Prispevek Škofijske kartias Koper v akciji Otroci nas potrebujejo

Tudi letos smo na področju Koprske škofije istočasno z zbiranjem že v juniju začeli tudi z razdeljevanjem pomoči.

Tako je do začetka šolskega leta prejelo pomoč 1.950 šolarjev iz 910 družin. Iz sredstev karitas je bilo kupljenih 10.000 zvezkov, skoraj 4.000 zvezkov in nekaterih drugih potrebščin je bilo zbranih v šolah in vrtcih v akciji Pokloni zvezek, približno 1.000 pa so jih darovali posamezniki. Poleg zvezkov in drugih potrebščin je v Centrih karitas bilo izdanih tudi za 28.000 Eur bonov, s katerimi so starši kupili šolske potrebščine v knjigarnah. Iz sklada Posvojitev na razdaljo je 114 otrok prejelo skupaj še dodatnih 11.400 Eur. Skupna vrednost pomoči Karitas šolarjem v koprski škofiji presega 45.000 Eur. Končni podatki bodo znani konec septembra.

V poletnem času so bile otrokom namenjene razne počitniške dejavnosti in tabori, tako je v Portorožu v programu Biseri letovalo 30 otrok, v Domu karitas v Soči pa 82 otrok in več kot 30 mladih animatorjev. S septembrom se na desetih lokacijah pričenja program učne pomoči Popoldan na cesti.

Pomoč družinam, kamor spadajo tudi otroci se izvaja v 13 Centrih karitas (Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Izola in Portorož) in jo redno prejema preko 2.500 družin. Prav te dni prihaja v Centralno skladišče v Ajdovščino hrana EU, Škofijska karitas Koper bo za naslednje tromesečje prejela 128 ton osnovne hrane, ki jo bomo za pripravo družinskega paketa dopolnili z nabavo še nekaterih živil in higienskih potrebščin iz lastnih sredstev. Poleg tega najbolj ogroženim družinam pomagamo tudi pri plačilu nujnih položnic.

V primerjavi z lanskim letom z zadovoljstvom ugotavljamo rahel padec prosilcev pomoči, je pa res, da se stiske večine tistih, ki ostajajo, poglabljajo, zato hvala vsem darovalcem.

Besedilo je pripravila in posredovala Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper, ki je tudi na voljo za dodatne informacije na GSM: 041/429 713 ali preko e-pošte: jozica.licen@rkc.si