Občni zbor Škofijske karitas Koper 2016

V soboto, 12. marca 2016, bo v Vipavi Občni zbor Škofijske karitas Koper (ŠK).

Program: 9.00 sveta maša v Cerkvi Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi, ki jo bo, ob somaševanju v.d. ravnatelja ŠK Slavka Rebca in drugih duhovnikov, daroval koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Ob 10.30 v Škofijski gimnaziji v Vipavi pričetek statutarnega dela občnega zbora: pregled dela ŠK ter dekanijskih in območnih Karitas, Zavoda karitas Samarijan in program dela za leto 2016. Po kosilu bo skupno druženje s kulturnim programom.


V ta namen so vse Župnijske (ŽK), dekanijske (DK), območne (OK) ter Škofijska karitas in Zavod karitas Samarijan pripravili poročilo, ki je v zborniku in objavljeno na spletni strani http://karitas-kp.rkc.si// zato le nekaj povzetkov:

V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 169 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in pet DK. Imamo 13 Centrov karitas (Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Idrija, Ajdovščina, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Sežana, Koper, Izola in Portorož) , kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne informacije in konkretno pomoč. Imamo tudi 5 domov (Solkan, Soča, Šempeter pri Gorici, Cesta pri Ajdovščini in Bertoki), kjer se izvajajo specifični programi.

Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.224 stalnih in 1.436 občasnih prostovoljcev je v letu 2015 opravilo 105.703 ure prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu znaša znesek prostovoljnih ur 1.020.539 €. V Škofijski karitas Koper je za polni delovni čas zaposlena računovodkinja in štiri strokovne delavke. V Zavodu karitas Samarijan pa šest strokovnih delavk in dva laična terapevta.

Materialna pomoč družinam in posameznikomje najbolj razširjen program ŠK in se izvaja preko ŽK, MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki za 2015 naslednji:
pomoč v hrani je prejemalo 3.050 družin (leto prej 2.113) in 1.345 posameznikov (leto prej 882); med prejemniki pomoči je večina brezposelnih oz. tistih, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali minimalno plačo;
– pripravljenih je bilo 22.775 paketov za 10.953 oseb, večina je prejemala tudi oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete;
– skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 406 ton (leto prej 279 ton), pri tem več kot polovico predstavlja hrana EU in sadje zaradi embarga izvoza. Kljub veliki količini hrane to predstavlja povprečno le 37 kg hrane letno na socialno ogroženega prejemnika pomoči, saj se je v zadnjem letu precej povečalo število družin in posameznikov, ki rabijo pomoč.

Vrednost hrane in higienskega materiala, preračunana na povprečne maloprodajne cene znaša 486.806 €.

Finančna pomoč pri plačilu računov družinam in posameznikom je znotraj celotne mreže Karitas v Koprski škofiji znašala 115.684 €; prednjačijo zapadle položnice za elektriko, vodo, stanovanje in dodatno zavarovanje.

Pomoč otrokom:
– Šolske potrebščine (bone ter zvezke in druge potrebščine) je prejelo 1.145 družin za 2.179 šolarjev,
– Delo z družinami, ki imajo otroke vposvojitvi na razdaljo se je iz ŠK preselilo na raven OK, DK, ŽK. V posvojitev na razdaljoje vključenih 115 otrok, kar predstavlja skupaj 34.400 € letne pomoči.
– Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno, da je bilo za pomoč otrokom porabljenih 55.055 €.

Finančna pomoč otrokom na vseh nivojih znaša 120.222 €.

Ob izvajanju spremljevalnih ukrepov prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 22.775 pogovorov, 2.092 laičnih svetovanj, 543 spremljanj z načrtom, 192 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom, 219 se jih je udeležilo preventivnih delavnic. Ob tem so se pokazale tudi številne druge materialne in nematerialne stiske družin in posameznikov.

Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim je najbolj prisotno v župnijskih Karitas:
–        Sodelavci so opravili 7.347 obiskov po domovih in 10.124 obiskov v domovih za ostarele, bolnišnicah in drugih ustanovah.
–        Podprli smo srečanje KBBI ter Slepih in slabovidnih.
–        Srečanj po župnijah se je udeležilo 3.136 starejših, romanj pa 531 starejših in invalidov.

Za izpeljavo vseh dogodkov je bilo na vseh nivojih porabljeno 32.269 €.

 

Pomoč v tujino in tujcem pri nas
–        Streha nad glavo družini iz Prijedora v ŠK Banja Luka; gradbeni material 9.824 € in avgusta delovni tabor mladih,
–        Plamen upanja – posvojitev na razdaljo 63 otrok iz BIH, pomoč 19.100 €
–        V Ugando, misijon kjer deluje primorski misijonar Danilo Lisjak, je šlo za 5.231 € elektro materiala
–        Begunci in migranti: dva kamiona in več kombijev oblek, obutve in drugega materiala je šlo v zbirne centre v Dobovo in na Šentilj, 48 prostovoljcev je od oktobra do decembra po en dan v tednu pomagalo pri oskrbi beguncev na Šentilju.

Specifični programi Škofijske karitas:
–        Počitniških programov v Portorožu se je udeležilo 14 družin in 28 otrok, v Soči pa 49 otrok in 14 animatorjev. V Domu karitas v Soči je bilo 1.795 nočitev.
–        Popoldan na Cesti je deloval na desetih lokacijah: Cesta, Ajdovščina, Vipava, Vrhpolje, Slap, Kamnje, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna in Šempeter: v program je bilo vključenih 166 otrok in 102 prostovoljca. V okviru tega je bilo tudipočitniško varstvo in svetovanje.
–        V Bertokih se je izvajal program Dnevni center za brezdomce, po pomoč je prihajalo 95 brezdomnih oseb; Hiša Malorca v Ajdovščini je namenjena podpori in nastanitvi brezdomcev; v hiši je bivalo od 2 do 6 uporabnikov.

 

Programi Zavoda karitas Samarijan:
–        V Materinskem dom v Solkanu, na Cesti in v Šempetru je dobilo zavetje 40 žensk in otrok, skupaj je bilo 5.040 nočitev. Decembra se je MD iz Ceste preselil v Šempeter.
–        Varna hiša je sprejela 6 žensk in 4 otroke. Vseh nočitev je bilo 1.953.
–        Medgeneracijsko središče Samarijan je potekalo na 14 lokacijah, vključenih je bilo 357 uporabnikov in 91 prostovoljcev.
–        Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom se je izvajala v Bertokih in stanovanjski skupnosti Truške s 35 uporabniki oz. 3.565 nočitvami.

Programi ozaveščanja in pridobivanja sredstev:
–        namenska pomoč vključuje 521 darovalcev,
–        posvojitev na razdaljo je vključila 115 otrok iz Slovenije in 63 iz BIH,
–        dar za stisko se izvaja po župnijah, v trgovinah in se uporabi v lokalnem okolju,
–        Umetniki za karitas so vključili 91 slikarjev, nastalo je 172 likovnih del, razstave so bile na 14 lokacijah, med drugim tudi v Bruslju,
–        Plamen upanja je postna akcija za otroke.
–        Ostale akcije in projekti se izvajajo v sodelovanju s Slovensko karitas in sicer: Zaupanje, Pomagajmo preživeti, Otroci nas potrebujejo, Postne akcije (40 dni brez alkohola, Ne pozabimo – Streha nad glavo) Klic dobrote.

Viri financiranja: pri razrezu vrednosti programov predstavlja 58 % vsega prostovoljno delo, 12 % proračuna polnijo akcije in darovi v ŠK, hrana EU predstavlja 9 %, nakazila iz Slovenske karitas predstavlja 8 %, preostalih 13 % pa so sredstva FIHO, MDDSZ ter lokalnih skupnosti.

V proračunu ŠK je bilo za programe pomoči v letu 2015 porabljeni 536.038 €, po ŽK, DK in OK 265.213 €, če temu prištejemo še zbrano in razdeljeno hrano ter prostovoljno delo je celotna pomoč presegala 2,2 milijona €. Stroški delovanja in vzdrževanja na vseh nivojih znašajo 159.991 € ali 7,27 % od vrednosti vseh programov pomoči.

Program: v letu 2016 nameravamo nadaljevati delo z vsemi programi. Zaradi razmer, ki jih zaznavamo med ljudmi, bomo več pozornosti posvetili svetovanju in spremljanju ljudi v stiski in zbiranju sredstev za pomoč. Na področju svetovanja bi radi v tem letu naredili oprijemljiv načrt za delovanje Družinskega centra Bogdana Žorža. Pri tem nas vodijo Bogdanove besede »Veselite se življenja«, ki smo jih privzeli za geslo kolonije in razstav Umetniki za karitas 2015/2016. V projektu za 2016/2017 smo to sporočilo nadgradili z besedami iz Svetega pisma »Pogum, vse ljudstvo v deželi, govori Gospod« (Ag 2,4). In v to smer bomo delovali na vseh področjih pomoči. 


Pregled pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper,gsm 041 429 713, e-pošta: jozica.licen@rkc.si

VABILO

ZBORNIK