Blagoslovitev obnovljenih prostorov in začetek delovanja Centra Bogdana Žorža

V ponedeljek, 20. maja bo ob 11. uri v Centru karitas v Ajdovščini na Vipavski cesti 11, blagoslovitev obnovljenih prostorov in odprtje Centra Bogdana Žorža, ki bo deloval v okviru Preventivnega programa za otroke in mladostnike Popoldan na cesti. 

Prostore bo blagoslovil generalni vikar koprske škofije gospod Slavko Rabec, navzoče bo nagovoril župan občine Ajdovščina gospod Tadej Beočanin, Center Bogdana Žorža pa bo odprla gospa Zdenka Žorž, žena pokojnega Bogdana. 

Zvestega sodelavca karitas, pokojnega psihologa Bogdana Žorža ne more nadomestiti nihče, uspeva pa nam nadaljevati njegove ideje in delo, saj je v Škofijski karitas Koper, kot voditelj odbora za svetovanje, veliko pripomogel k duhovni in strokovni rasti sodelavcev Karitas. V obdobju od leta 1997 pa vse do smrti leta 2014 je vodil seminarje za Neprofesionalno svetovanje ljudem v stiski, katere je zaključilo preko 150 prostovoljnih sodelavcev Karitas in večina med njimi še vedno uporablja pridobljeno znanje v karitativni dejavnosti, največ v vseh trinajstih Centrih karitas v Koprski škofiji. Prvi konkretni rezultati pridobljenega znanja so bili ob potresu v Posočju, kjer smo izvajali delavnice za starše in otroke, ki so se soočali s strahom zaradi potresa. Osnovne pogovore s starši in otroki smo vodili udeleženci seminarjev, težje primere pa smo prepustili Bogdanu. Nepogrešljivo je bilo njegovo znanje pri ustanavljanju Materinskega doma, pri pripravi programov v Domu karitas v Soči, bil pa je tudi idejni oče prepoznavnega programa za mladostnike in otroke Popoldan na cesti. Program se je leta 2001 začel izvajati v Domu karitas na Cesti, danes se izvaja na desetih lokacijah in vključuje v Mlado karitas 110 prostovoljcev, večinoma dijakov srednjih šol in študentov, redno učno pomoč in prijateljsko preživljanje prostega časa pa nudi več kot 250 osnovnošolskim otrokom. Podporo staršem in otrokom pri premagovanju vsakodnevnih težav že sedaj nudi voditeljica programa gospa Tatjana in tudi drugi strokovni sodelavci znotraj in zunaj Karitas. Prav v tem kontekstu je bila Bogdanova ideja v duhu »piramide karitas«, kar pomeni, da v osnovi sodelavci Karitas zaznajo različne stiske in jih skušajo reševati tako, da v strukturi Karitas in tudi v drugih strokovnih krogih pomagajo staršem in otrokom poiskati primernega človeka, ki si je pripravljen vzeti čas in uporabiti svoje znanje pri iskanju poti iz nastale situacije. V ta namen je izrazilo pripravljenost za sodelovanje več kot deset različnih strokovnjakov. 

Sami zametki Centra Bogdana Žorža so se rodili že ob Bogdanovem pogrebu, saj je družina ves finančni dar namenila Karitas. Od takrat naprej je bil tudi dar od slik Umetniki za karitas namenjen duhovni, moralni in materialni pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim družinam.Geslo kolonije in prodajnih  razstav 2015/2016 je bilo »Veselite se življenja« in je bilo izbrano iz duhovne oporoke Bogdana Žorža.

V začetku je bil ta center načrtovan v Domu karitas na Cesti, vendar nam tega zaradi lastništva ni uspelo realizirati in v danem trenutku je priskočila na pomoč Občina Ajdovščina, ki je del sredstev, ki jih je v proračunu namenila za popravilo Doma karitas na Cesti namenila za obnovo Centra karitas v Ajdovščini. To je lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja lokalne skupnosti in Karitas za pomoč ljudem. 

V Centru karitas v Ajdovščini se tako izvaja svetovalna, finančna in materilna pomoč družinam in posameznikom v stiski. Koordinirajo se številne akcije in projekti, med katere nedvomno sodi program Popoldan na cesti in Umetniki za karitas. Vsi prostori so na novo urejeni in dajejo obiskovalcem občutek sprejtosti, predvsem pa spoštovanja do vsakega človeka. Naj ob koncu ponovimo Bogdanove besede, ki jih je zapisal v času poslavljanja: 

“Veselite se, ko vam gre dobro, a tega mi ni potrebno posebej poudarjati, saj je to vendar zelo naravno, mar ne? Veselite se takrat, ko vam je hudo.” 

Pripravila: Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske karitas Koper, 041 429 713, jozica.licen@rkc.si