tu v Baziliki na Sveti Gori, in vsem, ki spremljate naš obred pri sprejemnikih Radia Ognjišče: Milost vam in mir od našega Boga in Gospoda in materinsko varstvo naše Kraljice Svetogorske!

Zbrani smo v svetišču naše Blažene Device, Kraljice apostolov, da proslavimo prvaka apostolov Petra in Pavla in našega brata Blaža posvetimo za mašnika. V duhu smo združeni z vsemi našimi škofi, ki so že včeraj ali pa danes posvečujejo nove mašnike in pastirje Gospodove črede. Škofje so nasledniki apostolov in novomašnikom posredujejo posvečenje, ki ga je Kristus zaupal apostolom, Petru in Pavlu in njihovim vrstnikom ter njihovim naslednikom.

Današnji trije odlomki Božje besede, ki smo jih prebrali in poslušali, nazorno osvetljujejo in prikazujejo poslanstvo in vsebino duhovniškega dela in poklica: Prvo berilo zagotavlja vsakemu apostolu Božjo pomoč in Božje varstvo, drugo berilo vabi vsakega apostola k daritvi in žrtvi, evangelij pa daje vsakemu apostolu ključe nebeškega kraljestva in oblast zavezovati in razvezovati. Vsi smo Gospodu hvaležni, da slabotnim ljudem zaupa in daje tolikšne darove in tolikšne milosti.

Najprej Gospod vsakemu duhovniku zagotavlja svojo pomoč in svoje varstvo in apostol Peter nam je zgled zaupanja v Gospoda: V skrbno zastraženi ječi dobro ve, kaj ga čaka naslednji dan, on pa vklenjen med stražarji mirno čaka na usmrtitev in trdno spi. Med tem ko Cerkev zanj brez prenehanja moli in ga izroča Gospodu, apostola tolažijo besede, ki jih je Gospod izrekel Jeremiju: »Nikar se jih ne boj, saj sem s teboj, da te obvarujem!« (Jer 1,8). In Gospod je bil z njim in ga obvaroval.

Potem Gospod vsakega apostola vabi k daritvi in žrtvi in apostol Pavel nam je zgled darovanja samega sebe: Jaz se že darujem in čas moje razveze je blizu, piše Timoteju proti koncu svojega življenja. Istega duha žrtve pa je v sebi gojil vse življenje, saj piše Korinčanom: »Jaz pa bom prav rad vse žrtvoval, tudi sebe popolnoma žrtvoval za vaše duše, tudi če bi me vi tem manj ljubili, čim bolj vas ljubim« (2 Kor 12,15). Biti posvečen pomeni biti žrtvovan, pripravljen na žrtev.

Najbolj pretresljiv pa je tretji dar iz evangelija, to je oblast zavezovati in razvezovati na zemlji, kar bo zavezano ali razvezano tudi v nebesih. Če bi nam Gospod sam ne bil tega povedal in ne razodel, bi si nihče ne upal niti pomisliti na takšno pooblastilo. Kolikšno zaupanje in kolikšna odgovornost: »Kdor vas posluša, mene posluša, in kdor vas zaničuje, mene zaničuje; kdor pa mene zaničuje, zaničuje tistega, ki me je poslal« (Lk 10,16). Mojzes je bil Aronu namesto Boga (2 Mz 4,16).

Dragi novomašnik Blaž! Tudi ti boš z današnjim posvečenjem prejel oblast zavezovati in razvezovati. Razveseli se tega daru in te milosti in tudi sam skrbi, da boš svojo službo opravljal s sveto dušo in čistim srcem, vedno se spominjaj, da boš svoje besede moral braniti in zagovarjati v nebesih. Tudi ti boš vsak dan opravljal in obnavljal daritev Kristusa na križu, vedno se spominjaj, da si drugi Kristus, poklican, da se daruješ in žrtvuješ tudi sam. In tudi ti se boš kdaj znašel v kakšni ječi kakor apostol Peter, naj te vedno potolaži in opogumi misel, da Cerkev brez prenehanja moli zate in da bo Gospod tudi tebi poslal angela, ki te bo rešil.

Dragi bratje duhovniki in vse Božje ljudstvo. Sedaj bomo pristopili k obredu posvetitve novomašnika. Vabim vas, da se v duhu pridružite našim molitvam in dejanjem. Vsak izmed vas naj dodaja svojo prošnjo in v duhu položi na novomašnika svojo roko ter mu podeli in prispeva od svoje vere, od svojega upanja, od svoje ljubezni, vsak naj pretoči vanj od svojega duhovnega bogastva, od svoje notranje izkušnje, od svojega duhovnega življenja. In Gospod naj se dobrohotno ozre na naša opravila in naj milostno usliši naše prošnje. Amen.

 

msgr. dr. Jurij Bizjak
koprski škof