Križev pot slikarja Hrvoja Marka Peruzovića v piranskih cerkvah

V cerkvi sv. Frančiška v Piranu bodo v soboto, 31. marca 2012, ob 17.00 odprli razstavo Križev pot po piranskih cerkvah akademskega slikarja Hrvoja Marka Peruzovića. Na otvoritvi bo nastopil mešani pevski zbor Sv. Lucija. Križev pot bo na ogled vsak dan med 10.00 in 18.00 do nedelje, 15. aprila 2012.


Podrobnejša predstavitev razstave.


Življenjepis Hrvoja Marka Peruzovića

Slikar Hrvoje Marko Peruzović se je rodil leta 1971 v Zagrebu, živi in ustvarja pa na Bolu na otoku Braču. Končal je grafični oddelek za uporabno umetnost in oblikovanje v Splitu, leta 1995 je pri prof. Đuru Sederju diplomiral iz slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, študijsko pa se je izpopolnjeval v Parizu, Milanu, Benetkah in na Dunaju. Je član HZSU-ja (Hrvatska udruga likovnih umjetnika). Poleg slikarstva se ukvarja tudi s klasično grafiko, ilustracijo, skulpturo in fotografijo. Izdelal je Križev pot in oltarno sliko za cerkev Gospe od Nuncijate v Dubrovniku. Pripravil je že trideset samostojnih razstav in sodeloval na številnih skupinskih razstavah na Hrvaškem in v tujini. Lani je sodeloval v koloniji Umetniki za Karitas na Sinjem vrhu, v letošnjem postnem času pa razstavlja tudi v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.


Dodatne informacije dobite pri piranskem župniku Zorku Bajcu na Ulici IX. Korpusa 25 v Piranu, tel. 05/643–34–40 ali po e-pošti na naslovu: zorko.bajc@rkc.si.