Občni zbor Škofijske karitas Koper 2017

V soboto, 11. marca 2017, bo v Škofijski gimnaziji v Vipavi Občni zbor Škofijske karitas Koper, ki se bo začel ob 9. uri s sveto mašo, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak. V dopoldanskem delu bo statutarni del Občnega zbora s potrditvijo dela za 2016 in sprejemom programa dela za 2017. Po skupnem kosilu bo kulturni program in duhovno okrepčilo.

Škofijska karitas je pripravila zbornik, v katerem so opisani posamezni programi in število ljudi v stiski, ki so skozi te programe prejeli pomoč. Zbornik obsega 131 strani in je priloga tega sporočila, zato le nekaj podatkov:

Škofijska karitas Koper ima poleg 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev tudi 1.187 stalnih in 1.409 občasnih prostovoljcev, ki so v letu 2016 opravili 113.575 ur prostovoljnega dela.

POMOČ DRUŽINAM IN POSAMEZNIKOM: 2.041 družin in 1.082 posameznikov je v Centrih karitas prejemalo materialno pomoč. Razdeljene je bilo 582 ton hrane in higienskega materiala ter veliko oblačil in obutve. Finančno pomoč pri plačilu položnic je prejelo 370 oseb v znesku 122.755 Eur. Spremljanje prejemnikov pomoči je razvidno tudi iz tega, da je bilo z ljudmi v stiski opravljenih 24.484 pogovorov. Konkretna pomoč družinam in posameznikom na vseh nivojih je znašala 640.755. Eur.

POMOČ OTROKOM je tekla na dveh nivojih:
–        963 družin s 1.209 šolarji je prejelo pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, v posvojitev na razdaljo je vključenih 114 otrok. Skupna pomoč otrokom je bila 110.202 EUR.
–        168 otrok je skozi vse šolsko leto obiskovalo program učne pomoči Popoldan na cesti. Poleg strokovne delavke je sodelovalo še 115 večinoma mladih prostovoljcev. V poletnem času pa so bili tabori v Soči in Portorožu.

POMOČ STAREJŠIM: to je v glavnem teklo na ravni župnijskih karitas, kamor spadajo obiski, romanja, družabna srečanja, druženje in tudi konkretna pomoč. Iz zbranih poročil je razvidno, da se je tovrstna pomoč dotaknila 17.533 ostarelih, bolnih in drugače prizadetih.

BREZDOMCI so poleg materialne pomoči v centrih karitas bili oskrbovani s higienskim sklopom, hrano in podporo v Bertokih, kjer jih je bilo povprečno 85 mesečno, v Hiši Malorca v Ajdovščini pa jih je bivalo mesečno v povprečju 10.

ZAVOD KARITAS SAMARIJAN je ustanovila Škofijska karitas Koper za izvajanje specifičnih programov:
–        Materinski dom v Solkanu in Šempetru je nudil zavetje 36 ženskam in otrokom
–        Varna hiša je sprejela 5 žensk in 1 otroka
–        V Medgeneracijske skupine je bilo vključenih 339 oseb vseh generacij
–        Vrtnica, socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom je nudila pomoč 39 uporabnikom, od tega jih je 19 bivalo v skupnosti.

Za pomoč ljudem v stiskah smo izvajali različne programe, s katerimi smo tudi zbirali sredstva in opozarjali na problematiko. Z veseljem ugotavljamo rahel padec prosilcev pomoči na vseh področjih, je pa res, da so tisti, ki so ostali potrebni več pomoči, kot so jo bili v preteklosti.

VIRI: glavni vir je prostovoljno delo sodelavcev karitas. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek 1.081.208 EUR. Finančni viri pa so akcije Karitas, prispevki MDDSZ, FIHO, hrana EU, podpora lokalnih skupnosti in nabirke po župnijah, kar znese na vseh nivojih 1.089.570 Eur.

Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper, GSM: 041 429 713.