Poletni programi in dogodki v Škofijski Karitas Koper

Sodelavci v Škofijski Karitas Koper (v nadaljevanju: ŠK Kp) na področju koprske škofije tudi poleti izvajamo programe pomoči in spremljanja ljudi v stiki, čeprav je bilo potrebno zaradi koronavirusa načrtovane programe prilagoditi, spremeniti, kar ni nujno slabo, marsikaj celo zelo dobro:

  1. Materialna in finančna pomoč družinam, posameznikom poteka po dogovorjenem urniku v Centrih karitas: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Izola in Portorož. Še vedno je na področju Koprske škofije 1.700 družin in 1.000 posameznikov, ki prejemajo pomoč v hrani in 300 takih, ki jim Karitas pomaga pri plačilu nujnih položnic. Razdeljene je bilo več kot 100 ton hrane.
  2. Razdeljevanje šolskih potrebščin poteka že od junija družinam, ki prihajajo po hrano. V prvi fazi smo nabavili 5.000 zvezkov in pripravili za 22.000 Eur bonov. V večini je že vse pošlo in sedaj trkamo na dobra srca darovalcev, smo pa že dobili zvezke, ki so sili zbrani v akciji Pokloni zvezek.
  3. Počitniške dejavnosti Biseri in družin v Portorožu, ki jih organizira Slovenska karitas poteka, čeprav se je bilo potrebno prilagoditi varnostnim razmeram. 
  4. Tabori in letovanja, ki so bili predvideni v Domu karitas v Soči so dobili novo podobo. Tabora za otroke , ki obiskujejo programe Popoldan na cesti (PNC) so se preimenovali v Počitnice doma. Namesto, da bi otroke peljali v Sočo smo prišli v domači kraj, kjer so se otrokom iz PNC pridružili bratje in sestre. Pozitivne izkušnje so tudi povezovanje v domačem okolju. V juliju se je na štirih lokacijah zbralo 72 otrok. V avgustu so predvidene še tri lokacije. Igri in ustvarjalnim delavnicam so se pridružili v vsakem kraju gostje, ki so mladim odpirali različna obzorja. Od 26. do 31. julija se v Domu karitas v Soči izvaja tabor otrok, ki so vključeni v projekt Posvojitev na razdaljo in otrok iz Istrske karitas. Če bodo razmere dopuščale bosta v avgustu še dva tabora družin. Vsa letovanja in tabori so strokovno vodeni, velika dodana vrednost so mladi animatorji.
  5. Delovni tabor Streha nad glavo je v sodelovanju s Škofijsko gimnazijo Vipava 20 let neprekinjeno potekal v Banja Luki. Letos to ni bilo mogoče, je bil pa celotni znesek 10.855 Eur, ki je bil za ta namen zbran v Postni akciji, 26. julija nakazan Škofijski karitas Banja Luka za pomoč otrokom in družinam. Po poročanju ravnatelja tamkajšnje karitas so razmere težke.
  6. Razstave Umetniki za karitas so tudi dobile novo podobo. Nekatere so virtualne, kljub temu je trenutno razstava v Galeriji Družina in v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori. 13. avgusta načrtujemo odprtje v Grošljevi galeriji na Prevaljah.
  7. 26. mednarodna likovna kolonija Umetniki za karitas pod geslom »Vi ste luč sveta« bo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino od 17. do 21. avgusta; dan odprtih vrat bo 20. avgusta, ki se bo sklenil s kulturnim programom ob 18. uri. Izbrani so že udeloeženci, vendar so po vprašajem predvsem avtorji iz tujine. Izkupiček nastalih slik bo namenjen pomoči otrokom umetnikov, katerim se je zaradi ‘korone’ bistveno zmanjšal dohodek.

Tudi programa za Brezdomne v Bertokih in v Ajdovščini tečeta ob upoštevanju novih pogojev, prav tako programi Zavoda karitas Samarijan. 

Pripravila: Jožica Ličen, ravnateljica Šk Kp, GSM: 041 429 713, e-pošta: [email protected]