Razpored birm in vizitacij v letu 2021

Razpored birm v letu 2021 v Škofiji Koper

Datum birme Škof Jurij Bizjak Generalni vikar Slavko Rebec
Sobota, 1. maj Slavina 10.00 (KV)

Matenja vas 15.00 (KV)

Nedelja, 2. maj Goče 10.30
Sobota, 8. maj Šentviška gora 15.00
Nedelja, 9. maj Tolmin Most na Soči 10.00 (KV)
Nedelja, 16. maj Postojna 10.00 (KV)

Studeno 15.00 (KV)

Sečovlje in Portorož 10.15 (KV)
Sobota, 22. maj Vipavski križ 15.00 KV Šturje 10.00
Nedelja , 23. Maj Nova Gorica Kristus Odrešenik 11.00 Pivka 10.00 (KV)

Šmihel 15.00 (KV)

Sobota, 29. maj Bovec Strunjan 11.00
Nedelja, 30. maj Koper sv. Marko 11.00 Grgar 10.00

Lokovec 16.00

Sobota, 5. junij Podgraje in Jelšane 10.00 Hrenovice 9.00 (KV)
Nedelja, 6. junij Kostanjevica na Krasu 11.00 (KV) Sežana 10.30 (KV)
Sobota, 12. junij Kromberk 10.00
Vogrsko 15.00
Ajdovščina  10.00
Nedelja, 13. junij Solkan 10.00 (KV) Komen ob 10.00 (KV)
Sobota, 19. junij Kanal dopoldne Nova Gorica Kapela 15.00
Nedelja, 20. junij Kobarid 10.30 Hrušica in Podgrad
Sobota, 26. Junij Šempas in Osek 10.00 Podbrdo 10.00 (KV)
Nedelja, 27. junij Godovič  in Zavratec (KV) Il Bistrica (KV)
Nedelja, 5. september Hrpelje-Kozina 10.00
Nedelja, 19. september Idrija 9.00
Nedelja, 26. september Cerkno popoldne Trnje in Zagorje 9.00 (KV)
Nedelja, 3. oktober Spodnja Idrija
Ledine
Sveti Anton 9.30
Nedelja, 10. oktober Vipava 10.00 Knežak 10.00
Nedelja, 17. oktober Bertoki 11.00 Marezige (KV)
Nedelja, 24. oktober Koper stolnica 10.00

Birmanska slovesnost bo potekala v skladu z navodili za bogoslužje in ob upoštevanju ukrepov proti širjenju epidemije. Če bo glede na to potrebno birmance razdeliti v skupine, bo isti brimovalec birmal večkrat v istem dnevu v primernih časovnih razmikih.

Skupaj upamo, da se bodo razmere vedno bolj izboljševale. Vsekakor pa bo potrebno nekaj potrpežljivosti in sprotnega dogovarjanja glede samega poteka svete maše. Prosimo Svetega Duha, naj nas navdihuje pri odkrivanju primernih načinov za izpeljavo birm in vizitacij v letošnjem letu.

Za vizitacijo župnik izpolni vprašalnik ob škofovi vizitaciji, ki je dostopen na spletni strani škofije in ga 14 dni pred vizitacijo pošlje vizitatorju. Ob vizitaciji bo izpeljan pogovor z župnikom in drugimi duhovniki v župniji. Prav tako bo vizitator opravil pregled župnijske pisarne in objektov ter maševal v župniji (skladno z možnostmi glede epidemije). O obliki srečanja s člani ŽPS in ŽGS in se župnik dogovori z vizitatorjem. Možno je srečanje na daljavo. Če bodo razmere dopuščale pa upamo tudi na možnost z vsaj nekaj predstavniki svetov (dva ali trije). O času vizitacije naj župnik preko oznanil obvesti župljane. Če bi kdo od župljanov želel govoriti z vizitatorjem, mu bo to omogočeno na ravni osebnega pogovora v župnijski pisarni.